IŠMINTIES KRISLAI 14

,,Vakarų žmogus, šių aukščiausiųjų vertybių turėtojas, tokiu būdu tampa nauju antžmogiu. Šiai sąvokai uždėtas tabu, bet viskas veda į tai.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Kuomet jūs klausotės Vakarų elito atstovų, žmonių atžvilgiu viskas atrodo taip švaru, kilnu, garbinga. Atlikdami tai jie naudoja klasikinės propagandos taisyklę: tikrovę pridengti saldžia kalba. Vienok pakanka įjungti televizorių, nueiti į kiną, atsiversti bestselerį arba pasiklausyti populiarios muzikos, kad įsitikintum priešingai: neprecedentinis žiaurumo, sekso ir pinigų kulto platinimas. Kilnios kalbos turi pridengti šiuos tris totalitarinės demokratijos stulpus (yra ir kitų).“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Globalizacijos idėja! Kitais žodžiais, pasaulinis viešpatavimas! O kadangi tokia idėja ganėtinai nemaloni, ją pridengia plačiomis frazėmis apie planetinį vieningumą, apie pasaulio transformavimą į vieną integruotą visumą…Išties Vakarai dabar pradėjo struktūrinius pokyčius visos planetos apimtyje. Iš vienos pusės, Vakarų visuomenė viešpatauja visame pasaulyje, iš kitos pusės, ji pati persitvarko pagal vertikalę su viršnacionaline valdžia pačioje piramidės viršūnėje.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Dėl propagandos, tai ji teigia, kad sukūrimas pasaulinės vyriausybės, kontroliuojamos pasauliniam parlamentui, yra pageidautinas, nes pasaulis – didelė brolija. Visa tai – pasakėlės miniai.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Europos Sąjunga –nacionalinių suverenitetų sunaikinimo priemonė. Ji yra dalis projektų, sukurtų viršnacionalinių organizmų.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Išties Sovietų Sąjunga – tai klasikinis daugianacionalinio konglomerato, valdomo viršnacionalinės struktūros, pavyzdys. Europos Sąjunga nori pasiekti geresnių rezultatų negu Sovietų Sąjunga! Tai visiškai pateisinama. Jau prieš 20 metų aš buvau priblokštas tuo, kad taip vadinami sovietinės sistemos defektai buvo dar labiau išplėtoti Vakaruose.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Sovietų Sąjungoje 10-12 proc. aktyvių gyventojų dirbo šalies valdymo ir administravimo sferoje. JAV tokių darbuotojų apie 16-20 proc./…/ Komunistų partijos Centro Komitete dirbo 2 tūkst. žmonių. Visas kompartijos aparatas turėjo 150 tūkstančių darbuotojų. /…/integracija neįmanoma be milžiniško administracinio aparato.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Pasaulinis viešpatavimas visų pirma pasireiškia intelektualinis, jeigu norite, kultūrinis diktatas. Štai kodėl pastaraisiais dešimtmečiais amerikiečiai su tokiu polėkiu stengiasi kultūrinį ir intelektualinį lygmenį visame pasaulyje nuleisti iki savojo, o tai leistų įgyvendinti savo diktatą.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Kokį indėlį į civilizaciją įnešė Amerikos indėnai? Praktiškai jokio, nes buvo prispausti, sunaikinti, nušluoti nuo žemės paviršiaus.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Tačiau jeigu dabartinė tendencija tęsis, tai tautos, kurios grindė šiuolaikinę civilizaciją (aš kalbu apie lotynų tautas), palaipsniui išnyks. Mes apie tai dar nekalbėjome, bet tas reiškinys ne atsitiktinis ir ne tartum nekontroliuojamų žmogiškųjų srautų pasekmė. Tikslas – sukurti Europoje padėtį, panašią į JAV. Man regisi prancūzai mažai apsidžiaugs, kad žmonija bus laiminga, bet be prancūzų.“
Aleksandras Zinovjevas, filosofas, rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-08-14

 

,,Aš be liūdesio atsiskyriau su tais supuvusiais Vakarais, tokiais švariais ir pilnais patogumų, kad sugrįžčiau į ateityje daug purvo žadančią mielą tėvynę.“
Fiodoras Tiutčevas, rusų rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2011-09-06, p. 14
(,,Protu Rusijos nesuprasi“ autorius tokį laišką savo žmonai parašė iš Varšuvos. Apie 1860 m.?)

 

,,Aš noriu nuvykti į Europą…aš žinau, kad nuvyksiu tik į kapines…parkrisiu ant žemės ir bučiuosiu tuos akmenis ir verksiu – tuo pačiu metu visa savo širdimi įsitikinęs, kad visa tai seniai jau kapinės ir niekas daugiau.“

Fiodoras Dostojevskis, rusų rašytojas (1879 m.)

htttp://www.globalaffairs.ru/number/Europa-bez-Evrosoyuza-15407

 

,,Kartu kūrybiniais, intelektualiniais, moraliniais resursais sociokultūrinis kapitalas – vienas iš labiausiai reikšmingų tikslų ir vertybių kovoje dėl vietos po saule dinamiškoje XXI amžiaus konfigūracijoje.“
Aleksandras Neklesa, INTERLOS – Intelektualioji Rusija grupės vadovas.
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-09-05, p. 5

 

,,Matau milijonus neraštingų žmonių ne tik gimtosios kalbos požiūriu, bet ir visuotinio raštingumo – socialinio ir kultūrinio. Visiška būsena snaudžiančių žmonių, kuriuos galima paskui save po bet kokia vėliava nuvesti: nacistų, totalitarizmo, nacionalizmo.“

Aleksandr Sokurov, rusų kino režisierius

,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-09-05, p. 5

 

,,Idealo siekinys gimdo ateitį.“

Aleksandras Neklesa, INTERLOS – Intelektualioji Rusija grupės vadovas.

,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-09-05, p. 5

 

,,Žmonės ,,pietauja ir tik pietauja, o tuo metu susidėsto jų likimai ir dūžta širdys.“
A. Čechovas, rusų rašytojas.
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-09-05, p. 5

Parašykite komentarą