Bronislovas Genzelis

KONSTITUCIJA IR PILIETYBĖ

          Įžengėme į trečią dešimtmetį su savo atkurtos Valstybės Konstitucija. Praėjo pakankamai laiko jos veikimo apmąstymui. Gerai surėdyta Konstitucija –valstybės stabilumo garantija. Ji negali būti keičiama pagal dienos politikų užgaidas. Stabilumas priklauso ne tik nuo dokumento teksto, bet ir nuo jo realizuotojų.

Skaityti toliau

Lietuvos valstybės išformavimas 6

ATĖNŲ SUTARTIES RATIFIKAVIMAS     

2003 m. rugsėjo 16 d.

 2003 m. rugpjūčio 21 d. aiškinamajame rašte Seimui dėl Atėnų sutarties ratifikavimo nurodoma: ,,Priėmus ratifikavimo įstatymą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Įstatymui įgyvendinti įstatymo papildomų teisės aktų priimti nereikia.” Dekretą ratifikavimui Seime pasirašė prezidentas R. Paksas.

 2003 m. rugsėjo 2 d. Seime buvo pateikta 4851 puslapio apimties stojimo į ES sutarties ratifikavimas. Pateikimas truko 39 minutes. Pritarė 73 Seimo nariai, prieš – 3, niekas nesusilakė. Skaityti toliau

Lietuvos valstybės išformavimas 5

STOJIMO Į ES REFERENDUMAS

2003 m. gegužės 10-11 d.

Šio referendumo organizavimas įeis į Lietuvos istoriją kaip negarbingas manipuliavimas tautos teisėmis, valdančiųjų atviras tautos teisių uzurpavimas ir nesiskaitymas bei pavaldumo sąmonės primetimas.

Valdžios elitas rimtai būgštavo, kad pagal veikiantį Referendumo įstatymą jis gali nepavykti. 2002 m. birželio 4 d. per 34 min. buvo pakeistas Referendumo įstatymas, kuris turėjo įsigalioti nuo 2003 m. sausio 1 d. Už balsavo 47, prieš – 4, susilaikė – 9. Įtvirtinta referendumo rūšis – patariamasis referendumas, kuris valdžiai nieko nereiškia, tik maždaug sociologinės apklausos lygmeniu, tiesiog nieko neįpareigojanti nuomonė. Tai yra apgaudinėjimas. Skaityti toliau

Lietuvos valstybės išformavimas 4

Europos Sąjungos Konstitucijos ratifikavimas

 2004 m. lapkričio 11 d.

                      ,,Referendumas nėra nei universitetas, nei mokykla, kuri per tris mėnesius galėtų apšviesti Lietuvos žmones apie ES Konstituciją.”

Antanas Valionis, užsienio reikalų ministras.

,,Lietuvos rytas”, 2004-10-30, p. 4

 2004-10-28.           Seimo posėdyje. Seimo vicepirmininkas Č. Juršėnas: ,,…šitas Seimas galėtų ir ratifikuoti Europos Konstituciją. Tai jeigu mes taip sutartume, tada penktadienį turėtų būti trumpas neeilinis posėdis. Daugiausia dviejų valandų.” Skaityti toliau

Valstybės išformavimas 3

KONSTITUCIJOS 125 STR. KEITIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME

Lito ir emisijos atsisakymas, euro įvedimas, Lietuvos banko valdytojas tampa ne Lietuvos pareigūnu, Konstitucijos normų draskymas per 1 valandą ir 59 minutes. 

          ,,Lietuvos politinis elitas, atsisakydamas nacionalinės valiutos, vadovaujasi labai siauru techniniu mechaniniu požiūriu. Juos domina tik valiutos keitimo kursas, laikinas kainų stabilizavimas, arklio uodegos ilgis euro monetose… tuose euro centuose… Kaip pasitelkus primityvią propagandą įtikinti tautą, kad nesipriešintų euro įvedimui? Tai gana primityvi mechanistinė pozicija. Norint strategiškai pagrįsti šią problemą, svarbiausia, kad politikai ir tauta sau atsakytų į esminį politinį, istorinį, filosofinį klausimą – ar XXI amžius jau išsėmė nacionalinių valstybių įvairiapusį vienijantį kuriamąjį potencialą ir tampa stabdžiu tolesnei sparčiai Europos pažangai?“ Skaityti toliau

Valstybės išformavimas 2

Valstybė be lietuvių

Lietuvos emigrantai ir migrantai 2003-2014 m.

Metai Emigravo Imigravo
2003 26283 4728
2004 37691 5553
2005 57885 6789
2006 32390 7745
2007 30383 8609
2008 25750 9297
2009 38500 6487
2010 83157 5213
2011 53862 15685
2012 41100 19843
2013 38818 22011
2014 38471 25853

 

Šiais metais Seime kilo idėja dėl komiteto ar komisijos emigracijos problemoms sudarymo. Tam prieštaravo ir liberalai bei sulibaralėję konservatoriai. Suprantama, jie paruošę programą ,,Globali Lietuva“, todėl jiems nesvarbu kur lietuviai gyvens, kiek jų liks ir kas gyvens Lietuvoje. Neįvertinama Vokietijos, Prancūzijos ir kitų valstybių daugiametės migracijos lemtingos valstybinės problemos.

Pasaulyje migracija sudaro 3 proc. nuo visų gyventojų. Lietuvoje – 20 proc. Oficialiai skelbiama, kad emigravo per 500 tūkst., nors manoma, kad išties per 700 tūkst.

Kokios yra migracijos priežastys? Iš esmės tai yra istorinių ir tradicinių vertybių, bendruomeniškumo prasmės krizė, tokio poreikio virsmo klausimas. Valdžios absoliučiai materialistinių vertybių pripažinimas ir skleidimas bei Vakarų pasaulio krikdančios dvasinės kultūros poveikis, idealizmo nunykimas ir nepasirengimas grumtis už Lietuvos valstybės kultūros išlikimą, suvereniteto atsisakymas. Valdžioje esančius tenkina Lietuvos teritorijos administravimo teisė panaudos sąlygomis. ,,Juk dabar labiausiai perša būtinybę kuo greičiau kaip kokią naują religiją priimti materialinio (ir dvasinio) gyvenimo standartus tie, kurie iš to į kišenes kraunasi šėtoniškas standartų išmokas“ (,,Baltoji knyga“, Vilnius, 2008, p. 12).

 

Dalis teksto panaudota ir iš 2015-04-02 ,,Vakaro žinios“.

Valstybės išformavimas 1

Gaminys be valstybės

Pagal žinomą ES prezidento Hermano Van Rompėjaus išsakytą nuostatą, kurios nei vienas ES ar Lietuvos pareigūnas nepaneigė, sąvokos ,,tauta“ ir ,,tėvynė“ turi būti išmestos į šiukšlyną.

V. P. Andriukaitis, Lietuvos deleguotas sveikatos ir maisto saugos eurokomisaru, neseniai Vilniuje pareiškė, kad ženklinant maisto produktus neturi būti nurodoma konkreti šalis. Jis siūlo naudoti ženklinimą ,,pagaminta Europoje“, nuroydamas: ,,Mes turime matyti integracijos procesus, vidaus rinkos gilinimą, o ne fragmentaciją.“ (,,Lietuvos aidas“, 2015-03-31).

Toks siūlymas susišaukia, skyrium imant, dėl Lietuvos valstybės vardo išnykimo įtvirtinimu. Anksčiau žurnalas ,,Veidas“ V. P. Andriukaitį yra pavadinęs ,,ES guru“.

                                                                                                                         2015-04-02