Algirdas Endriukaitis

Vaikų iš Čečėnijos laikymo Lietuvoje teisinių pagrindų nebuvimas

 F1AE4629_3x4
  1. Vaikų iš Čečėnijos atsiradimas Lietuvoje

Vaikai iš Čečėnijos į Lietuvą pakviesti kaip Čečėnijos vaikų namų ,,Rodnaja semja“ nepilnamečiai auklėtiniai su globėjais Ch. ir M. Gatajevais atvyko 1999 m. laikinam buvimui humanitariniu pagrindu ir ne jokiu politiniu motyvu. Jų buvimas Lietuvoje kasmet būdavo pratęsiamas vieneriems metamas ir jokio noro nuolat pasilikti Lietuvoje, gauti pabėgėlio statusą nebuvo. Netgi suaugę globėjai tokio prašymo neturėjo, jie važinėdavo į Čečėniją, kur buvo kita jų vaikų namų dalis. Skaityti toliau

Rusijos karo Čečėnijoje pradžios dvidešimtmetis

TARPTAUTINIS APSKRITASIS STALAS

PIRMOJO RUSIJOS KARO ČEČĖNIJOJE PRADŽIOS DVIDEŠIMTMETIS

(1994-12-11): PASEKMĖS

REZOLIUCIJA                                                                                               2014-12-12

ČEČĖNIJOS ATEITIS ŠIANDIEN: TIK ČEČĖNŲ TAUTOS RANKOSE

Lietuvos Respublikos Seime, dalyvaujant Lietuvos parlamentarams, politikams iš Estijos, Latvijos, Ukrainos, Čečėnijos atstovams buvo apsvarstytos prieš dvidešimt metų Rusijos pradėto karo prieš nepriklausomybę paskelbusią Čečėnijos Respubliką Ičkeriją pasekmės. Skaityti toliau

Andre Gliuksmanas

Laisvės šauksmas

Prancūzų filosofo laiškas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui

 

Gerbiamas Prezidente Bušai,

esu vienas iš nedaugelio Paryžiaus inteligentų, kurie nuo pat pradžios viešai palaikė ginkluotą intervenciją prieš Sadamą Huseiną. Tokios pozicijos laikiausi dėl paprastos priežasties – dėl šito režimo nežmoniškumo; vienintelis dalykas, dėl kurio apgailestauju – tai, kad jo nenuvertė dar 1991 m. Tokiu būdu aš, kaip pilietis, pasinaudojau savo teise viešai nesutikti su mano vyriausybės politika, o kaip filosofas – savo teise pasisakyti prieš prancūzų visuomenės nuomonės praktiškai vieningą poziciją, kuri, nuo kraštutinių kairiųjų iki kraštutinių dešiniųjų, nuo valdančiosios partijos iki opozicijos, nuo eilinio aktyvisto iki respublikos prezidento, smerkė Jūsų iniciatyvą. Skaityti toliau

VAIKŲ IŠ ČEČĖNIJOS TEISINIO PAŽEIDIMO KLAUSIMAI

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
TARPPARLAMENTINIŲ RYŠIŲ SU ČEČĖNIJOS RESPUBLIKA IČKERIJA GRUPĖ
Gedimino pr.53, LT-01109, Vilnius-2, LRS
Tel. 8-5-2396635, 8-698-42152. El. paštas: rykupc@lrs.lt

  

ALGIRDUI BUTKEVIČIUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI

 

 VAIKŲ IŠ ČEČĖNIJOS TEISINIO PAŽEIDIMO KLAUSIMAI

2014-05-08

Neregėtas Lietuvoje teisinis atvejis: vaikų privatizavimas, Vaiko teisių konvencijos konceptualus ignoravimas nežmoniškumo ir neatsakomybės pagrindu

Ar pamatuoti dveji vaikų iš Čečėnijos globėjai?

 Vaikai iš Čečėnijos į Lietuvą kaip Čečėnijos vaikų namų ,,Rodnaja semja“ auklėtiniai su globėjais Ch. ir M. Gatajevais atvyko 1999 m., po to vieni atvykdavo, kiti atgal išvykdavo į kilmės šalį.

2008-10-14 Ch. ir M. Gatajevai Kaune buvo sulaikyti, vėliau ir nuteisti. Šiuo metu jie yra Suomijoje, kur gavo prieglobstį.

