VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ 10

6 skyrius ,,Lygybė ar laisvė“.
,,Lygybės sąlygos nesuderinamos su civilizacija.“ (Džeimsas Fenimoras Kuperis). ,,Lygybės utopija biologiškai pasmerkta.“ (Viljamas ir Arielis Diurantai (1968). ,,Nelygybė…glūdi biologinėje žmogaus prigimtyje.“ (Rimėjus Rotbard (1973). (p. 268).
 ,,Kad nustatyti, ar Džefersonas tikėjo lygybe palyginkime jo žodžius su šio politiko požiūriu į gyvenimą, kurį jis turėjo. Ar galėjo šis jaunas virginijietis išties tikėti, kad visi žmonės sukurti lygiais, jeigu jam priklausė vergvaldiška plantacija, kurios darbuotojai, išskyrus Hemings šeimą, jis nepasirūpino išlaisvinti netgi po pusės amžiaus mirdamas?“ (p. 273).
A. Linkolnas: ,,Jeigu man tektų  visa pasaulietinė valdžia, aš nežinočiau ką dabartinėmis aplinkybėmis daryti. Mano pirmoji paskata buvo išlaisvinti visus vergus ir išsiųsti į Liberiją – į tėvynę…/…/ išlaisvinti juos ir padaryti politiškai ir sociališkai lygiais mums? Mano asmeniniai įsitikinimai šito neleidžia. /…/ Mes negalime…paversti juos lygiais mums.“ (p. 279).
 1862 m. rugpjūčio 22 Linkolnas rašo Chorasui Grili: ,,Mano pirminis tikslas šioje kovoje ne vergovės gelbėjimas ar sunaikinimas. Jeigu aš galėčiau išgelbėti Sąjungą, neišlaisvindamas nei vieno vergo, aš tai padaryčiau…“ (p. 281).
Semiuelis Džonsonas: ,,Todėl nuo tikrovės tiesos toli teiginys, kad žmonės iš prigimties lygūs; bet kuriems žmonėms pakanka pusę valandos pabūti kartu, kad vienas pajustų pranašumą prieš kitą.“(p. 291).
,,Dabartinė viešos informacinės erdvės maišatis, piktnaudžiaujant etikečių kabinimu kaip ,,rasistas“, ,,seksistas“, ar ,,homofobas“ liudija egaliterizmo nepakantumą tiems, kas drįsta netikėti šia doktrina.“ (p. 293).
,Jeigu darbo jėga neatitinka genderinės ar rasinės lygybės, prieš kompaniją gali būti keliama baudžiamoji byla.“ (p. 294).
,,Dėl lygybės principo Aukščiausiasis teismas homoseksualizmą pripažino konstitucine teise.“ (p. 296).
,,Nors referendumuose prieš vienalytes santuokas pasisakė trisdešimt vienos valstijos gyventojai, teisėjai nuolat pareiškia, kad panašios santuokos yra teisėtos. Lygybės idėja, demokratinių rinkėjų atmesta, primetama tironiškai.“ (p. 296).
,,2010–ųjų metų gruodžio mėnesį liberalus kongresas išplatino ,,San Francisko vertybes“ mūsų ginkluotosioms pajėgoms, įpareigodamas homoseksualistus leisti tarnauti visose kariuomenės rūšyse.“ (p. 296).
,,Pagal pranešimą, buvo išnagrinėti per du šimtus pirmakursių studentų dėl matematikos Niujorko miesto universitete. Du trečdaliai pirmakursių nesugebėjo dešimtainę trupmeną paversti paprasta. Devyniasdešimt procentų nesugebėjo atlikti paprasčiausius algebros skaičiavimus.“ (p. 302).
,,/…/ mokyklinio švietimo ,,demokratizacija“ – diplomo įteikimas kone kiekvienam mokiniui – mokymo įstaigas pavertė negalinčiomis įsisavinti medžiagą. Įtikinėti, kad šie jauni žmonės gali išaugti specialistais – romantinis kvailumas. Reali mokyklinė reforma glūdi ne sustiprinus tinginių ir nepaklusnių ,,globą“, bet tokių išvarymas iš klasių.“ (p. 304).
,,Tai parodo, kas bus lyderiai rytoj.“ – sako Anchel Gurija. Mokinių gabumų tyrimas 2009 metais parodo, kad Šanchajaus moksleiviai buvo pirmaujantys matematikoje, skaityme ir gamtos moksluose. Honkongas  – trečias matematikoje ir gamtos moksluose. Singapūras, miestas valstybė, kur dominuoja atvykusieji kiniečiai, pasirodė antroje vietoje  matematikoje ir ketvirtoje gamtos moksluose.
O JAV? Amerika užėmė septynioliktą vietą skaityme, dvidešimt trečiąją gamtos moksluose ir trisdešimt pirmąją matematikoje. /…/ Tai nedviprasmiškas signalas /…/ Mes privalome priimti žiaurią tiesą.“ (p. 305).
,,Dabartinės mokyklos užpildytos milijonais jaunų žmonių, kurių dauguma yra ispanokalbiai emigrantai, vos kalbantys angliškai; čia pridėsime tuos milijonus, kurie turi vidutinius intelektualinius gebėjimus, o todėl nepasižymi pažangumu…/…/ jeigu tie abejingi sudarantys daug rūpesčių moksleiviai išeis gavę tą žinių apimtį, kuris tenkins juos pačius, o laisvas vieta užims trokštantys mokytis studentai iš Korėjos, Japonijos, Indijos, Rusijos /…/“ (p. 307).
2017-04-23

Parašykite komentarą