IŠMINTIES KRISLAI 18

,,Integruotas požiūris į sinerginio efekto aktualizavimą, horizontalios inovacijos įgyvendinimas paveldo aktualizavimo dimensijoje, socialiniai inovacijų skatinimo tikslai, generuojantys pajamas.“
Tarptautinė konferencija ,,Kultūros paveldas ir ES strategija ,,Europa 2020 – siekiant integruoto požiūrio“.
,,Literatūra ir menas“, 2013-12-06

 

,,Didžiausia Vakarų civilizacijos vertybe pradedama laikyti žmogaus teisė į bevaisius malonumus. Vienas iš tokių malonumų – šiltuose kabinetuose susireikšminusiais veidais kalbėti įmantriomis frazėmis.“
Rimantas Gučas, muzikologas
,,Literatūra ir menas“, 2013-12-06

 

,,Mūsų dainų šventės prasmingos tiek, kiek jos puoselėja tautinę dvasią ir prakilnaus dainavimo a capella tradiciją. Dainavimas chore ypač vaikus vienija ne vien  išorine drausme, bet ir vidiniais ryšiais. Tai, kad iš mokyklų programų pašalintas dainavimas chore, didelis kultūrinis ir moralinis nuostolis, o taip pat neleistinas netaupumas ir neūkiškumas. Kiek rūpesčių ir nerimo kelia vaikų santykiai, patyčios, nesugebėjimas susikaupti.“
Rimantas Gučas, muzikologas
,,Literatūra ir menas“, 2013-12-06

 

,,Dainų šventės yra geriausias būdas puoselėti ir plėtoti etinę kultūrą.“
Rimantas Gučas, muzikologas
,,Literatūra ir menas“, 2013-12-06

 

,,Jeigu žmogui įkanda vampyras, tai jis pavirsta vampyru. Lietuvoje, atrodo, visiems įkando avinas…“
,,Panevėžio rytas“, 2013-09-03, p. 12

 

,,Mes taip beviltiškai nužmogėjome, kad už šios dienos skurdų srėbalą atiduosime visus principus, savo sielą, visas mūsų protėvių pastangas, visas ainių galimybes – kad tik nesuardytume savo sugurusio egzistavimo. Nebeliko mūsų nei tvirtybės, nei išdidumo, nei širdies kaitros. Mes net visuotinės atominės mirties nebijome, trečiojo pasaulinio karo nebebijome (gal plyšelyje pasislėpsime), – mes bijome tik pilietinės narsos žingsnių! Kad tik neatitrūktume nuo bandos, nė žingsnio nežengtume pavieniui – ir staiga neliktume be baltų batonų, be dujų balionėlio, be registracijos Maskvoje.“
Aleksandras Solženycinas, rusų rašytojas
,,Lietuvos profsąjungos“, 1989-05-03, p. 7

 

,,Žymiausi pasaulio ekonomistai šneka, kad kapitalizmas išgyvena ne šiaip sau krizę, bet tai yra jau jo išlikimo problema. Susidarė begalė ydų, kurių nebeįmanoma racionaliai išspręsti. Ir tai susiję su kapitalizmo, kaip sistemos mechanizmo, susinaikinimu. Matome godumą, pelno siekimą, individualistinį požiūrį. Bet tai ir yra kapitalizmo raiškos esminiai bruožai.

                       Jeigu valdžia nedarys kokių nors sprendimų, kad pažabotų arba išspręstų kapitalizmo ydas, tai jokių geresnių dalykų mes nematysime.“

Jolanta Solnyškinienė, socialinių mokslų daktarė

,,Respublika“, 2015-01-23

 

,,Visą sistemą, kuri susidariusi Lietuvoje, aš vadinčiau klanine. Tai, ką mes čia šnekėjome, visai tiktų Kultūros ministerijai. Viskas tinka iki paskutinio šūkio. Tą patį galima apie Švietimo ir mokslo ministeriją pasakyti. Nėra vadovo Vyriausybėje.“
Krescencijus Stoškus, filosofas
,,Respublika“, 2015-01-23

 

,,Be kultūros aš apskritai neįsivaizduoju Tautos išlikimo. Tai yra mentalinis pagrindas, nuo kurio viskas ir prasideda.“
Algimanta Pabedinskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
,,Respublika“, 2015-01-23

 

,,Lietuvai tapus Bankų sąjungos dalimi, mūsų ekonominė, finansinė nepriklausomybė, kurios ir taip beveik nebuvo, dar labiau sumažėjo.“
Bronius Bradauskas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas
,,Respublika“, 2015-01-23, p. 20

 

,,Juo baisesnis prievartos, apgaulės, socialinės nelygybės  pasireiškimas, tuo tam pateisinti reikia aukštesnio propagandos  rinkinio.“
Vladimir Gurvič, žurnalistas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-12-26, p. 11

 

,,Šiandien mes mokame ne suvereniteto kainą, o jo neturėjimo kainą.“
Michail Remizov, Nacionalinės strategijos instituto prezidentas
,,Nezavismaja gazeta“, 2014-12-26, p. 9

 

,,Stebuklo laukimas – viena iš rusų tautos silpnybių, kaip nurodė Nikolajus Berdiajevas. Mes laukiame, kad atsiras, nežinia iš kur, išmintinga ir dora valdžia, besirūpinanti tautos ir šalies interesais, ekonomika pati susitvarkys, kažkas įves tvarką, išvalys kaimyninį mišką ir įsuks prieangyje lemputę. Svarbiausia – graudžiai paverkti (parašyti skundą), sulaukti Vasilisos Išmintingosios (pageidautina prezidento), kuri pasakys: ,,Neverk, Ivanuška, eik miegoti, rytojus gudresnis už šią dieną. Štai tau instrukcija (pranešimas, įsakas, bet geriausia pinigais), laikykis jo ir tuomet tau bus laimė (alga ir pensija).“
Segej Cipliajev, 1993 m. Rusijos Konstitucijos rengimo pasitarimo narys
,,Nezavisimaja gazeta“, 2015-12-26, p. 12

 

,,Aš be liūdesio atsiskyriau su tais supuvusiais Vakarais, tokiais švariais ir pilnais patogumų, kad sugrįžčiau į ateityje daug purvo žadančią mielą tėvynę.“
Fiodoras Tiutčevas, rusų rašytojas
,,Nezavisimaja gazeta“, 2011-09-06, p. 14
(,,Protu Rusijos nesuprasi“ autorius tokį laišką savo žmonai parašė iš Varšuvos. Apie 1860 m?)

 

,,Skaičiai liudija, kad domėjimasis politika, anksčiau buvęs toks aktyvus ir svarbus, dabar tapo viena iš pramogų ir konkuruoja su kitomis laiko leidimo formomis. Pagrindinė realija dabar yra informacinis burbulas, kurį sąlygiškai galima pavadinti ,,ignoruokime viską“.
Arūnas Spraunius, poetas, žurnalistas
,,Kultūros barai“, 2014, Nr. 12, p. 11

 

Parašykite komentarą