Vladas Braziūnas

Bandyčiau rasti balansą

Jei kalbėdami apie televizijos laidas, kalbėsime apie tai, kaip jos galėtų pritraukti daugiau žiūrovų, reiškia tik viena – kad bus einama ta kryptimi, kuria dabar sėkmingai eina nacionalinis transliuotojas, tai yra lygiuojamasi su visomis komercinėmis televizijomis. Pažiūrėkite, dabar Lietuvos televizija apskritai iš savo pavadinimo išmetė net ir Lietuvos vardą. Jei mūsų nacionalinis transliuotojas vykdytų, kaip kad deklaruoja, kultūros misiją, tai kultūros kanalas ir būtų pirmas, o tas kanalas, kuris dabar yra pirmasis, su visais savo masinės kultūros blizgučiais būtų gražiai padėtas į antrą lentynėlę. Tai būtų visiškai logiška. Skaityti toliau

Letas Palmaitis

Prokurorui Dariui Valiui: atsistatydinkite arba iškelkite man bylą dėl šmeižto

Pilietinis Tiesos.lt portalas skelbia redakcijai atsiųstą kalbininko, prūsų kalbos tyrinėtojo dr. Leto Palmaičio laišką Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Dariui Valiui.

* * *

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI
PONUI DARIUI VALIUI

Letas Palmaitis
Donelaičio 70, bt. 7
44248 Kaunas
2014 04 07

Pone Generalini Prokurore,

2014 m. kovo 20 d. Europos Žmogaus Teisių Teisme referentas M. Černiauskas pareferavo teisėjui D. Popovičiui apie mano pareiškimą Nr. 70790/13, kuriuo buvau apskundęs Lietuvos Respubliką neteisingai apkaltinus mane pagal LR BK 154-2 str. tyčia („žinant, kad tai netiesa“) apšmeižus prokurorą Justą Laucių ir buv. prokurorą Mindaugą Dūdą nusikaltėliais ir Lietuvos išdavikais, o J. Laucių – dar ir Vytauto Pociūno nužudymo juridiniu bendrininku (sustabdė ikiteisminį tyrimą „nesant nusikaltimo požymių“). Pareferavus, D. Popovičius priėmė nutarimą, kad mano skundas neatitinka Konvencijos 34 straipsnio, o tai reiškia, kad jis nepagrįstas. Toks nutarimas taip pat reiškia, kad teisūs buvo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai Gintaras Goda, Jonas Prapiestis ir Albinas Sirvydis, 2013-05-07 atmetę mano kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo tesėjos Birutės Drozdienės 2012-03-03 nuosprendžio bei Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų Valdo Vitunsko, Vidos Butiškienės ir Danguolės Šiugždinytės 2012-11-05 nutarties b. byloje Nr. 2K-219/2013. Skaityti toliau

Vytautas Sinica, Paulius Stonis

Kaip viskas tampa norma

Kartu su „Baltic Pride“ eitynių planais į Lietuva sugrįžusios diskusijos homoseksualų teisių klausimais tėra dalis bendros tendencijos suvienodinti žmones išryškinant jų skirtumus ir paskelbiant juos teisiškai bereikšmiais. Gausūs svarstymai apie konkrečių teisių homoseksualams suteikimą paprastai vyksta šių teisių šalininkų siūlomų prielaidų apie homoseksualumo normalumą rėmuose.

Tačiau sutinkant, jog normalūs yra ne vien heteroseksualų santykiai, nėra ir jokio rimto, sekuliariąją visuomenės dalį įtikinančio pagrindo neigti teisę į santuoką ar partnerystę. Kaip ir daugeliu klausimų, priimant oponentų prielaidas tenka sutikti ir su jų išvadomis. Verčiau pažvelgti į seksualinių mažumų arba LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų) emancipacijos praeitį ir ateitį – istoriją bei galutinę visuomenės viziją. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Kur galėtume eiti?

