IŠMINTIES KRISLAI 19

,,Alberto Camus ,,Sizifo mito“ simbolinė prasmė – kuriam galui? Triumfuoja vienareikšmis, asociacijų ir simbolinių prasmių atsikratęs prekės ženklas.“

Arūnas Spraunius, poetas, žurnalistas

,,Kultūros barai“, 2014, Nr. 12, p. 11

,,Čia nėra nei leidimas, nei koks nors naujas reguliavimas. Tas reguliavimas yra Europos lygmens. Žemė yra rinkos objektas, rinka yra laisva. Yra bendra rinka.

                      Nėra atskiros vienos valstybės žemės rinkos – yra Europos Sąjungos. Tie, kurie aitrina klausimą, tyčia kalba apie ,,užsieniečius“, lyg viso pasaulio užsieniečiai čia supuls, galimai supuls, t. y. viso pasaulio ,,užsieniečiai“ yra grėsmė, kai iš tikrųjų kalbama tik apie Europos Sąjungą. Dabar Europos Sąjungoje /…/ ar tai yra tokia didžioji problema, dėl kurios reikia išstoti iš Europos Sąjungos? Arba rizikuoti savo iššūkiu? ,,Ne“. Ir mes verčiau laužome Europos sutartį. Ar taip nėra? Tad nereikia nei žmonių klaidinti, nei aitrinti tos įstatyminės pusės.“

Vytautas Landsbergis, europarlamentaras

,,Laisvas laikraštis“, 2013-12-21, p. 2

 

,,Kalba – vienas iš svarbiausių tautos turtų. Ji formuoja asmenybę. Nuo kalbos mokėjimo laipsnio priklauso mąstymo lygis.“

Vladimiras Krupinas, rusų rašytojas

,,Knižnoje obozrenije“, 1987, nr. 20

 

,,Galima mūsų šalį girti, galima ją kritikuoti…Bet rašyti rusų kalba – tai jau patriotizmo pasireiškimas.“

Jevgenijus Čigrina, rusų poetas,

,,Nezavisimaja gazeta“, 2013-12-03, p. 15

 

,,Kuomet valstybė pradeda žudyti žmones, ji visuomet save vadina tėvyne.“

Frydrichas Diurenmatas, šveicarų rašytojas,

http://www.mn.ru/society_edu/20140131/368823465-print.html

 

„Ateis revoliucija! Ji skirsis nuo visų kitų praeities revoliucijų. Ji atsisuks į žmogų, o ne į klases, ir palies kultūrą, o politinių struktūrų pokyčiai įvyks tik paskutinėje stadijoje. Jai nereikia smurto, ir užgniaužti ją smurtu irgi nepavyks. Ji plinta stebėtinu greičiu, ir jau mūsų įstatymai, mūsų institutai ir socialinė struktūra keičiasi jos įtakoje… Tokia yra naujos kartos revoliucija!“

Čarlzas Reichas, marksistinio požiūrio liberalas

http://bikelis.lt/17-valdo-anelausko-paskaita

 

,,Valdys absoliutus ir totalinis kvailumas ir egoizmas.”

Džuljeto Kjeza, italų publicistas, europarlamentaras

,,Voina imperij”, Eksmo, Maskva, 2006, p. 63

 

,,Kartos keičiasi, nors ir lėtai, atsiminimai ir vaizdai išsisklaido. Ir nelieka mobilizacinio šūkio.”

Džuljeto Kjeza, italų publicistas, europarlamentaras

,,Voina imperij”, Eksmo, Maskva, 2006, p. 290

 

,,Nacionalinės valstybės susilpnintos ir neturi resursų, pradedant nuo mokesčių mokėjimų, kuriuos transnacionalinės korporacijos dabar jau niekam nemoka. Šie mokėjimai tampa klaidžiojančiu pelnu, niekieno nekontroliuojamu, nebent pačių transnacionalinių korporacijų. Reiškia, mes priartėjome prie tokio taško, kuomet fundamentalūs sprendimai, apsprendžiantys gyvenimą planetoje, priimami neatsakingų elitų, neturinčių jokių įdirbių ir demokratinio legitimumo. Pačioms demokratijos šaknims padaryta didžiulė žala.”

Džuljeto Kjeza, italų publicistas, europarlamentaras

,,Voina imperij”, Eksmo, Maskva, 2006, p. 315

 

,,Tik tautinė valstybė visai lietuvių tautai leido įsitraukti į politinį gyvenimą. Būtina neužmiršti, kad demokratija, kaip politinė santvarka, per savo dviejų su puse tūkstantmečių istoriją sugebėjo klestėti tik dviem atvejais –antikiniame graikų polyje ir modernioje tautinėje valstybėje. Ten, kur nėra tvirtos tautinės savivokos, neišvengiamai kyla demokratijos problemų.“

Alvydas Jokubaitis ir Raimundas Lopata, profesoriai

,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 13

 

,,Be mokslo, egzistuoja daug kitų politinio veiksmo prasmės šaltinių – asmeninė patirtis, auklėjimas, prisirišimas, įsipareigojimas, ištikimybė, draugystė, dėkingumas ir patriotizmas. Politinė atsakomybė nėra moksliškai įrodoma.“

Alvydas Jokubaitis ir Raimundas Lopata, profesoriai

,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 28

 

,,Ir metaetikai, ir politikos mokslininkai gyvena savo pačių susikurtame pasaulyje. Jų tyrinėjimai grindžiami noru pabėgti nuo kasdienybės. Politikos mokslininkai tyrinėja atskirus reiškinius, o visuma nėra jų aiškinimo objektas. Bet kokie politikos mokslininkų bandymai kalbėti apie visumą atmetami kaip neleistina metafizinė pretenzija.“

Alvydas Jokubaitis ir Raimundas Lopata, profesoriai

,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 30

 

,,Politikos mokslininkai neturi asmenybės, visuomenės ir politikos, kaip visumos, suvokimo.“

Alvydas Jokubaitis ir Raimundas Lopata, profesoriai

,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 31

 

,,Politikos mokslininkai atmeta bendrojo gėrio idėją kaip moksliškai neįrodomą.“

Alvydas Jokubaitis ir Raimundas Lopata, profesoriai

,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 31

 

,,Tautinės valstybės pasikeitimus labiau lemia kultūrinės, o ne politinės priežastys.“

Alvydas Jokubaitis ir Raimundas Lopata, profesoriai

,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 33

 

,,Tautinės valstybės sąvoka iš politinio žodyno gali būti pašalinta tik praradus tautos kultūrinio išskirtinumo suvokimą. Vadovaujantis tautinės valstybės idėja, visada prasminga yra klausimas, ar praradus tautos kultūros savitumo suvokimą toliau verta kalbėti apie politinę nepriklausomybę.“

Alvydas Jokubaitis ir Raimundas Lopata, profesoriai

,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 34

 

,,Kuo mažiau tauta susiduria su tuo, kad leidžia kalbėt apie jos kultūrinį išskirtinumą, tuo labiau prasmę praranda politinės nepriklausomybės siekis. Be skirtumo tarp kultūrų nėra prasmės kalbėti apie tautinę valstybę.“

Alvydas Jokubaitis ir Raimundas Lopata, profesoriai

,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 35

2017-03-12

Parašykite komentarą