IŠMINTIES KRISLAI 8

                      ,,Neįmanoma ugdyti patriotiškumo apeinant nacionalinę jauseną, tarsi prigimtinį ryšį su gimtine. Jeigu neugdome šios jausenos, netenkame ryšio su savo valstybe, o valstybė tampa vien formalia politine juridine struktūra ir politinio verslo mechanizmu kapitalui aptarnauti.“

Vytautas Rubavičius, poetas, publicistas

www.bernardinai.lt, 2012-11-08

 

                      ,,Mums kultūra nesvarbi, ir jau senokai gyvename be aiškesnių kultūros politikos gairių. Mums nesvarbus tautos išlikimas, nes apie lietuvybę, bent jau politiniu lygmeniu, nekalbama. Švietimo sistemą kuo skubiausiai pavertėme švietimo paslaugų tiekimo sistema. Perėmėme ekonomikos supratimą, kad švietimas yra paslaugos: perki – parduodi. Jokių sąsajų su žeme, su tauta. O tie, kurie kalba apie sąsajas, laikomi atsilikėliais, marginalais, nesuvokiančiais tų laisvių, kurias mums teikia išlaisvinti prekiniai santykiai.“

Vytautas Rubavičius, poetas, publicistas

www.bernardinai.lt, 2012-11-08

 

                      ,,Pats pavojingiausias dalykas švietimo sistemoje ir yra nepaliaujamos reformos – nėra jokio stabilumo. Kaip tada galima kalbėti apie stipresnio tapatybės stuburo ugdymą, jei nesama valstybės politikos, kuri virstų kultūrine lietuvybės tvirtinimo ideologija, jaučiama visose švietimo grandyse? Nors ir mokomės gimtąja lietuvių kalba, skaitome lietuvių autorių knygas, tą darome ne tam, kad gyventume ir jaustumės kaip lietuviai, o kad išlaikytume egzaminą. O išlaikę egzaminą, kur važiuosime? Kur nors į užsienį.“

Vytautas Rubavičius, poetas, publicistas

www.bernardinai.lt, 2012-11-08

 

                      ,,Kodėl pasienio sargyba buvo tokia menka? Nejaugi romėnai nepastebėjo, kad jų gyvenimo būdas keičiasi visam laikui?“

Tomas Karleilis, britų eseistas

P. Bjukinenas, ,,Ant žūties krašto“, Act, Maskva, 2006, p. 8

 

                      ,,Amerikiečių Pietvakariai, kaip regisi, lėtai grįžta į Meksikos jurisdikciją, tarp kitko be jokio šūvio“.

,,Ekcelsior“ nacionalinis laikraštis

Meksika, 1982-07-20

P. Bjukinenas, ,,Ant žūties krašto“, Act, Maskva, 2006, p. 15

 

                      ,,Demografiniu požiūriu, socialinė ir kultūrinė JAV Pietvakarių rekonkista vyksta pilna eiga.“

Samiuelis Chantingtonas, JAV mokslininkas

Harvardo universitetas, 2004

P. Bjukinenas, ,,Ant žūties krašto“, Act, Maskva, 2006, p. 15

 

                      ,,Nepertraukiamas imigrantų skaičiaus didėjimas veda prie kalbos kitimo ir įstatymų adaptacijos, šalinančios bet kokį skirtumą tarp legalių ir nelegalių imigrantų ir galų gale sunaikinantis bet kokį supratimą apie nacionalines sienas.“

P. Bjukinenas, amerikiečių politikas

,,Ant žūties krašto“, Act, Maskva, 2006, p. 33

 

                      ,,Ekonomiką sureikšminantys, savo asmeniniam gėriui ir kūniškiems malonumams gyvenantys asmenys niekaip negali palaikyti politinės struktūros. Jie – tarsi skystis ąsotyje, kurį reikalui esant galima perpilti į kitą talpą. Jie nesuvokia, kaip galima turėti savo politinę, kultūrinę tėvynę, aukotis dėl bendruomeninio gėrio, o ne gyventi vien savo pilvo reikalais.“

Algirdas Kazlauskas, politologas

,,Atgimimas“, 2012-08-10, 9

 

                      ,,Visuomenėje, kurios pagrindinis užsiėmimas yra be kovos už išgyvenimą, kryžiažodžių sprendimas arba šou ,,O, laimingasis!“, ideologija neveikia…“

Igoris Buninas, rusų poetas

,,Moskovskij komsomolec“, 2001-03-05, 2

 

                      ,,Putinas neseniai pasakė, kad Rusija nesiekia didžiosios valstybės statuso – ji tokia yra. Beje, Rusijos ekonomika siekia vieną dešimtąją amerikietiškos, pusę indiškosios. Ji mažesnė už Brazilijos! JTO Rusijos sveikatos apsaugos sistemą talpina 131 vietoje – tuoj prieš Sudaną…“

Zbignevas Bžežinskis, amerikiečių politikas

,,Moskovskij komsomolec“, 2001-03-05, 2

 

                      ,,Aš iš tiesų esu Vakarų įtakos agentas.“

Sergiejus Kovaliovas, rusų disidentas

,,Moskovskij komsomolec“, 2001-03-05, 2

 

                      „Jam reikėjo Lietuvos, kad galėtų būti jos prezidentu.“

Bronius Nainys, JAV lietuvių veikėjas / apie prezidentą Valdą Adamkų./

http://www.ekspertai.eu/konservatoriams-atsipr          2013-01-20

 

                      ,,Garliaviniai politikai andai reikalavo ,,sustabdyti necivilizuotą, brutalų ir neteisingą mergaitės atidavimo biologinei motinai procesą. ,,Tautinio jaunimo“ paladinai, nors kai kurie iš jų prieš kelerius metus keikė krikščionybę kaip didįjį visų Lietuvos blogybių šaltinį, dabar meta ,,krikščioniškosios civilizacijos gynimo“ kozirį įvairiausiomis progomis, nuo solidarumo su Vengrija pareiškimų iki liaupsių Kovo 11-osios eitynėms. Tačiau tai irgi veikiau yra savotiška mantra, mažai ką bendra turinti su tos civilizacijos, į kurią apeliuojama, priėmimu.“

Mantas Adomėnas, Seimo narys

www.delfi.lt, 2013-04-10

 

                      ,,Reikia pastebėti, kad ir pats renginys – eitynės – daugiau patrauklus tiems, kam artimesnis paprastas pasaulio suvokimas. Jei tau reikia vaikščioti gatve su šūkiais apie savo idėjas, greičiausiai tos idėjos nėra labai protingos, nei labai naujos. Kuo kultūra arčiau gyvulių pasaulio ir akmens įrankių, tuo labiau viešai norisi žygiuoti.“

Andrius Užkalnis, žurnalistas

www.delfi.lt, 2013-04-10

 

                      ,,Tai, kas dabar vyksta politikoje, panašiau į kapanojimąsi reaguojant į vidaus ir išorės spaudimą nei į kryptingą veiklą.“

Ramūnas Vilpišauskas, profesorius

,,Veidas“, 2013-04-29, p. 6

 

                      ,,ES sistema aiškiai pasiekė savo aukščiausią tašką ir nebesu įsitikinęs, ar bankai dar gali padėti jai išlaviruoti iš šios situacijos. Tačiau politikams tokie dalykai nelabai įdomūs, jiems įdomu, kas bus po metų ar dvejų, o po to – nors ir tvanas.“

Valentinas Snitka, profesorius

,,Veidas“, 2013-04-29, p. 7

 

Parašykite komentarą