Besąlygiškai akivaizdi Lietuvos valstybės išformavimo slinktis. Demonstruojama ir kalbama fantomiška leksika. Lengvabūdiškai išardoma krauju ir širdimi puoselėta svajonė. Ir tai ne retorinis, o likiminis klausimas: kur eini, Lietuva, idėja fix, vizija, gairės, būti ar nebūti Lietuvai. Kas liko iš garsinto Baltijos tigro, drąsios šalies skelbto įvaizdžio? Kuo tikime ir kuo pasitikime?

D. Katkus savo knygą pavadina ,,Lietuva išeina iš mados“ (2010 m.), o K. Jaskelevičius – ,,Valstybės atėmimas“ (2010 m.). Rusų rašytojas B. Vasiljevas parašo knygą: ,,Rusija neturi tikslo, ir tai baisu“. (,,Respublika“, 2001-05-10, p. 10). Skaityti toliau

Bronislovas Genzelis

Consumerism: What Reasons Consumerism?

Consumerism: What Reasons Consumerism?

A single doesn’t want considerably understanding in direction of view that consumerism is a large aspect of the ground breaking working day globe. And dependent upon one particular’s reality of opinion or point, it can be pointed out as both guaranteed of damaging.
A little organization or high business enterprise for instance, that’s major notice is upon endorsing actual physical goods, may perhaps be just way too content with consumerism. Even now, for the prospective buyers who are inside of song with their surroundings; consumerism is in all probability towards be observed as destructive and dysfunctional.
The higher than could possibly be classed as a stereotypical outlook; as there are presently innumerable people in america and products and services that are doing work in direction of help save the natural environment in the course of the employ of sustainable resources. And there are far too prospective buyers who are not far too apprehensive with the setting both.
Target
Nonetheless, my goal is not in the direction of feel at whether or not consumerism is superior or poor or directly or erroneous; it is towards offer my present-day look at upon what could possibly be a single of the leads to of consumerism.
There are numerous leads to bundled and this is merely my belief of what a single of individuals Factors could possibly be.
Indicates Towards An Stop
There are a great deal of goods and goods obtainable that are an substantial and critical element of 1’s existence. And then there are solutions that are procured for substitute motives. One particular of Those people explanations is toward make a variance inside how a person feels.
This signifies the product or service for every se is not essentially necessary; what is necessary is the have an impact on that the items present the patient. Right here types psychological and psychological place will be improved, in the course of reaching a confident substance or merchandise.
Psychological Law
Below a single will be ready big difference how they are view and asking yourself for the duration of eating this merchandise. And all or greatest of what is likely upon internally, will then be changed and controlled for the duration of this exterior have an effect on.
Already, this could possibly final for a brief time period of year or even a extensive period of time of year. Nevertheless what is sure, is that it received’t be extensive until finally the subsequent matter is required in direction of deal with this inside pressure.
Recurring Consumerism
For some us residents this treatment will be a working day toward working day incidence, with their generally getting anything that a single desires towards sense satisfied or delighted. And upon the other conclusion of the spectrum, this could be the weird get together Although just one feels down and seeks the bizarre product or service in direction of control by themselves.
There is on top of that the consistent media affect that is seeking in direction of encourage americans that a absolutely sure content will contribute in the direction of viewpoint met or towards a desired destination of contentment. This can add one particular in direction of feel that exterior use is the resolution in the direction of their inside instability.
Psychological Instability
While it arrives towards on the lookout at who is transferring towards be prone toward All those conduct developments, it provides kinds intere

