TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJAI 2018-01-05

Papildomas skundas prie mūsų 2017-11-07 skundo
Dėl 2017-12-04 Komisijos pirmininko Aurelijaus Gutausko rašto ,,Dėl Jūsų skundo“ į mūsų 2017-11-07 skundą
Retorinis klausimas: ar legitimi nors viena Lietuvos okupacinės teisės baudžiamoji norma, kuria šiandien verdiktuose, teisindamas kolaborantinę veiklą, remiasi ne vienas šios bylos Lietuvos teisėjas?

Skaityti toliau

SKUNDAS DĖL LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS PERSEKIOJIMO ĮVERTINIMO

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO IKITEISMINIO TYRIMO TEISĖJUI

SKUNDAS                                                                                                                            2017-09-23

Dėl Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuroro Gedimino Bernotavičiaus 2017-08-28 nutarimo atmesti 10 pastoviai ir sistemiškai žeminamų ir niekinamų pasipriešinimo okupacijai dalyvių prašymą tęsti ikiteisminį tyrimą dėl kolaborantinių struktūrų ir Lietuvos KGB okupacijos metu įsitikinimų ir pogrindinės Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos spausdinimo ir platinimo persekiojimo. Skaityti toliau

LENKIJOS KOMUNISTINIŲ SAUGUMIEČIŲ PENSIJŲ SUMAŽINIMAS

Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad nuo kitų metų bus gerokai apkarpytos sovietmečio saugumiečių pensijos. Vyriausybė tikisi per metus sutaupyti 240 mln. zlotų (54,4 mln. eurų). Šiuo metu Lenkijoje yra apie 12 tūkstančių pensininkų, kurie socialistinės santvarkos laikais bendradarbiavo su saugumo tarnybomis, tačiau dabar gauna gerokai didesnes išmokas nei eiliniai lenkai. Nuo kitų metų šie asmenys gaus tik vidutinę pensiją – apie 2100 zlotų (476 eurus). Iki šiol saugumiečiai gaudavo gerokai daugiau – apie 3200 zlotų (725 eurus), tačiau buvusių šios žinybos vadų pensija siekė net 22 tūkstančius zlotų (5 tūkst. eurų). Šitokios išmokos buvo didesnės nei premjero bei prezidento alga, o tai siutino nemažai lenkų, besipiktinančių, kad nuo saugumiečių kentėję opozicijos veikėjai negauna specialių priemokų. Skaityti toliau

Virgilijus Čepaitis

AR KGB AGENTAI NEBĖRA PROBLEMA?

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vIRGILIJUS čEPAITIS FOTO“

Įdėmiai perskaičiau š. m. 33-iame žurnalo „Veidas“ numeryje išspausdintą pokalbį su Jurgiu Jurgeliu. Kadangi jame šiek tiek dėmesio skirta man, norėčiau pasakyti ir aš tarti žodį apie tai, kas liečia mane. J.Jurgelis sako, kad, jo įsitikinimu, aš nebuvau „piktybinis bendradarbis“, nuo kurio kas nors būtų nukentėjęs. Tačiau patį „buvimą bendradarbiu“ priima kaip faktą, nors čia pat pats pripažįsta nebuvus „rimtų įrodymų“. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Neteisinių dabartinės prokuratūros ir teismų sprendimų pasipriešinimo okupacijai bylose vetinimai

F1AE4629_3x4

Okupacinė teisinė sąmonė

Aleksandras Kalesinskas, 1918 m. savanoris, Vyčio Kryžiaus ordino ir medalio kavalierius, 1941 m. sukilėlis, 1945 m. sausio 11 nuteistas 15 metų katorgos, po 18 dienų neaiškiomis aplinkybėmis, manytina, nuo kankinimo, miręs Vilniaus kalėjime, 1990 m. buvo reabilituotas. 2004 m. kovo 18 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolegija – E. Bieliūnas, V. Aidukas, V. Čiučiulka jį dereabalitavo nurodydami: ,,Nuteistasis A. Kalesinskas tiek parengtinio tyrimo metu, tiek karinio tribunolo metu kaltu prisipažino.“ Tai reiškia okupacinio karinio karinio tribunolo legitimavimą, kurio reikalavo prokurorė Audronė Žentelienė. Teisėjas E, Bieliūnas dabar dirba teisėju ES Bendrajame teisme, o V. Aidukas tebedirba Lietuvos Aukščiausiajame teisme. Skaityti toliau

Archyvinis tyrimas

LIETUVOS SSR KGB INKRIMINUOTŲ VEIKŲ LIETUVOS PARTIZANUI ANTANUI KRAUJELIUI PAPILDOMAS TYRIMAS

Tyrimo metu išanalizuoti septyni epizodai, dalyvavimu kuriuose Lietuvos SSR KGB kaltino Lietuvos partizaną A. Kraujelį.

