IŠMINTIES KRISLAI 13

,,Italija nebeketina toliau nuolankiai priiminėti pirkinių sąrašų ar nepaklusniam vaikui būtinų atlikti darbų sąrašus primenančių rekomendacijų, kurias Europa lyg kokia nuobodi teta mums nuolat primeta. Italija iš nieko nepriima demokratijos pamokų.“
Mateo Renzi, Italijos premjeras
,,Lietuvos rytas“, 2014-06-29

Skaityti toliau

IŠMINTIES KRISLAI 12

,,Išlieka tik tie, kurie laimi sekundės dalį sau ir savo aplinkai. Ta aplinka vadinama labai paprastai: Tėvynė. Tėvynė išmoko nebijoti mirties. Ko daugiau reikia žmogui?
Nes Tėvynė išsaugo tavo gyvybę ir tada, kai tavęs jau nebėra.
Juk nieko baisaus, kad tavęs nebebus fiziškai. Juk nėra nei Čiurlionio, nei Maironio – ir kas baisaus? Nieko baisaus Iš to kyla tik daugiau būties ir net gyvenimo. Jie daug didesni dabar, negu gyvi būdami.
Jeigu teisingai gyvenai ir laimėjai lemtingąją sekundės dalį –tu amžinas savo Tėvynėje.
Nes Tėvynė – tai indas, kuriame tu išlieki, jeigu padarei viską, kad tas indas nesudužtų.“
Arvydas Juozaitis, filosofas
,,Metai“, 2014, Nr. 8, p. 5

Skaityti toliau

IŠMINTIES KRISLAI 11

                      ,,Kai smurtas įsiveržia į taikingą žmonių gyvenimą – jo veidas liepsnoja nuo pasitikėjimo savimi, jis toks ir ant vėliavos, ir šaukia: ,,Aš  – Smurtas! Išsiskirstyti, pasitraukti, sutraiškysiu!“ Bet smurtas greitai sensta, keletas metų – jis jau nebepasitiki savimi, ir kad jau nebepasitiki savimi, ir kad išsilaikytų, kad padoriai atrodytų, – būtinai pasikviečia į sąjūdininkus Melą. Nes: smurtas neturi kuo prisidengti, išskyrus melą, o melas gali išsilaikyti tik smurtu. Ir ne kiekvieną dieną, ne ant kiekvieno peties uždeda smurtas savo sunkią leteną: jis reikalauja iš mūsų tik nuolankumo melui, kasdien dalyvauti meluojant – ir čia visa ištikimybė.
                      Ir čia yra mūsų nevertinamas, pats paprasčiausias, prieinamiausias būdas mums išsivaduoti: asmeniškai nedalyvauti mele! Te melas viską užgula, te melas viską užvaldo, bet pačiame mažiausiame užsispirkime: te valdo ne per mane!“
Aleksandras Solženicinas, rusų rašytojas
,,Lietuvos profsąjungos“, 1989-05-03, p. 7 (,,XX viek i mir“, 1989).

Skaityti toliau

IŠMINTIES KRISLAI 10

,,Taip visada atsitinka, kai lietuvis politikas užsimano tapti liokajumi. Įsivaizduoja, kad jo tautybė – gėdinga yda. Ir valstybinė kalba – gėdinga yda. Nes jos niekaip nesupranta puertorikiečiai. Nors sunkoka būtų rasti pasaulyje kitą tautą, kuri save laikytų yda. Lankstytųsi ir atsiprašinėtų.“
,,Respublika“, 2013-06-20, p. 4

Skaityti toliau

IŠMINTIES KRISLAI 8

                      ,,Neįmanoma ugdyti patriotiškumo apeinant nacionalinę jauseną, tarsi prigimtinį ryšį su gimtine. Jeigu neugdome šios jausenos, netenkame ryšio su savo valstybe, o valstybė tampa vien formalia politine juridine struktūra ir politinio verslo mechanizmu kapitalui aptarnauti.“

Vytautas Rubavičius, poetas, publicistas

www.bernardinai.lt, 2012-11-08

Skaityti toliau

IŠMINTIES KRISLAI 7

                      ,,Intelektualas mažų mažiausiai nepatikimas, nes jis angažuojasi tik sau ir savo vizijai. Dažnai jis neturi nė elementarios politinės nuovokos. Žinoma, intelektualai gali kurį laiką pabūti su tauta ir ją įkvėpti, kodėl gi ne.“
Daiva Tamošaitytė, filosofė
,,Metai“, 2012, nr. 8-9, p. 139

Skaityti toliau

CITATOS APIE LIBERALIZMĄ

,,Tiesos ir naudos sutapatinimas
tėra tik kilnus noras.“
Miguel de Unamuno, ispanų filosofas
,,Apie tragišką žmonių ir tautų
gyvenimo jausmą“,
Vilnius, 2003, p. 91.

 

 LIBERALIZMAS KAIP VISUOMENĖS GRIŪTIS

Lietuvai tai reiškia tautos ir valstybės likvidavimą

                    ,,Žmonės maitinami kapitalizmo ideologijos melu, kad rinka sutvarkys visus visuomenės tarpusavio santykius.“
Giunteris Grasas, vokiečių rašytojas
,,Respublika”, 2000-10-03.
                       ,,Liberalas – tai žmogus, kuris nori išleisti kiekvieno pinigus.”
K. Glas
«Мудрость тысячилетий», Аст, Москва, 2007, с. 283. Skaityti toliau