IŠMINTIES KRISLAI 12

,,Išlieka tik tie, kurie laimi sekundės dalį sau ir savo aplinkai. Ta aplinka vadinama labai paprastai: Tėvynė. Tėvynė išmoko nebijoti mirties. Ko daugiau reikia žmogui?
Nes Tėvynė išsaugo tavo gyvybę ir tada, kai tavęs jau nebėra.
Juk nieko baisaus, kad tavęs nebebus fiziškai. Juk nėra nei Čiurlionio, nei Maironio – ir kas baisaus? Nieko baisaus Iš to kyla tik daugiau būties ir net gyvenimo. Jie daug didesni dabar, negu gyvi būdami.
Jeigu teisingai gyvenai ir laimėjai lemtingąją sekundės dalį –tu amžinas savo Tėvynėje.
Nes Tėvynė – tai indas, kuriame tu išlieki, jeigu padarei viską, kad tas indas nesudužtų.“
Arvydas Juozaitis, filosofas
,,Metai“, 2014, Nr. 8, p. 5

 

,,Nūdienė žmogų apėmusi siaubinga mirties baimė – tai tautos nykimo ženklas. Žinoma, baisu mirti žmonijos vandenyne, kuriame tu – niekas. Ir kuriame tu atsidūrei savo valia. Gražus ,,begalinio pasaulio jausmas“, tačiau jis žiaurus, negailestingas ir nežmoniškas.“
Arvydas Juozaitis, filosofas
,,Metai“, 2014, Nr. 8, p. 5

 

,,Istorijos misijos nejaučiantis žmogus –baisus. Pirmiausia baisus pats sau ir savo vaikams, nes kiekviename žingsnyje toks žmogus bijo mirti. Ir tada jis sėja mirtį aplink save. Net žiūrėdamas draugui į akis jis galvoja: anksčiau mirsi tu, ne aš. Todėl žmogus ir neturi tikrų draugų.“
Arvydas Juozaitis, filosofas
,,Metai“, 2014, Nr. 8, p. 5

 

,,Dievaži, lietuviai yra paskutinieji Europos pagonys, turėję nesuprantamos galios sukurti didesnę, negu leido tautos jėgos, sukurti valstybę, -ir dar kokią valstybę! Tačiau lietuviai nustebino ir kita savo galia –troškimu greitai išnykti.“
Arvydas Juozaitis, filosofas
,,Metai“, 2014, Nr. 8, p. 6

 

,,Kai 1940 metais praradome savo tautos ekumeninę valstybę, dar nesupratome, su kuo atėjo laikas atsisveikinti. Nacionalinė katastrofa buvo ne tik svetimos kariuomenės invazija. Tai buvo civilizacijos kerštas valstybei, kuri, tarsi nepastebėjusi Pirmojo karo pamokos, ėmė kurti ir saugoti savo būties ciklą, kuriame niekas nebijojo mirti.
O dabar atėjo paskutinio lūžio metas. Dabar, pabėgę iš Tėvynės, jau bijo mirti. O kosmopolitinis pasileidimas Tėvynėje moko tos baimės ir namuose. Dabar kiekvienas rezga mintis, kaip gelbėti save. Tik save. O visa kita –lai pražūva.“
Arvydas Juozaitis, filosofas
,,Metai“, 2014, Nr. 8, p. 6

 

,,Augant šalia televizoriaus nuo pat mažumės, ji suvokiama jau kitaip. Aš nenoriu nė žinoti, kiek traumų patiria vaikas, kuris dar nemoka reikšti savo minčių ir priima tuos vaizdus kaip tikrovę. Bet tokia yra šiandieninio žmogaus dilema: jis mano per televiziją matąs tikrovę, bet visa, kas ten rodoma, su tikrove susiję tik labai nežymiai.“
Michaelis Haneke, režisierius
,,Literatūra ir menas“, 2014-07-04, p. 24

 

,,Filmų kūrimas susijęs su moraline atsakomybe“.

Michaelis Haneke, režisierius

,,Literatūra ir menas“, 2014-07-04, p. 24

 

,,Pirmiausia prisiminkime, jog esame užaugę judėjiškoje-krikščioniškoje aplinkoje, kurios intelektualinė sankloda pagrįsta kalte. Norime to ar ne, taip jau esame suformuoti iš vidaus.“
Michaelis Haneke, režisierius
,,Literatūra ir menas“, 2014-07-04, p. 26

 

,,Peteris Sloterdijkas savo knygoje ,,Krištolo rūmai. Pasaulinio kapitalizmo viduje“ šią situaciją aprašė labai aiškiai: globalizacijos loterijos laimėtojai gyvena krištolo rūmuose, visi kiti – kažkur išorėje. Mes čia gyvename trečiojo pasaulio sąskaita.“
Michaelis Haneke, režisierius
,,Literatūra ir menas“, 2014-07-04, p. 26

 

,,Būti blogyje nereiškia daryti bloga sąmoningai, tai reiškia susilaikyti nuo tam tikrų dalykų. Aktyvus buvimas blogio pusėje yra buvimas užvaldytam, tai anaiptol nėra paprasta. Tie keli sadistai, kuriuos bet kokioje sistemoje rasime besimėgaujant gyvenimu, yra visiška mažuma. Tačiau žmonių, kurie leidžia jiems šitaip elgtis nusukdami į šalį akis, yra, be abejo, daugybė.“
Michaelis Haneke, režisierius
,,Literatūra ir menas“, 2014-07-04, p. 26

 

,,Mes nekovojame už jokį tikslą, tik norime išlaikyti status quo. Kokių dar temų galėtume imtis – tiek kine, tiek literatūroje – jei ne pasibjaurėjimo savimi pačiais ar savo nešvaria sąžine?“
Michaelis Haneke, režisierius
,,Literatūra ir menas“, 2014-07-04, p. 26

 

,,Jūs, menininkai, esat arogantiški, nes manot, jog užsiimant kažin kokiais esminiais dalykais! Menas stovi vietoje. Išsivysčiusiose šalyse jis tapo paprasčiausiai neįmanomas. Ar mes dar pasakojame naujas istorijas? Ne, tik vienaip ar kitaip atrajojame, ką jau esame prariję. Per dešimt metų nesu perskaitęs nė vienos knygos, apie kurią galėčiau pasakyti: Štai knyga, kurios mums iš tiesų reikėjo.“
Michaelis Haneke, režisierius
,,Literatūra ir menas“, 2014-07-04, p. 26

 

,,Kartu su gerove auga ir nerimas. Kol nieko neturiu, viskas man prieš akis. Bet kuo daugiau turiu, tuo daugiau bijau. Apie tai kalba tūkstančiai pasakėčių ir parabolių. Pakanka prikimštos piniginės rankoje, ir žmogus pradeda aplink save matyti tūkstančius vagių. Taip jau yra.“
Michaelis Haneke, režisierius
,,Literatūra ir menas“, 2014-07-04, p. 26

 

,,Šiandien Europa nesuteikia mums vilties, nes mes leidome, kad debatuose dominuotų dešimtainės ir procentai.“
Mateo Renzi, Italijos premjeras
,,Lietuvos rytas“, 2014-06-29

 

,,Arba mes sutinkame, kad turime bendrų vertybių, arba jūs galite pasilaikyti savo valiutą, o mes pasilaikysime savo vertybes.“
Mateo Renzi, Italijos premjeras
,,Lietuvos rytas“, 2014-06-29

 

Parašykite komentarą