Kreipimasis dėl lietuvių kalbos vartojimo viešajame gyvenime

Mūsų sostinėje kaip ir daugelyje Lietuvos miestų viešojoje vartosenoje vis labiau įsigali svetimos kalbos, kraštas netenka savitumo.

Baltijos šalių didžiausių bendrovių dešimtuke – ir Lietuvos Sonex Holding, Blue Bridge, Eisis, New Vision Baltija. Lietuviškos Achemos prekės ženklai -Litfert, Jonava Super. Visi žino VP Market, Maxima, Hyper Maxima, Hyper Maxima Akropolis. Skaityti toliau

Lietuvių kalbos likimas – lietuvių tautos likimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI

P. DALIAI GRYBAUSKAITEI

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI

P. IRENAI DEGUTIENEI

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI

P. ANDRIUI KUBILIUI

 

Pareiškimas                                                                                                                2011-11-05

Su motinos pienu įgyta kalba tautai nėra vien bendravimo priemonė. Ji išreiškia giluminę pasaulėjautą ir pasąmoninę elgseną. Sinonimai, frazeologizmai, patarlės ir priežodžiai – šimtmečiais kurtos etinio elgesio įsimenamos nuorodos, gyvenime tapusios aksiomomis, neginčijamomis ir nešališkomis visų pripažintomis taisyklėmis. Ne vienas Lietuvos istorijos tyrinėtojas yra nurodęs, kad Lietuvos nepriklausomybės idėja išsirutuliojo, tvirtėjo ir rėmėsi lietuvių kalbos vartojimo, išlikimo, jos prestižo išsaugojimo ir apgynimo dėka. Skaityti toliau

Dėl 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui

p. Viktorui Muntianui

T A U T O S  F R O N T A S

Kreipimasis

Š. m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas po pateikimo pritarė Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektui ir nutarė pavasario sesijoje svarstyti 1791 metų gegužės 3 dienos Lenkijos Respublikos konstitucijos priėmimą šių dienų Lietuvoje pagerbti atimtina diena. Skaityti toliau

Pareiškimas dėl G. Steponavičiaus

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų 

Pareiškimas

Dėl LR Švietimo ir mokslo ministro p. G. Steponavičiaus vykdomos politikos

 2011-02-16, Vilnius

 Šalies mokslo ir švietimo sektoriuje vis labiau ryškėja neigiami reiškiniai, virstantys pavojingomis tendencijomis. Ministru tapus p. G. Steponavičiui, pirmą kartą atkurtos nepriklausomybės laikotarpiu šios srities politika pradėta grįsti antivalstybiškai orientuotomis Lietuvos laisvosios rinkos instituto propaguojamomis ekonominio libertarizmo idėjomis. Geriausia pasaulyje sukaupta šios srities valdymo patirtis ir kvalifikuotų jos ekspertų rekomendacijos sąmoningai ir atvirai ignoruojamos. Skaityti toliau

Dėl tautos ir valstybės padėties

Atmintinė – kreipimasis

Atkūrus Nepriklausomybę, vargu ar buvo galima įsivaizduoti, jog vos po dviejų dešimtmečių iškils egzistencinis tautos ir valstybės išlikimo klausimas. Tikėtasi, kad išsilaisvinusi ir tapusi Vakarų pasaulio – ES ir NATO – dalimi Lietuva užsitikrino tvirtas saugumo garantijas ir netrukdomai žengs pažangos ir klestėjimo keliu. Šios viltys neišsipildė. Skaityti toliau

Dėl dvigubos pilietybės

Pareiškimas

LR Seimas mėgina priimti Pilietybės įstatymo pataisas, kuriomis būtų įteisinta galimybė išlaikyti Lietuvos pilietybę visiems asmenims, tapusiems kitų ES ir NATO šalių piliečiais. Įstatymo pataisos svarstomos moralinio ir psichologinio spaudimo Seimui sąlygomis, pasitelkiant atvirą demagogiją, šiurkščiai iškraipant svarstomo klausimo esmę ir klaidinant visuomenę.

Svetur gyvenantys ir kitų valstybių pilietybę savanoriškai pasirenkantys asmenys, kurie tik dėl to praranda Lietuvos pilietybę, nepagrįstai vaizduojami kaip „neteisingumo“ aukos. Melagingai įrodinėjama, kad šitaip iš jų tariamai atimama prigimtinė teisė į Lietuvos pilietybę nutylint, jog visi šie asmenys šios teisės atsisakė patys, sąmoningai ir savo noru pasirinkdami kitos valstybės pilietybę.

Skaityti toliau