Mečislovas Zasčiurinskas

„Šaukiu aš Tautą“

Vasario 16-ą paskelbėme Valstybės atkūrimą, kovo 11 atkūrėme nepriklausomybę, sausio 13 apgynėme. Paskelbėme – atkūrėme – apgynėme.

Žinia, iškovoti lengviau, nei laimėjimą išlaikyti. Mums pavyko – Valstybę sukūrėme, struktūrų pristeigėme, įstatymų prirašėme, maksimaliai esame įvairiausių tarptautinių organizacijų nariais, nuo šių metų net ir pinigų sąjungos. Pradėjome teikti net ir kitoms valstybėms humanitarinę, politinę, netgi karinę paramą. Skaityti toliau

Kęstutis Jaskelevičius

Tautos tapatybės vagystė

 

Kritinis žvilgsnis
Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva pernai rudenį šalies mokyklose buvo atliktas pilietiškumo tyrimas. Pamėginta išsiaiškinti, kiek aštuntųjų klasių moksleivių save tapatina su Europa, o kiek su savo šalimi. Pasirodė, kad tik 32 proc. aštuntokų siekia europinės tapatybės. Tokie rezultatai nuliūdino liberaliomis pažiūromis garsėjantį švietimo ir mokslo ministrą. Mat kitose šalyse net 80 proc. moksleivių save tapatina su Europos piliečiu.

Skaityti toliau

Rašytojas įžvelgia tautos savižudybę

Sausio 25 d. Vilniuje mirė rašytojas Jonas Mikelinskas. 1922 m. gimęs J. Mikelinskas išgyveno kelis Lietuvos istorinius etapus – matė ikikarinę Lietuvos valstybę, Antrąjį pasaulinį karą, okupaciją, sovietmetį ir sulaukė Nepriklausomybės paskelbimo. Visą aktyvaus kūrybinio gyvenimo tarpsnį rašytojas buvo aktyvus ir visuomeninėje veikloje, jam niekad nestigę drąsos išsakyti savąją poziciją. Iki pat paskutinio atodūsio jam rūpėjo Lietuvos klausimas – kodėl Lietuva, vėl tapusi laisva, eina myriop. Apie tai jis kalbėjosi vos prieš dvejus metus su žurnalistu Svajūnu Sabaliausku. Ekspertai.eu Skaityti toliau

Vytautas Alantas

Lietuviškojo nacionalizmo perversmiai

ApAlantas2ie tautinę ideologiją aplamai

Kalbėti apie nacionalizmą reiškia kalbėti apie tautos meilę. Patriotizmas, nacionalizmas ir pagaliau šovinizmas yra ta pati niuansuota tautos meilė, tik nevienodai suprantama ir aiškinama. Kalbant apie nacionalizmą, žinoma, galima jį aiškinti atsajai, pasiremiant svetimais autoritetais, bet tokia mąstysena bus atitolusi nuo mūsų lietuviškos tikrovės ir istorinių šaltinių. Mūsų lietuviški nacionalizmo paversmiai yra platūs ir gilūs ir tik jais pasirėmę galime pagrįstai kalbėti apie savo tautos meilę. Skaityti toliau

Vytautas Alantas

Mano pasisakymai

Vytautas Alantas, Lietuvių rašytojų draugijos ir Lietuvių žurnalistų sąjungos garbės narys, šiais metais pasiekė garbingą 80-ją savo amžiaus sukaktį (žiūr. Balio Gražulio straipsnį šiame NV numeryje). Sukakties proga NV redakcija paprašė gerb. sukaktuvininką V. Alantą, kaip nenuilstantį mūsų tautinės kultūros pradmenų ieškotoją ir jos ideologijos ryškintojo, mūsų žurnalo skaitytojams atskleisti savo credo, kuriuo vadovaudamasis jis galėjo taip gausiai praturtinti mūsų kultūrinį lobyną. Taip susidėstė jo straipsnis ,,Mano pasisakymai”, kurį čia su dėkingumu autoriui mielai pateikiame. — RED. Skaityti toliau

Ar įmanoma tebetikėti, kad Lietuva – suvereni valstybė?

www.propatria.lt

 Savaitgalį Vilniuje vykęs homoseksualų paradas atskleidė kelias nerimą keliančias tendencijas. Dažnam renginio stebėtojui į akis krito parade dalyvavusių užsienio piliečių ir diplomatinių atstovybių pareigūnų gausa. „Svečių iš užsienio“ buvo tiek daug, kad akylesniam stebėtojui tiesiog piršosi mintis, jog šio renginio organizatoriai įsikūrę bet kur, tik ne Lietuvoje.

