Didžiausios migrantų diasporos Rusijoje ir į savo tėvynes persiunčiami pinigai (tūkstančiais)

Pavyzdžiui, Uzbekija. Diaspora – 2342,9 tūkst., persiųsta į namus – 5693 tūkst. JAV dolerių.

Paaiškinimai.

Raudona spalva –  asmenų skaičius Rusijos teritorijoje (tūkst.).

Mėlyna spalva – pervestos sumos iš Rusijos į tėvynę (mln. dolerių).

Juoda spalva – nelegalų dalis.

 

Žurnalas ,,Komersant vlast“, 2014-03-17

Audronė Simanonytė

Ar Norvegija yra ta valstybė, kuri Lietuvą gali mokyti vaikų teisių?

Galvojant apie tai, ar yra kokių nors privalumų, kai ekonomine prasme šalis atsilieka nuo kaimyninių valstybių, į galvą ateina viena vienintelė mintis – turbūt tik tada, kai stebint iš tolo sugebama pasimokyti iš tų valstybių patirties ir nekartoti jų klaidų. Deja, Lietuvą kažin ar galime priskirti prie tokių ,,pasimokančiųjų”. Kitaip kodėl daugybė kitur susikompromitavusių idėjų su tokiu entuziazmu bandomos įgyvendinti pas mus? Skaityti toliau

Andrius Martinkus

Islamo „problema“

Parašyti šį tekstą paskatino viena pastraipa iš Liudvikos Pociūnienės straipsnio „Nei gėdos, nei sąžinės…“ („Kultūros barai“ nr. 4), tiksliau tariant, paskutinis tos pastraipos sakinys: „Vis dažniau konstatuojama, kad Vakarų demokratiją apėmusi krizė. Tad natūraliai kyla klausimas – ar mūsų civilizacijai vis dar būdinga brandesnioji kaltės (sąžinės) kultūra?“ Skaityti toliau

Vytautas Sinica

“Pasaulį naują pastatysim…“ – kas slepiasi už moters ir vaiko?

Pastaruoju metu Lietuvos Seimą ir kartu viešąją erdvę atgarsių ratilais sujudino du skirtingos kilmės, bet nepaprastai susiję teisiniai dokumentai. Ratifikuojama Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris bei smurto šeimoje prevencijos bei Onos Valiukevičiūtės pasiūlytas Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektas iš pažiūros yra sveikintini savo besąlygiškai teisingu siekiu apginti skriaudžiamuosius. Juo labiau, kai netrūksta statistikos ir atskirų liudijimų apie smurto šeimoje problemos mastą mūsų šalyje. Tačiau dėl ko tokiu atveju apie šventuoliškus įstatymus kyla diskusijos medijose ir Seimo tribūnose? Skaityti toliau

Zigmas Zinkevičius

Apie išsigimusį kosmopolitizmą Lietuvoje: kur jis mus veda

2013-08-08

Kosmopolitizmas (plg. graikų žodį kosmos „visata“) – ideologija, teigianti, kad žmogaus tėvynė yra visas pasaulis, kad visi žmonės sudaro vieną didelę bendruomenę. Tai – nacionalizmo (tautiškumo) priešprieša. Kosmopolitas (gr. kosmopolitēs) – kosmopolitizmo ideologijos šalininkas, pasaulio pilietis, nepaisantis savo ir kitų tautų tradicijų, kultūros, patriotizmo. Visa tai susiję su pasaulio globalizacija (nuo prancūzų global „visas, vientisas“ iš lotynų globus „žemės rutulys“) – intensyvėjančiu prekių, kapitalo, žmonių, informacijos ir technologijų suartėjimu, kurio teikiamomis gėrybėmis, žinoma, pravartu pasinaudoti. Skaityti toliau

Dainius Paukštė

Migracijos klišių spąstuose

 Praėjusios savaitės pabaigoje Seime įvyko migracijos ekspertų seminaras „Darbo migracija Baltijos šalyse: tendencijos ir perspektyvos“. Pranešimus skaitė ir debatuose dalyvavo įvairių NVO atstovai, ekspertai, praktikai bei tyrėjai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos, Švedijos. Buvo pateikta daug įdomios medžiagos apie migracijos dinamiką ir padėtį skirtingose ES šalyse bei galimas jos tendencijas. Skaityti toliau

Jeremy Grant

Pareigūnas įspėja JAV: reikia pasimokyti iš senovės Romos žlugimo

Šalies vyriausiasis vyriausybės kontrolierius įspėja, kad JAV vyriausybei svyla padai dėl nesubalansuotos politikos ir praktikos, nes biudžeto deficitas, nuolatinis finansavimo sveikatos priežiūrai trūkumas, imigracija ir kariniai įsipareigojimai užsienyje gali sukelti krizę, jei greitu laiku nebus imtasi atitinkamų veiksmų.

JAV vyriausiasis kontrolierius David Walker paskelbė ataskaitą, kurioje neįprastai pesimistiškai įvertino šalies ateitį ir pateikė „šiurpias ilgalaikes perspektyvas“: „smarkiai“ išaugę mokesčiai, žymiai sumažintos valstybės tarnybos ir užsienio valstybės, didžia dalimi atsikratančios JAV turimos skolos. Skaityti toliau