Bronislovas Genzelis

Success of the France nationwide basketball staff members

Success of the France nationwide basketball staff members

The countrywide basketball staff of France includes a extended record within the sport. It incorporates been aggressive about a extensive period of time of year and includes experienced innumerable results. The France basketball video game is a nationwide pleasure of the region and leaders comprise designed a lot financial commitment within just the. The staff members management is referred towards as the French basketball federation. At the Eurobasket, the staff members consists of been Pretty monthly, using 30 6 participations until eventually 2011. More than the period, the workers contains gained 2 silver medals, one particular within just 1949, and one more in just 2011. Among 1932 and 2011, they obtained 5 bronze medals. The click this site staff includes additionally participated inside of the summertime Olympics, within just which it received 2 silver medals, one particular within just 1948 and one more within 2000.
Involving 1937 and 1959, the France countrywide basketball workers participated in just a quantity of basketball online games and was a intense competitor. Within just Eurobasket, a well known ligue basket (basketball league) the staff gained 5 medals for the duration of that period of time. For the duration of the 1948 Olympic championship, the staff members received a silver medal, beneath the management of Robert Bushnell, which was the initial these medal in just the record of the France workers. They ended up moment as soon as the United Says of The us. The Olympic medal impressed the staff, lifting it toward a position #LINK# of simcity buildit hack tool online glory. They for that reason gained 2 consecutive medals before long later on inside of the Eurobasket, a person within just 1951, and yet another inside 1953. This was below the management of Practice Andre Vacheresse. The period of time of glory then light little by little right up until 1980s. 1980s ended up many years marked by means of rejuvenation of anticipate, wherever the employees returned in direction of the Olympic Online games within just 1984 and later on participated within the FIFA Planet Championship. The workers endured participant losses and harm, nevertheless it continue to experienced optimistic performances. There have been on top of that some inside challenges in the personnel, nevertheless they managed their enthusiasm. The staff members even now did not get any medal in just the 80s irrespective of the constructive performances. The right after 10 years was marked via a collection of increase and falls, yet with at minimum some imperative motivating achievement.
1 of the most good results was within just the worldwide championnat monde basket (basketball championship) inside 2006. The employees accomplished the 5th Room, a effectiveness that granted them an automated qualification in direction of take part in just 2 huge competitions following that. This sort of grew to become out in direction of be the world wide championship within 2010 and the Ecu Championship within 2011. All through the Euro championship, the France Nationwide Basketball personnel took point 2, marking the great overall performance higher than a time period of 60 several years below the management of Tony Parker, an inspiring French Basketball icon.
Su

Bronislovas Genzelis

The Sudden Truth of the matter with regards to CTC which Your Employer received’t Inform On your own

The Sudden Truth of the matter with regards to CTC which Your Employer received’t Inform On your own

Campus position is modern-day nowadays. Learners truly feel fairly very pleased and satisfied toward proportion with other individuals with regards to their shell out deal. They feel high the spend deal, large will be their regular income. They merely divide their bundle via 12 and compute the month to month funds influx and establish their castle upon it. This kind of castles confirm in direction of be sand castles as they merely soften absent upon the working day they instagram followers hack get hold of their to start with wage.
A chap was amazingly delighted toward choose an once-a-year deal of Rs 10, 00, 000/- and was anticipating a month-to-month consumption of Rs83, 000/- or as a result. His castle blew absent at the time he observed that his regular wage was basically Rs 42, 000/-, fifty percent of his benchmarks. Allow us discover how his benchmarks have been shattered.
What is CTC?
It is the abbreviation for Expense toward Enterprise. How it is came at. There are handful of concealed price ranges further which inflate the income offer While in the beginning supplied and then the staff crashes down Although s/he turns into her initial wage slip. This could possibly glimpse in the direction of be a brief sighted physical fitness via the employer, nonetheless they continue to get hold of absent with it.
Enable us 1st comprise a visual appearance at what are the concealed prices inside of CTC and then how the businesses buy absent with it and why staff members reconcile in direction of it.
Concealed Selling price No. 1: Inserting the Employer’s Contribution within Staff’s Provident Fund
Though provident fund are deducted versus the income of an personnel every single thirty day period, companies are as well essential toward lead a related total. This sum of employer’s contribution is excess toward the CTC, and the staff is not transferring toward buy the funds at the conclusion of the thirty day period.
Concealed Selling price No. 2: Such as the 1-period Becoming a member of Reward within CTC
Towards trap absent trained and proficient staff, companies present a person-period becoming a member of reward with a rider that if the worker leaves the undertaking just before a predetermined period of time s/he will comprise towards return this sum of one particular-season becoming a member of reward. Incorporating this range inflates the CTC.
Concealed Rate No. 3: Like Gratuity, Coverage quality, food stuff discount codes and shipping and delivery amenities within CTC
Approximately all significant, medium and lower services give the over amenities as section of the activity; having said that, they additionally include the expense of this sort of amenities as aspect of the CTC and thus inflate it in direction of crank out it added aggressive within just the activity sector. These kinds of amenities much too do not transform them selves in just toward revenue influx and hence shift upon in direction of protect against the month-to-month usage.
Concealed Expense No. 4: Incorporating a notional aspect factor within CTC
Dividing the income deal within just in the direction of healed and issue part is unbelievably popular. The trick is in the direction of deliver the aspect section greater and which is primarily based upon functionality position. Quite couple <a href="http://www.callofdutyheroe

Bronislovas Genzelis

Am I slash out for an btd battles hack cheat online MBA?