Ginkluotas pasipriešinimas, partizaninis karas kilo kaip atsakas į Sovietų Sąjungos įvykdytą Lietuvos Respublikos okupaciją ir aneksiją. Partizaninio karo metu geriausiai organizuota ir stipriausia Šiaurės Rytų Lietuvos srityje buvo Vytauto apygarda, jos partizanai stodavo į kautynes, surengdavo sėkmingus išpuolius prieš okupacinės valdžios įstaigas ir kolaborantus. Nepaisant patiriamų didelių nuostolių, apygardos štabo vadovaujama Vytauto apygarda iki 1952 m. veikė kaip vieningas kovinis dalinys. 1952 m. pradžioje Vytauto apygardos štabas nustojo egzistavęs. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Panevėžio apygardos teismo sovietiniai varpų dūžiai

20130527090345705_0001

 Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija (Algirdas Gaputis, Artūras Ridikas, Sigitas Bagdonavičius) 2014 m. lapkričio 26 d. priėmė išteisinantį nuosprendį M. Misiukonio byloje. Paprasta akimi regimas nepamatuotas Rusijos okupacinės praktikos Lietuvoje kolaboravimo vertinimas teisiniu, istoriniu, politiniu ir moraliniu pagrindu. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Rusijos FSB prieš Lietuvos VSD su generalinė prokuratūra: pirmauja FSB – 1 metais, 3 mėnesiais ir 8 dienomis

Rusijos FSB žudymo teisinis reglamentavimas

Prisimintina, kad D. Britanija nuo A. Litvinenkos nužudymo 2006 m. premjero D. Kamerono lūpomis Maskvoje pareiškė, kad artimiausiu metu su Rusija terorizmo klausimais nebendraus. Tai tęsiasi iki šių dienų, nes FSB laikosi čekistinių žudymo tradicijų.

Skotland Jardas turi vieną Rusijos slapto dokumento kopiją. Jame numatyta ,,neteisėtų teroristinių organizacijų ir grupuočių, ekstremistinių darinių ir asociacijų lyderių bei individualių asmenų, neteisėtai palikusių Rusijos teritoriją bei ieškomų teisėsaugos pareigūnų, eliminavimas už Rusijos ribų – buvusiose sovietų šalyse ir Europos Sąjungoje.“ Nurodoma suburti ,,specialius, itin gerai pasirengusius specialiuosius būrius ir grupes, kurie ypatingomis sąlygomis dirbtų vakarų Europoje ir Europos Sąjungos šalyse“. Skaityti toliau

PASIPRIEŠINIMO OKUPACIJAI ORGANIZACIJŲ DARBO GRUPĖ

DARIUI VALIUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI

 

PAREIŠKIMAS                                                                            2013-01-22

 AR YRA IR KOKIOS PROKURORŲ DARBO ATSAKOMYBĖS RIBOS?

DĖL LIETUVOS PROKURORŲ SPRENDIMŲ TARNYBINIO PATIKRINIMO PASIPRIEŠINIMO OKUPACIJAI BYLOSE

 Abejingumo ir nusikalstamos ramybės zona

Pasipriešinimo okupacijai organizacijų stebėjimu ir analize nustatyta, kad prokuratūros sistema daugeliu atvejų bylose, susietose su pasipriešinimu Lietuvos okupacijai ir aktyviu čekistų ir kolaborantų vykdytu Lietuvos patriotų persekiojimu vilkina tyrimus ir/arba faktus vertina sovietine teisine sąmone, nepatikimais KGB dokumentais, nesiremiant Europos šalių praktika įprasminant koloboravimą fašistinei Vokietijai. Tai reiškia sovietinio mentaliteto buvimą, valstybinės teisinės sąmonės nepaisymą, pasipriešinimo okupacijai kovos iškreipimu ir net atmetimu, kartu labai pavojingu Lietuvos nepriklausomos valstybės idėjos paneigimu. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

LIETUVOS NKVD OPERATYVINIAI DARBUOTOJAI 1940-1941 metais

NKVD (narodnyj komisariat vnutrennych del – vidaus reikalų liaudies komisariatas) okupuotoje Lietuvoje buvo sukurta Rusijoje buvusios žmonių persekiojimo ir naikinimo tuo pačiu pavadinimu. Okupacijos pradžioje komunistą Antaną Sniečkų, kaip patikimą sau asmenį, Rusijos sovietinė administracija paskyrė Lietuvos saugumo departamento direktoriumi. Tikslas buvo sudaryti kažkokį miglotą Lietuvos valstybingumą, o iš esmės – perimti Lietuvos saugumo departamento dokumentus. Skaityti toliau