DĖL LIETUVOS ŽEMĖS PARDAVIMO UŽSIENIEČIAMS

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI
____________________________________________________________________

REZOLIUCIJA

2013-07-08

 Kaunas

 Dėl LIETUVOS ŽEMĖS PARDAVIMO UŽSIENIEČIAMS

 

2014 m. gegužės 1 d. baigsis pratęsto Lietuvos narystės ES sutartyje numatyto pereinamojo laikotarpio dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo kitų ES valstybių narių privatiems ir juridiniams asmenims terminas.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į susidariusią realią galimybę iš naujo derėtis dėl ūkininkavimo sąlygų suvienodinimo visų ES valstybių narių žemdirbiams ir įvertinęs  Lietuvos žemdirbių reikalavimus, 2013 m. gegužės 23 d. priėmė nutarimą „Dėl žemės pardavimo užsieniečiams pereinamojo laikotarpio pratęsimo“ Nr. XII-337, kuriuo siūloma Lietuvos Respublikos Vyriausybei ieškoti galimybių artimiausiu metu siekti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pakeitimo arba imtis kitų alternatyvių priemonių tam, kad draudimas parduoti žemės ūkio paskirties žemę užsienio subjektams nebūtų laikomas laisvo kapitalo judėjimo principo pažeidimu, ir apie atliktus veiksmus bei pasiektus rezultatus kas pusę metų pateikti informaciją Lietuvos Respublikos Seimui.

2013 m. kovo 22 d. vykusio Lietuvos visuotinio žemdirbių suvažiavimo dalyviai aiškiai išdėstė savo reikalavimą – draudimas kitų ES valstybių narių privatiems ir juridiniams asmenims įsigyti Lietuvoje žemės ūkio paskirties žemę turi būti pratęstas iki to laiko, kol tiesioginės išmokos 1 ha deklaruotos žemės bus nemažesnės už ES vidurkį, t.y. iki kol tęsis pereinamieji tiesioginių išmokų suvienodinimo laikotarpiai ir Lietuvos ūkininkų perkamoji galia įsigyti žemės ūkio paskirties žemę susivienodins su kitų ES šalių ūkininkų perkamąja galia. Taip pat būtina sudaryti teisines sąlygas, jog Lietuvoje žemės ūkio paskirties žemę galėtų įsigyti tik realiai ūkininkaujantys Lietuvos subjektai. Šią suformuotą poziciją palaiko ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai.

  Pirmininkas                                                                        Andriejus Stančikas

Bolivijos žemės įstatymas

Motinos Žemės įstatymas Bolivijoje buvo priimtas 2010 metų gruodžio mėnesį. Niekur kitur tokio moralaus ir visuomenės bendrą rūpestį išsakančio ir jos saugojimą skatinančio įstatymo pasaulyje nėra. Tai aukšta moralinė padėka Žemei.

Bolivijos prezidentas Evo Moralesas (gimęs 1959 m.) priklauso aimarų tautybei iš esamų jų 2 milijonų 1,5 gyvena Bolivijoje. Tokio įstatymo priėmimą sąlygojo ten gyvenančių genčių senovinės kultūros gyvavimas. Mūsuose Žemė verčiama preke, kurią galima niokoti, nekalbant jau apie suvereniteto ir valstybingumo svarbumą. Skaityti toliau

Pranciškus Šliužas

Ypatingas rašinys!

Kiekvienas, kas skaitys šį rašinį, turi suprasti, kad tai lyg ir svarbiausias žmogaus šūksnis, regint visiškon pragaištin besiritantį mūsų gyvenimą. Pasakos morale teigiant, Pranciškus Šliužas taria – karalius nuogas!!! Tokią išvadą darau apibendrinęs ilgametę žemdirbio, gyvulių augintojo, valdininko, miško puoselėtojo, žurnalisto ir kitokio darbo patirtį. Buvau pasitelkęs galybę įvairių išsilavinimų žmonių ir drąsiai sakau, kad mano išvados labai priartėjo prie objektyvios tiesos. Jeigu dar kas sakys, kad jos (tiesos) nėra, tai iš karto siūlau net negaišti laiko ir tolesniam skaitymui. Apskritai, visa tai derėtų sudėti knygon, tačiau šiame etape nėra kada. Skaityti toliau

Pranciškus Šliužas

Lietuvos piliečių teisių reikalu

Prašome labai dėmesingai perskaityti šį rašinį, nes čia pasakyta tai, ką dabartiniame mūsų krašto gyvavimo tarpsnyje privalo padaryti kiekvienas Lietuvos pilietis, galvojantis ne vien apie savo, bet ir kitų žmonių gyvenimą bei ateities kartų likimą.