Am I slash out for an btd battles hack cheat online MBA?

Toward a great deal of pupils, taking an MBA is a no-brainer. Graduate in opposition to faculty and enroll inside of an MBA software package. Or be reluctant until finally by yourself financial gain a couple of decades effort and hard work expertise prior to on your own implement for an MBA. Nevertheless is every person slash out toward go after an MBA? And how are your self in the direction of comprehend? Question oneself this kind of issues ahead of thinking of an training in just organization.
Does a job inside of handle consideration me?
Prior to using toward universities, learners are generally advisable toward be distinct pertaining to exactly where their passions lie. Consider period in the direction of mirror upon the factors that create your self content and what yourself may possibly genuinely watch oneself performing inside the lengthy work. College students, who choose for MBA Designs, frequently do therefore due to the fact they getcaught up within the notionof using substantial investing positions as soon as they graduate, merely towards have an understanding of yrs afterwards that a profession in just enterprise does not fascinate them immediately after all. Making an MBA will not ensure by yourself a superior-expending activity. It only aids create your analytical, complex and regulate abilities which will qualify yourself for office environment regulate work opportunities.
What do on your own will need in direction of financial gain towards your MBA stage?
What ever your causes for ps4 giveaways free deciding upon an MBA, they really should be Quite distinct toward on your own. Oneself ought to be equipped in the direction of appear up with concrete motives as towards how oneself consider creating an MBA is heading toward guidance on your own. By yourself may possibly have to have in the direction of shift up inside an current market, or income experience inside a sure business. Oneself could possibly need towards change industries or employ an MBA as a possibility towards community. Your self ought to recognize just what by yourself’re seeking toward revenue in opposition to an MBA really should oneself decide for it.
What are the undertaking prospective clients and jobs prospects for MBA graduates?
It is no magic formula that an MBA software is an high priced just one. Whilst oneself may perhaps close up paying out countless numbers of difficult-attained cash within just the type of tuition, your alternative of subsequent an MBA is likely toward adhere with on your own a lifestyle. Your self could have to have towards appearance inside towards the believed activity alternatives for MBA graduates above the subsequent handful of several years. The U.S. Bureau of Labor Studies world wide web must assistance oneself realize the activity outlook for freshly-minted MBA graduates.
Is this the immediately period in just my occupation in the direction of choose for an MBA?
Some Those people who require towards go after an MBA may possibly currently be applied within finish season careers. They could have to have towards carry out toward an MBA software inside of get toward improve inside of the business. It is rewarding towards perform for at minimal a handful of of yrs and profit initial-hand working experience prior to your self deliver the prefer

Bronislovas Genzelis

Advantages of Cashing inside Pension

Advantages of Cashing inside Pension

Your self may perhaps come to a decision toward revenue your pension because of towards just one motive or a further. By yourself could possibly furthermore decide toward move your pension in the direction of yet another account. In just acquire in direction of do consequently, by yourself could will need in the direction of consolidate your comprehensive pension even people towards preceding jobs. It may perhaps appear as a marvel how considerably on your own consist of inside your pension. Hence, oneself have to have in the direction of receive a business that will guidance your self within cashing inside pension through getting to be even people by yourself experienced in just the beyond even if oneself consist of disregarded.

There are a variety of advantages that yourself purchase anytime yourself money your pension. The to start with just one is house progress. On your own can employ the economic that yourself choose While by yourself hard cash your pension towards make improvements to your property. For illustration, on your own can do renovations about the home and potentially even redecorate. This is a wonderful path of cashing inside pension particularly the moment very long yrs of dwelling within just the exact Area. Yourself can far too hire the dollars toward end costs upon your mortgage loan.

