IŠMINTIES KRISLAI 22

                      ,,Tokį nuolat sąmonės kamputyje tūnantį nerimą man kelia vis augantis pasaulio beprotybės laipsnis – panašu, kad mes, žmonės, vėl užvirėme košę, kurios galime ir neišsrėbti.“
Marius Burokas, poetas
,,Literatūra ir menas“, 2015-02-27, p. 6
                     ,,Pseudorealybė, kur tikrovė uždengta orveliška kalba. Nėra ko galvoti, kad tik komunizmas bijojo žodžių. Jų bijo visi išnaudotojai, kaip ir, tarkime, žodžio ,,solidarumas”, irgi išnykusio. Su kuo solidarizuotis? Su tarptautinio kapitalizmo, globalizacijos engiamomis šalimis, tautomis, kaip kurdai, čečėnai, baskai, tibetiečiai? Nėra prasmės, mes plaukiame didžiųjų uodegoje, ir didžiųjų ryklių uodegos mostai mums rodo kelią į laimę ir laisvę. Mes politiškai korektiški. Be komandos nelojam. O tai apambrysi šeimininką.”
Gintaras Beresnevičius, rašytojas
,,Šiaurės Atėnai”, 2002-06-22
                      ,,Dingo žodžiai ,,tautos interesai”, anksčiau budėdavę kiekvienoje sąjūdinėje prakalboje, palengva – dabar, kaip tik šiuo metu, dingsta žodžių junginys ,,Lietuvos interesai”. Jį keičia ,,integracija į ES”, o galiausiai jis išmetamas gatvėn kaip per dešimtmetį pasenęs sendaiktis. Nors greičiau dėl to, kad ,,lietuvių tauta” ar ,,Lietuvos interesai” politiškai nekorektiški pasakymai, – ką pagalvos Vakarai?“
Gintaras Beresnevičius, religijotyrininkas, etnologas
,,Šiaurės Atėnai”, 2002-06-22
                      ,,Man juokinga, kai mes, mušdami dešiniosios pusės būgnus ir karksėdami kapitalo kranklių balsais, einame į Europą, kurioje vyrauja kairieji. Kaip ir visada, mūsų laukia šioks toks nesusipratimas. Malonus.”
Gitaras Beresnevičius, religijotyrininkas, etnologas
,,Šiaurės Atėnai”, 2002-06-22
                      ,,Esame žmonija, dar neišaugusi iš kailio nėrimo tik peiliu, o kliedime nepriklausomybės ir jungimuisi į kažkokias aukštas sąjungas, globalizuotą kultūrą.”
Džiuljeta Kulvietienė, teatro kritikė
,,XXI amžius”, 2002-10-16, p. 5
                      ,,Televizija rodė, kaip mūsiškiai gėrė šampaną, o lenkai iki paskutinės minutės derėjosi. Mes tą galimybę pragėrėme. Kodėl mes turime būti kvailesni už lenkus? Jau kitai metais jie gaus 55 proc. ES išmokų, o mes – 40 proc.”
Ramūnas Karbauskis, Seimo narys
,,Ūkininko patarėjas”, 2003-03-06, p. 1-2
                      ,,Aš priklausau tai kategorijai žmonių, kurie laikraščių kalba vadinami euroskeptikais. Man atrodo, kad tik žmogus, nematęs Europos, gali taip, kaip mūsų valdžios žmonės, rėžti 5-10 minučių prakalbas apie tai, kaip mums reikalinga Europos Sąjunga. Nereikalinga ji mums! Nebent kaip šuniui penkta koja, kaip dzūkai sako. Tai yra iš labai didelio vargo.”
Sigitas Geda, poetas
,,Lietuvos aidas”, 2002-02-07, p. 10
                        ,,Likęs pasaulis, pirmiausia Amerika, gali tik pabandyti sumažinti blogį, kurį naujoji Europa neišvengiamai pateiks. Ir kuomet ši konstrukcija sugrius, o ji sugrius dėl bendrų interesų nebuvimo, mums visiems teks rinkti skeveldras.”
Margaret Tečer, buvusi D. Britanijos premjerė
,,Izvestija”, 2002-03-10, p. 8, iš knygos ,,Mokėjimas valdyti valstybę”.
                      ,,Kita Geležinės ledi pamoka – pirmiausia reikia paisyti savų, o ne kažin kokių europinių ar atlantinių interesų. Privalu turėti ir savigarbos jausmą, ir savo naudos suvokimą. Kartais atrodo, kad Lietuvos politikai tiesiog nebesumano, kam čia dar patarnavus, kieno čia dar interesus parėmus. Savas žmogus jiems kažkaip vis lieka paskutinėje vietoje.”
Ričardas Gavelis, žurnalistas
,,Veidas”, 2002-03-28
2017-08-20

Parašykite komentarą