Dažnas turėtų suprasti, kad mūsų šaliai gresia visiškas bankrotas, nes didesnė dalis darbingų tautiečių išvažiuoja ir lieka tik senstantys žmonės, kurių greitai net išmaitinti negalės sugriautas ūkis. Valstybės, įmonių bei piliečių skolos jau viršija lOO milijardų litų. Švietimą ir kultūrą valdo neprofesionalūs partiniai veikėjai, todėl šiose srityse įsivyrauja absurdiški sprendimai, kurie žmones (ypač jaunus) verčia iškraipyto globalizmo robotais. Griaunama netgi šeimos samprata. Buvimas Europos Sąjungoje nepalieka mūsų valstybei jokio savarankiškumo ir gresia visiškas Lietuvos išnykimas, nes jau po metų bus įteisinami žemės, miškų, vandenų pardavimo svetimšaliams sandoriai. Visose valdymo struktūrose įsitvirtino savanaudiški veikėjai, kurie visiškai nepaiso bendruomenės reikmių ir niekada neatitaiso padarytų didžiausių klaidų. Todėl privalome imtis neatidėliotinų veiksmų, iš kurių svarbiausias – visuotinas REFERENDUMAS. Skaityti toliau

Ir vėl tik pažadai?

Žemdirbių savivalda įsitikinusi: besibaigiant 2007-2013 metų ES finansinio programavimo laikotarpiui, Lietuvos ūkininkai turėtų gauti didžiausias įmanomas (ir Europos Komisijos leidžiamas) pagrindines ES tiesiogines išmokas už deklaruotus pasėlius ir žemės ūkio naudmenas, t. y. valstybė turėtų padėti žemdirbiams sukaupti kuo daugiau atsargų, nes naujuoju ES finansinio programavimo laikotarpiu 2014 -2020 metais nacionalinių tiesioginių išmokų, kaip nuolat primena Europos Komisija, nebeliks. Birželio 5 d. ŽŪM Žemės ir maisto ūkio departamento direktorius Rimantas Krasuckis pranešė Žemės ūkio rūmų prezidiumui, jog žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, pasitaręs su ŽŪR atstovais, parašė ES Komisijai, kad 2012 m. pasėlius ir žemės ūkio naudmenas deklaravusiems savo žemdirbiams, taip pat mėsinių galvijų augintojams Lietuva ketinanti skirti 166 mln. Lt (52 mln. Lt daugiau nei 2011 m.) papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų. Tačiau šiomis dienomis Finansų ministerija paskelbė, kad „liepos 3 d. pas ministrą pirmininką susitarta nacionalinių tiesioginių išmokų dydį nustatyti rudenį, kai paaiškės, kaip surenkamas 2012 m. valstybės biudžetas, ir bus patikslinti 2013 m. ekonomikos augimo duomenys, todėl Žemės ūkio ministerijos siūlymas dėl 166 mln. Lt išmokų – per ankstyvas”. Finansų ministerija šią sumą ketina keliasdešimčia milijonų litų sumažinti. Taip jau buvo pernai ir užpernai. Skaityti toliau

Pranciškus Šliužas

Tautos ir jos kultūros gyvybė Lietuvos kaime

Pranešimas

Konferencijoje „Tautos ir jos kultūros gyvybė Lietuvos kaime“

LR Seimas 2011m. spalio 12 d.

Brangiausia, ką turi Žmogus – Žemė.
Be jos neįsivaizduojama gyvybė, nes net vanduo tyvuliuoja arba glūdi Žemėje.
Orą, Saulės šilumą bei šviesą irgi gali justi tik Žemėje.
Kiekvienas realiai mąstantis Žmogus savo pirmą ir paskutinį įkvėpimą patiria Žemėje.
Visais amžiais įvairiausios tautos ar grupės siekė Žemės – savo teritorijos.
Nuo neatmenamų laikų lietuviai taip pat saugojo savo Žemę, nes bet kurioje kitoje pasaulio vietoje mūsų buvimas neturėtų prigimtinės teisės. Skaityti toliau