IŠMINTIES KRISLAI 16

,,Sakoma, už žemę reikia mokėti auksu. Pratęsiu mintį – už tikrus dalykus turi mokėti krauju. Nesutinki, nedirbk. Aš moku ir man negaila.“
Bronislovas Burgis, mokyklos direktorius
,,Kauno diena“, 2014-11-08, p. 3

 

,,Pažiūrėkite į Švietimo ministerijos projektus – visiškas šlamštas, pinigai milžiniški, o rezultato jokio. Atiduok pinigus kaimo mokyklos mokytojai, o žmonės, kurie iš ten išeis, ir bus geriausias Lietuvos projektas. Bet ne, jie yra godūs, sudarę klanus, savo aplinką, kuri viską siurbia.“
Bronislovas Burgis, mokyklos direktorius
,,Kauno diena“, 2014-11-08, p. 3

 

,,O argi ne pasišventimo ir ištikimybės saviems idealams mums, gyvenantiems šioje formalaus tikėjimo, formalaus pilietiškumo, formalaus žmogiškumo epochoje, trūksta labiausiai? O ar ne lengvabūdiška įsitikinimų kaita bei nuolatinis ką tik išpažintų vertybių atsižadėjimas yra veiksniai, mums labiausiai kliudantys kurti patvarią savosios valstybės ir savųjų vaikų ateitį?“
Rimvydas Stankevičius, žurnalistas
,,Respublika“, 2014-11-14

 

,,Vienadienė gyvenimo filosofija, vienadienis tikėjimas, vienadienės, radikaliai kintančios moralės normos, ,,drungnas“, atsakomybės nesaistomas santykis su aplinkiniu pasauliu…Kas gi pas mus paskleidė tokias madas?“
Rimvydas Stankevičius, žurnalistas
,,Respublika“, 2014-11-14

 

,,Pastebite, kad jau kuris laikas iš mūsų šalies leksikono yra išnykusi žmogaus pašaukimo sąvoka? Argi šios sąvokos eliminavimas nėra viešas šiuolaikinės švietimo sistemos deklaravimas, kad jai neberūpi atskleisti jaunuomenės talentus, neberūpi jų saviraiška, galimybė atrasti savąją vietą visuomenėje, galimybė jiems jaustis išsikildžiusiems, laimingesniems?..“
Remigijus Vilkaitis, aktorius
,,Respublika“, 2014-11-14

 

,,Žinoma, nūdienos pasaulis tyčia konstruojamas taip, kad žmogus neturėtų nei laiko, nei jėgų, nei galimybių apie tai susimąstyti – į tą žinančiąją savo pusę kreiptis. Tam ir yra televizija, šou, sąmoningai stimuliuojamos pinigų ir blizgučių karštligės…Jų užduotis – nukreipti žmogaus mintis nuo esminių – savo sielos reikalų, sąžinės balso, susimąstymo apie savąją kaltę, atgailą…“
Remigijus Vilkaitis, aktorius
,,Respublika“, 2014-11-14

 

,,Europa? O koks jos telefono numeris?“
Henri Kisindžeris, buvęs JAV valstybės sekretorius
,,Nezavisimaja gazeta“, 2010-12-30

 

