IŠMINTIES KRISLAI 11

                      ,,Kai smurtas įsiveržia į taikingą žmonių gyvenimą – jo veidas liepsnoja nuo pasitikėjimo savimi, jis toks ir ant vėliavos, ir šaukia: ,,Aš  – Smurtas! Išsiskirstyti, pasitraukti, sutraiškysiu!“ Bet smurtas greitai sensta, keletas metų – jis jau nebepasitiki savimi, ir kad jau nebepasitiki savimi, ir kad išsilaikytų, kad padoriai atrodytų, – būtinai pasikviečia į sąjūdininkus Melą. Nes: smurtas neturi kuo prisidengti, išskyrus melą, o melas gali išsilaikyti tik smurtu. Ir ne kiekvieną dieną, ne ant kiekvieno peties uždeda smurtas savo sunkią leteną: jis reikalauja iš mūsų tik nuolankumo melui, kasdien dalyvauti meluojant – ir čia visa ištikimybė.
                      Ir čia yra mūsų nevertinamas, pats paprasčiausias, prieinamiausias būdas mums išsivaduoti: asmeniškai nedalyvauti mele! Te melas viską užgula, te melas viską užvaldo, bet pačiame mažiausiame užsispirkime: te valdo ne per mane!“
Aleksandras Solženicinas, rusų rašytojas
,,Lietuvos profsąjungos“, 1989-05-03, p. 7 (,,XX viek i mir“, 1989).

 

                      ,,Čekistas negali būti buvusiuoju kaip senbernarų veislė negali būti buvusiąja.“
Nikolajus Kovaliovas, buvęs FSB direktorius
«Итоги», 28-09-1999, с. 6

 

                      ,,Netikėk KGB nei saulei šviečiant, nei lyjant, nei esant šviesiam dangui, nei esant blogam orui, netikėk juo netgi tuomet kai jie sako tiesą.“
Georgijus Vladimovas, rusų rašytojas
2000-02-03, http://www.sakharov-center.ru/chc/interv.htm

 

                      ,,Paklausykite, ES lyderių lūpose vis rečiau skamba žodis ,,vertybės“ ir politika grindžiama interesais“.
Lilija Ševcova, Maskvos Carnegie centro vyriausioji analitikė
,,Verslo žinios“, 2014-07-25, p. 3

 

                      ,,Mūsų Sąjunga – kažkas daugiau negu valstybių asociacija; tai nauja teisinė tvarka.“
Žoze Manule Barozu, Europos komisijos pirmininkas
,,Polis“, 2014, nr. 3

 

                      ,,Kai žmonės nepasitiki savo vyriausybe, valstybė nebegali gyvuoti.“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 59.

 

                      ,,Kilnus žmogus nesileis, kad su juo būtų elgiamasi kaip su įrankiu.“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 110.

 

                      ,,Žmogus, nejaučiantis pareigos savo tautai, argi jis gali laikytis ritualo ir elgesio normų?“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 112.

 

                      ,,Argi nejaučiantis pareigos savo tautai gali suprast muziką“?
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 112.

 

                      ,,Kas pakyla virš vidutinybės, su tuo galima kalbėti apie didžius dalykus. Kas žemiau vidutinybės, su tuo tokia kalba neįmanoma.“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 128.

 

                      ,,Kas netrokšta teisybės, tam ji neatsiveria.“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 130.

 

                      ,,Kai valdininkas tegalvoja, kaip išlaikyti savo vietą ir išsaugoti savo pajamas – tai ir yra gėda.“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 167.

 

                      ,,Kas tegalvoja apie malonų ir patogų gyvenimą, tas negali būti laikomas išsilavinusiu.“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 167.

 

                      ,,Kas nemąsto apie praeities dalykus, tas ateity susilauks rūpesčių.“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 177.

 

                      ,,Aš mačiau žmonių, žuvusių nuo ugnies ar vandens. Bet neregėjau nė vieno, kuris būtų miręs nuo teisingumo ar doros.“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 179.

 

                      ,,Jei turtas padalijamas teisingai, niekas nebekalbės apie neturtą.“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 182.

 

                      ,,Kilniam žmogui pareiga svarbiau už viską. Jei kilnus žmogus nejaučia pareigos, jis tampa maištininku. Jei prastas žmogus yra drąsus, bet nejaučia pareigos, jis tampa plėšiku.“
Konfucijus, kinų filosofas
,,Apmąstymai ir pašnekesiai“, Alma litera, Vilnius, 2013, p. 190.

 

                      ,,Nes velnias jau sugundęs lietuvius. Kiekvienam pasakyta ir kiekvienas išgirdo: pasirūpink savimi, apie tautą negalvok. Kitaip sakant, paskelbk tautai karą. Tai juk taip nesunku. Tereikia pabėgti iš Lietuvos, susidūrus kad ir su menka bėda. Tereikia išstumti vaikus, nuolat sakantiems, kad dingtų ,,iš šio prakeikto krašto“. Ką čia kalbėti! Būdų palikti tėvynę, nutautinti savo vaikus – šimtai. Ir pasiteisinimų, kodėl taip reikia daryti – legionas. Tereikia susigundyti. Ir trečiasis pasaulinis karas tavyje įvyks. O jeigu įvyko tavyje, vadinasi, jis apėmė ir tavo tautą, Verk neverkęs!“
Arvydas Juozaitis, filosofas
,,Metai“, 2014, Nr. 8, p. 4

 

Parašykite komentarą