IŠMINTIES KRISLAI 15

,,Keičiasi įvairių rūšių korporacijų ir neformalių organizacijų, nematerialaus kapitalo, atsiradusio netgi dėl materialių aktyvų, o tai protui teikia šachmatų partijos būseną: figūros auka dėl kokybės. Kaip rezultatas – geopolitika keičiama į geoekonomiką ir geokultūrą, o jos, kartu paėmus, – kontroliuoja socialinio laiko civilizacijos prasmingumo infrastruktūrą, trajektoriją ir socialinio laiko dinamiką. Aukščiausio registro vertybių pakeitimas į žemesnes – neekvivalentinis sumanymas, vedantis prie pasiekimų profanacijos ir subjekto virtimą į instrumentą.“

Aleksandras Neklesa, INTERLOS – Intelektualioji Rusija grupės vadovas.

,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-09-05, p. 5

Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

ŽODIS ALFONSUI SVARINSKUI, JUOZUI ZDEBSKIUI IR BRONIUI LAURINAVIČIUI PAGERBTI

      endriukaitis       

Monsinjoro Alfonso Svarinsko parkas              2016-07-16

                   Už garbingus didžiavyrius Alfonsą Svarinską, Juozą Zdebskį, Bronių Laurinavičių, kuriems šiandien neleistų kalbėti Seime, nacionaliniame radijuje ir televizijoje. Atmintis teikia prievolę kalbėti už juos atvirai. Skaityti toliau

IŠMINTIES KRISLAI 5

,,Istorija mus pašovė. Tik mes vis dar tuo netikime, kad mirtinai. Ir vis dar senkame, kaip mirtinai sužeistas karys, kuris šventai tiki, kad prišliaužęs prie artimiausio apkaso įgrius į jį ir ras išsigelbėjimą. Tragiškos, bergždžios gyvybės pastangos.“

Arvydas Juozaitis, filosofas

,,Metai“, 2014, Nr. 8, p. 4

Skaityti toliau

VIEŠAS LAIŠKAS LIETUVOS PILIEČIAMS DĖL VALSTYBINĖS KALBOS IŠSAUGOJIMO

 Ne pirmus metus tenka stebėti nesibaigiančias diskusijas dėl reikalavimo Lietuvos piliečių pasuose jų vardus ir pavardes rašyti ne valstybine lietuvių, o bet kuria kita gyventojo pasirinkta kalba. Seime pateiktas siūlymas asmens dokumentuose įteisinti rašybą visais lotyniško pagrindo rašmenimis vėliau pačių autorių buvo susiaurintas iki „w, q ir x“ įtraukimo, nors šių ženklų vis tiek neužtektų pavardžių rašymui kitomis kalbomis. Skaityti toliau

Povilas Gylys

KĘSTUČIUI GIRNIUI – APIE ,,AMERIKONIŠKĄ“ SINDROMĄ IR J. MARCINKEVIČIŲ BEI V. LANDSBERGĮ

Jpovilas-gylys-laime-gyventi-be-euro2au ne pirmą kartą Kęstutis Girnius mane išprovokuoja diskusijai. Paskutinė „provokacija“ – jo straipsnis apie Justiną Marcinkevičių, publikuotas DELFI.

Buvusį universiteto kolegą Kęstutį Girnių gerbiu už jo savarankišką poziciją, už tai, kad jis lengvai nepasiduoda įvairioms isterijoms, fobijoms, kolektyviniam idiotizmui. Džiaugiuosi jo publikacijomis viešojo gyvenimo, demokratijos, tarptautinės politikos, progresinių mokesčių ir kitais klausimais. Susidariau nuomonę, kad jis neatstovauja kokios nors grupuotės ar užsienio jėgos interesams ir išgyvena dėl Lietuvos. Tai, ką jis rašo, priimu kaip jo tikrą, autentišką, asmeninę nuomonę. Skaityti toliau

Vidmantė Jasukaitytė

Kreipimasis į Seimo narius

 GERBIAMI SEIMO NARIAI,

Seimo darbe akivaizdžiai pastebimas skubėjimas įteisinti valstybės pagrindams kenksmingus pokyčius, – kėsintis į nusistovėjusias kalbos bei rašto taisykles, lietuvišką abėcėlę, asmens dokumentuose panaikinti tautybę žymintį įrašą. Matomos ryškios tendencijos nesiskaityti su deklaruotomis Europos Sąjungos vertybėmis bei lygių galimybių teise tarp visų Europos valstybių, išlaikant savo tautinį savitumą, kalbą, raštą ir teisę kiekvienam piliečiui, o taip pat ir tautai laisvai reikšti savo nuomonę. Skaityti toliau

Apginkime partizaną Antaną Kraujelį

Per pastaruosius Seimo rinkimus daugumą balsų laimėjo kairiosios partijos, jos sudarė kairiąją koaliciją ir atitinkamą vyriausybę, todėl visose srityse stebimas akivaizdus buvusios sovietinės nomenklatūros atsigavimas, nuostatos „prie ruso buvo geriau“ nemaskuotas propagavimas, Lietuvos Sąjūdžio idėjų ignoravimas, Sąjūdžio aktyvių veikėjų šalinimas iš užimamų pareigų, partizaninio karo reikšmės niekinimas, partizanų šmeižimas arba pastangos per teismus juos pripažinti kriminaliniais nusikaltėliais. Skaityti toliau

Vladas Braziūnas

Bandyčiau rasti balansą

Jei kalbėdami apie televizijos laidas, kalbėsime apie tai, kaip jos galėtų pritraukti daugiau žiūrovų, reiškia tik viena – kad bus einama ta kryptimi, kuria dabar sėkmingai eina nacionalinis transliuotojas, tai yra lygiuojamasi su visomis komercinėmis televizijomis. Pažiūrėkite, dabar Lietuvos televizija apskritai iš savo pavadinimo išmetė net ir Lietuvos vardą. Jei mūsų nacionalinis transliuotojas vykdytų, kaip kad deklaruoja, kultūros misiją, tai kultūros kanalas ir būtų pirmas, o tas kanalas, kuris dabar yra pirmasis, su visais savo masinės kultūros blizgučiais būtų gražiai padėtas į antrą lentynėlę. Tai būtų visiškai logiška. Skaityti toliau