Naujasis Europos naratyvas. 2014 m.
 • ,,Negalima, kad vyrautų populistinis ir nacionalistinis naratyvai.
 • Europa kaip pasaulėžiūra ir organizmas…
 • Mes manome, kad norint tikro ir gerai veikiančio politinio organizmo Europoje, gyvybiškai svarbu suprasti, ką reiškia Europa kaip pasaulėžiūra.
 • Europa yra tapatybė, idėja, idealas.
 • Europa – tai pasaulėžiūra, kurios neriboja jos sienos.
 • Europos istorija – tai didybės ir nuosmukių istorija. Pastatyta ant judaizmo, graikų ir romėnų kultūros bei krikščionybės pamatų /…/
 • Pasiekus laisvą asmenų, prekių, paslaugų ir idėjų judėjimą buvo pasiekta neeilinė pergalė prieš požiūrį primesti vieną tikrovės įsivaizdavimą ir sukurti kliūtis.
 • Būtent Europos Sąjunga suteikė konkrečią viziją ir prasmingumo, kuris buvo būtinas reaguojant į milžinišką iššūkį – iš naujo suvienyti Europą. Europa pradėjo plakti vienu ritmu ir daug jos arterijų rado kelią į širdį.
 • Europai kaip politiniam organizmui reikia naujo kosmopolitizmo, kuris apimt dinamišką, kūrybišką miestų aplinką ir sveiką miestų konkurenciją.
 • Europa kaip politinis organizmas privalo visapusiškai panaudoti ,,švelniąją galią ne tik visame žemyne, bet ir už jo ribų, kad ji būtų gerbiama tarptautinė partnerė, propaguojanti naują visuotinį visuomenės modelį, grindžiamąją etikos, estetikos ir tvarumo vertybėmis.
 • Europai taip pat reikia menininkų ir mokslininkų, švietėjų ir žurnalistų, istorikų ir sociologų, verslininkų ir valstybės tarnautojų, kurie pasirengę palikti autonomiškumo komforto zoną, kad prisiimtų naujų įsipareigojimų Europai kaip politiniam organizmui.
 • Renesansą ir kosmopolitizmą laikome dviem kultūriniais idealais, kurie gyvybiškai svarbūs šiandienos ir rytdienos Europai.“,,Kuriasi žmonių padermė, neturinti buvusios kultūros identiškumo, o kunkuliuojanti jų aistros prigimtis – pasaulio aušra, sutinkanti sugiedoti himną marui, pagerbiat destrukciją kaip pagrindinį, galutinį ir norimą kūrimo tikslą.“

 

 • ,,Kuriasi žmonių padermė, neturinti buvusios kultūros identiškumo, o kunkuliuojanti jų aistros prigimtis – pasaulio aušra, sutinkanti sugiedoti himną marui, pagerbiat destrukciją kaip pagrindinį, galutinį ir norimą kūrimo tikslą.“
  Aleksandras Neklesa, INTERLOS – Intelektualioji Rusija grupės vadovas
  ,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-10-29, p. 10

   

  Ar galima išeiti iš pragaro? Kartais taip, bet niekuomet pavieniui…būtina prisijungti tokiai ar kitokiai visuomeninei organizacijai…arba sukurti tokią – su jos pačios įstatymais, t. y. kontrvisuomenę.”
  Fernanas Brodelis, prancūzų istorikas
  ,,Nezavisimaja gazeta”, 2014-10-29, p. 10

   

  ,,Dabartinė pokyčių agentūra yra paties sociokosmoso placentoje.”
  Fernanas Brodelis, prancūzų istorikas
  ,,Nezavisimaja gazeta”, 2014-10-29, p. 10

   

  ,,Kyla nauja grėsmių klasė. Kova vyksta ne paprastai politikoje arba ekonomikoje,
  finansinių operacijų sferoje ar techninių galimybių, organizacinių galimybių ir technologinių sprendimų – vyksta intelektų, pasaulėžiūrų, gyvenimo stilių ir elgesio kodeksų sferoje, asimetriškai susietų jungiamų artėjančios kultūros koordinačių sistemoje.“
  Aleksandras Neklesa, INTERLOS – Intelektualioji Rusija grupės vadovas
  ,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-10-29, p. 10

   

  ,,Pasaulio tvarkos transformacijos sąlygomis, kuomet eilėje vietų civilizacijos kodeksas ir gentiniai valstybingumo požymiai susilpninti, saugumo sistemos susilpnintos, saugumo sistemos pasirodo privatizuotos ir vis mažiau veiksmingos.“
  Aleksandras Neklesa, INTERLOS – Intelektualioji Rusija grupės vadovas
  ,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-10-29, p. 10

 

Parašykite komentarą