IŠMINTIES KRISLAI 13

,,Italija nebeketina toliau nuolankiai priiminėti pirkinių sąrašų ar nepaklusniam vaikui būtinų atlikti darbų sąrašus primenančių rekomendacijų, kurias Europa lyg kokia nuobodi teta mums nuolat primeta. Italija iš nieko nepriima demokratijos pamokų.“
Mateo Renzi, Italijos premjeras
,,Lietuvos rytas“, 2014-06-29

 

,,Šiandien Europa yra nuobodulys – ji paskendusi skaičiuose ir be sielos.“
Mateo Renzi, Italijos premjeras
,,Lietuvos rytas“, 2014-06-29

 

,,Atrodo, mes einame labai keistu keliu – vis bandome vaikus sudominti kažkuo kitu, bet ne mokslu.“
Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius
,,Respublika“, 2014-07-25, 24

 

,,Lietuvos užsienio politika, nepaisant šūkių ir mojavimų vėliavomis, apimta erozijos, o Užsienio reikalų ministerija apmirusi.“
Renatas Juška, buvęs Lietuvos ambasadorius Vengrijoje
,,Respublika“, 2014-07-25, p. 24

 

,,Du lietuviai kalbasi:
-Klausyk, kas bus, jeigu ateis pasaulio pabaiga?
-Pas mus ji neateis. O jeigu ir ateis, tai netrukus emigruos į užsienį.“
,,Respublika“, 2014-07-25, p. 24

 

,,Mano ponas didis, dar didesnis dvaras,
Reikia man aploti dvaro rubežius,
Kai baigiu apšlovint, – mano ponas geras:
Liepia vėl tą patį loti iš pradžios.“
Antanas Gustaitis, satyrikas
,,Literatūra ir menas“, 2010-06-25, p. 20

 

,,Vertingiausios, atskiros asmenybės – tai nuostabu ir puiku, bet tai ne tauta. O juk būtent tauta, jos bendras išsivystymo lygmuo ir galiausiai garantuoja atskiros asmenybės klestėjimą. Mes Rusijoje jau beveik praradome tautą. Gal būt mes dar galime išsigelbėti.“
Tatjana Šabajeva, žurnalistė
,,Literaturnaja gazeta“, 2014-03-02

 

,,Intelektualusis elitas“ pripratęs kalbėti lozungais. Devyniasdešimtaisiais metais tarybiniai lozungai pakeisti ,,bendražmogiškaisiais“. Analizė buvo panaikinta. Visiškai. Ir dar: analizė buvo panaikinta sąmoningai. Kad neliktų klausimų. Ir štai šiandien Rusijoje yra subrendusi karta, kuri nesugeba priimti nieko, išskyrus galutinių formulių, netgi nebandant įsigilinti į jų turinį.“
Tatjana Šabajeva, žurnalistė
,,Literaturnaja gazeta“, 2014-03-02

 

                      ,,Vienok ta integracija, apie kurią kalbame, iš pat pradžių buvo sugalvota kaip vertikali struktūra, kietai viršnacionalinės valdžios kontroliuojama.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Šiandieninė epocha ne paprastai pokomunistinė, ji dar ir podemokratinė! Šiandien mes esame demokratinio totalitarizmo tapimo liudytojai, ir, jeigu norite, totalitarinės demokratijos.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Šiandien mes gyvename pasaulyje, kur viešpatauja viena vienintelė jėga, viena ideologija ir viena proglobalistinė partija.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Dabartinė viešpataujanti viršvaldžia spaudžia suverenias valstybes. Europinė integracija, besiplečianti mūsų akyse, taip pat veda prie pliuralizmo išnykimo viduje naujo konglomerato viršnacionalinės valdžios naudai.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Vakaruose daugiau nėra politinės jėgos, galinčios apsaugoti paprastus piliečius. Politinių partijų egzistavimas – grynas formalumas. Kasdien tarp jų vis mažiau ir mažiau skirtumų.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Taip kad demokratija palaipsniui išnyksta iš visuomeninės Vakarų šalių organizacijos. Visur plinta totalitarizmas, todėl viršnacionalinė struktūra valstybėms primeta savo įstatymus. Šis nedemokratinis antstatas leidžia įsakymus, skiria sankcijas, organizuoja embargą, mėto bombas, marina badu. Netgi Klintonas tam paklūsta. Finansinis totalitarizmas pajungė sau politinę valdžią. Šaltam finansiniam totalitarizmui svetima emocijos ir gailesčio jausmas. Palyginus finansinę diktatūrą su politinę diktatūrą galima skaityti visiškai žmogiška. Pačios žiauriausios viduje buvo galimybė kažkaip priešintis. Prieš bankus sukilti neįmanoma.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Demokratiniame totalitarizme ir finansinėje diktatūroje neįmanoma visuomeninės revoliucijos galimybė.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Vakarų pilietį žymiai daugiau kvailina negu kažkada paprastą tarybinį žmogų komunistinė propaganda. Ideologijoje svarbiau ne idėjos, o jų platinimo mechanizmai.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Vakarų ideologija kombinuoja ir sumaišo idėjas išeinant iš savo poreikių. Viena tokių idėjų – Vakarų vertybės ir gyvenimo būdas yra geriausias pasaulyje! Nors tai daugeliui planetos gyventojų turi pražūtingas pasekmes. Pabandykite įtikinti amerikiečius, kad tos vertybės prapuldys Rusiją. Jums nepavyks. Jie ir toliau tvirtins tezę apie Vakarų vertybių universalumą, tokiu būdu laikydamiesi vienam iš pagrindinių ideologinio dogmatizmo principo.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

Parašykite komentarą