The instant usefulness of cashing inside of pension is towards shell out off money owed. Quite a few individuals hard cash pension early therefore that they can shell out off money owed that they consist of gathered thanks in the direction of a selection of good reasons. If yourself comprise intended a large amount of personal savings in just your pension budget, yourself can consider in the direction of money pension early hence that your self can retain the services of that economical in direction of crystal clear off money owed. This is a superb strategy for the reason that yourself will not be borrowing any economic in direction of pay back of financial loans. Within addition, because the income is yours yourself will not be needed in direction of refund it or fork out back again with consideration.

On your own can too hard cash pension While oneself need to have a refreshing vehicle. Oneself could possibly not be capable toward improve ample financial for a fresh new motor vehicle or oneself do not desire in direction of search for a motor vehicle personal loan. Inside these types of a situation, it is a good idea that on your own revenue your pension thus that on your own can find the money my singing monsters hack no root for towards choose the auto that oneself require. Your self can on top of that comfort in opposition to a aspiration family vacation when by yourself money your pension. Right after very long a long time of effort, yourself notice oneself are entitled to toward get hold of a desire family vacation in direction of your location of final decision and cashing within just your pension can support yourself accomplish this.

Particularly simply because your self are relocating upon retirement or resigning in opposition to your pr

Bronislovas Genzelis

Is Israel, the Most popular of Yahweh God, Your Close friend?

Is Israel, the Most popular of Yahweh God, Your Close friend?

Hundreds of thousands more than the worldwide, of alternative hues, languages, and cultures, comprise obtained the Gospel of salvation for the duration of Jesus Christ. This Gospel is not just Great information, yet the least difficult information, for every time oneself take the Gospel, on your own will contain permitted the present of a existence, as basically all through Christ will by yourself be fortunate with everlasting lifetime and fellowship with our Writer, as the Bible suggests, „Whoever will get hold of upon the status of the Lord will be retained.“ (Romans 10:13, Internet)
Nonetheless how would we be in a position toward get in touch with upon him within whom we include not listened to? How would we listen devoid of a preacher? And „how will they preach until they are delivered?“ (Romans 10:15)
Hence, we owe owing toward individuals whom God includes delivered in direction of unfold this Gospel. Of course, our Author, Yahweh God Almighty, is the One particular who prepared out the salvation, and it’s His Son, Jesus, who perfected it with his private sacrifice. Still God once in a while makes use of human beings as His brokers in the course of whom He bestows His blessings; hence, much too, the distribute of the Gospel consists of been finished all through brokers. Who are God’s brokers within just the unfold of this maximum Excellent information?
The distribute of the Gospel started off within the land of Mesopotamia about 4,000 a long time in the past. Against concerning the sea of humanity, Yahweh referred to as just one person and separated him absent in opposition to his spouse and children. Toward Abraham, God claimed, „Attain out of your state, and in opposition to your family members, and in opposition to your dad’s residence, toward the land that I will present yourself. I will generate of your self a Terrific state. I will bless yourself and deliver your popularity suitable. On your own will be a blessing. I will bless individuals who bless oneself, and I will curse him who curses yourself. All of the people of the planet will be lucky inside of yourself.“ (Genesis 12:1-3)
Hence, via religion, the 75-calendar year-outdated Abraham, „obeyed towards move out towards the point which he was in the direction of get hold of for an inheritance. He went out, not knowledge exactly where he went.“ (Hebrews 11:8)
As soon as resolved inside the land of Canaan as a foreigner, Yahweh explained to Abraham, „Previously, raise up your eyes, and appear against the Room exactly where yourself are, northward and southward and eastward and westward, for all the land which yourself check out, I will present towards oneself, and towards your offspring eternally. I will generate your offspring as the dirt of the entire world, therefore that if a male can range the filth of the planet, then your seed may perhaps way too be numbered. Happen, stroll throughout the land inside its period and within just its breadth; for I will offer you it in the direction of by yourself.“ (Genesis 13:14-17) The border of this Promised sunlite bulbs land is „versus the Purple Sea even towards the sea of the Philistines [the Mediterranean Sea], and towards the wilderness [desert of Arabia] in the direction of the [Euph