2009-01-15 Kauno rajono savavaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Kauno rajono savivaldybė vaikams iš Čečėnijos laikiną globą vykdyti paskyrė ,,Vilniaus SOS vaikų kaimui“, t. y. po 3 mėnesių nuo faktinių ir teisinių jų globėjų sulaikymo. Apie tai Čečėnijos globos institucijoms nedelsiant, kaip buvo privalu, nebuvo pranešta. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

E. Kusaitės byla Putino Krymo saulės šviesoje

2014-04-04 Lietuvos apeliacinis teismas skelbs nutartį E. Kusaitės byloje.

Per paskutinį šio teismo posėdį (2014 m. sausio 29 d.) buvo nustatyta, kad nutartis bus skelbiama  po 45 dienų (2014-03-17), t. y. įstatyme numatyto maksimaliai leidžiamo termino. Šią dieną buvo naujai paskelbta, kad nutartis bus skelbiama 2014-04-04, t. y. pratęsima dar 19 dienų.

Galima išreikšti spėliojimą, kad šis teismas vardan teismo autoriteto turėtų į bylą pažvelgti  naujai. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

,,Patria et veritas“ (,,Tėvynė ir tiesa“)

Oficialus VSD šūkis E. Kusaitės byloje

 Nuo 14 metų amžiaus VSD masyvioje apsuptyje

2008-02-11 VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas D. Dabašinskas nurodo, kad nuo 14 metų amžiaus E. Kusaitė pradėjo bendrauti su čečėnų tautybės asmenimis. Deja, byloje nei vienas čečėnų tautybės asmuo neatsirado.

VSD Klaipėdos apygardos poskyrio viršininkas D. Noreika veidmainiškai ignoravo E. Kusaitės motinos atvirus prašymus padėti ir aiškintis tuometinę padėtį. Nėra teismo leidimo pagal BPK 159 str. 2 d. atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus sprendimo leisti jos atžvilgiu tokių priemonių: nusamdyti butą, mokėti jai pinigus pragyvenimui, buto, telefono, kompiuterio išlaikymui, apgyvendinti kartu savo agentą ir t. t. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

6‹6

 
BENEDIKTUI JUODKAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKUI
2013-10-29

Į 2013-10-24, Nr. V-2013-7051

 6 ALGIRDO ENDRIUKAIČIO (1957-1963) IR 6 LINO LINKEVIČIAUS (1983-1989) METAI KAIP GYVENIMO ĮPROTIS

A. Endriukaitis 6 metus sėdi sovietiniame lageryje, o ministras L. Linkevičius 6 metus dirba komjaunimo ir komunistinį darbą Tarybų Lietuvoje. Čia yra neišdildomas patirties taškas. Dar Aristotelis yra pasakęs, kad žmogaus galvoje negali būti tokių minčių ir veiksmų, kurių jis neišgyvenęs savo jausmais. Taigi, mūsų jausmai skirtingi dėl čečėnų tremties, 1994 ir 1999 metų naikinamųjų karų, turto netekimo ir motinų ašarų. Ir šiuo atveju tiek ministras L. Linkevičius, tiek visi Jūsų komiteto nariai (,,bendru sutarimu“) verti savo sprendimo. Dviejų motinų iš Čečėnijos 2013-06-07 neleidimas atvykti į Lietuvą pamatyti savo vaikų bus chrestomatiniu Lietuvos valstybės žmoniškosios atjautos supratimo pavyzdžiu galingai rungiantis už žmogaus teises Afganistane ir Sirijoje. Skaityti toliau

Pareiškimas

VYDUI GEDVILUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI
 ALGIRDUI BUTKEVIČIUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI

 

DĖL ČEČĖNŲ VAIKŲ LAIKYMO LIETUVOJE                                  2013-06-12

Be žmogiškojo veido
                      Tokios nežmoniškos istorijos Lietuvoje dar nebuvo, neteko girdėti, kad taip galėjo nutikti kur nors demokratinėje valstybėje pasaulyje. Elementarus žmoniškumas ir padorumas buvo žinomas netgi Lietuvos okupacijos metais, o šiandien visam pasauliui pademonstruojame akivaizdų Lietuvos ir tarptautinės teisės nesilaikymą. Biurokratiniai niuansai ir negarsinamos priežastys paneigia bet kokį padorumą. Skaityti toliau