 Iki šiol iš lūpų į lūpas sklinda žinios, kad Lietuvoje įsikūrusiose kai kurių „pažangių“ Vakarų Europos valstybių atstovybėse besidarbuojantys lietuviai išgirdo ultimatumą: arba dalyvaujate parade, arba galite pasiieškoti naujo darbo. Alternatyvios šeimos šalininkų moralės standartus šalia veiksmą stebinčios savo šeimos pademonstravęs ir juokinga 300 litų bauda nubaustas olandų jaunuolis, nepatvirtintais duomenimis, taip pat yra aukšto Olandijos ambasados pareigūno sūnus. Šios ir kitų valstybių ambasados taip pat buvo ir vienos pagrindinių „Baltic Pride“ projekto partnerių bei rėmėjų. Pastarųjų sąrašas, pateikiamas Lietuvos gėjų lygos svetainėje, skatina kelti klausimą: ar įmanoma tebetikėti, kad Lietuva – suvereni valstybė? Skaityti toliau

Arvydas Juozaitis

Kai niekas nenorėjo mirti

,,Istorija mus pašovė. Tik mes vis dar tuo netikime, kad mirtinai. Ir vis dar slenkame, kaip mirtinai sužeistas karys, kuris šventai tiki, kad prišliaužęs prie artimiausio apkaso įgrius į jį ir ras išsigelbėjimą. Tragiškos, bergždžios gyvybės pastangos.“

,,Nes velnias jau sugundęs lietuvius. Kiekvienam pasakyta ir kiekvienas išgirdo: pasirūpink savimi, apie tautą negalvok. Kitaip sakant, paskelk tautai karą. Tai juk taip nesunku. Tereikia pabėgti iš Lietuvos, susidūrus kad ir su menka bėda. Tereikia išstumti vaikus, nuolat sakantiems, kad dingtų ,,iš šio prakeikto krašto“. Ką čia kalbėti! Būdų palikti tėvynę, nutautinti savo vaikus – šimtai. Ir pasiteisinimų, kodėl taip reikia daryti – legionas. Tereikia susigundyti. Ir trečiasis pasaulinis karas tavyje įvyks. O jeigu įvyko tavyje, vadinasi, jis apėmė ir tavo tautą, Verk neverkęs!“ Skaityti toliau

Vytautas Sinica

Tautos apologija

Nors absoliučiai daugumai Lietuvos gyventojų klausimas apie tautų egzistavimo prasmę pats savaime yra beprasmis, Lietuvoje vis dažniau galima išgirsti keliant būtent tokią abejonę. Nebe pavieniams pažangiais save laikantiems politikams, visuomenės veikėjams ir akademikams tautinė tapatybė tampa tik „atsilikusia, uždara, samanota ir skaldančia“ XIX a. atgyvena. Ypač akademinėje bendruomenėje tokia nuostata pasigirsta vietose, kurios turėtų būti valstybinės ir tautinės sąmonės ugdymo židiniai – istorikų, filosofų, politologų ir net filologų cechuose. Skaityti toliau

Zita Šličytė

Santuokos unikalumas ir falsifikacija

Garbingi forumo dalyviai,

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2013 m.gruodžio 12 d. priėmė prejudicinį sprendimą, o tai reiškia, kad jis privalomas visų Europos Sąjungai priklausančių valstybių teismams, F. Hay byloje su jo darbdaviu CREDIT AGRICOLE.

Credit agricole nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad nuolatiniams tarnautojams, kurie sudaro santuoką, suteikiamos visiškai apmokamos 10-ies darbo dienų atostogos. Be to, jiems išmokama 1,36 atlyginimo už ankstesnį mėnesį dydžio priemoka. Tos lengvatos nebuvo suteiktos F. Hay, kuris įregistravo civilinio solidarumo paktą /PACS/. Pagal Prancūzijos teisę civilinis solidarumo paktas yra dviejų pilnamečių skirtingos arba tos pačios lyties asmenų sutartis dėl bendro gyvenimo organizavimo. Skaityti toliau

DĖL MŪSŲ ŠALIES VERTYBIŲ BŪKLĖS

Kandidatams į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Kandidatams rinkimuose į Europos Parlamentą
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Lietuvos rinkėjams
Žiniasklaidai

 

DĖL MŪSŲ ŠALIES VERTYBIŲ BŪKLĖS

ATVIRAS LAIŠKAS

2014 m. gegužės 2 d.

Daugelio žmonių atmintyje yra įsirėžęs laikas, kai prasidėjo Lietuvos išsilaisvinimas iš totalitarinės valstybės gniaužtų. Jis reiškė ne tik išsiveržimą iš represinės sistemos, bet ir priartėjimą prie laisvojo pasaulio, kuris tada atrodė daug teisingesnis, humaniškesnis, protingesnis ir darnesnis. Dėl to visi jutome ypatingą entuziazmą ir moralinį pakilimą. Skaityti toliau