VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ 9

                      ,,Šiandien 20 proc. Vokietijos gyventojų vyresni 65 metų, o 5 procentai – vyresni 80 metų. 2050 metais grupė ,,65 plius“ sudarys 32 procentus gyventojų, o grupė ,,80 plius“ – 14 procentų gyventojų…Amžiaus viduryje kiekvienas septintas vokietis bus vyresnis 80 metų. Nurodyti skaičiai taip pat tinka Ispanijai ir Italijai.“ (p. 244).

                      ,,Donaldas Ramsfeldas buvo absoliučiai teisus sampraudamas apie ,,senutę Europą“. (p. 244).

                      ,Jeigu lyginti 0-4 –ir 29-34 amžiaus grupes Ispanijoje ir Italijoje, tai aiškėja, kad jaunųjų beveik perpus mažiau, negu vyresniųjų.“ (p. 245).

                      ,,Vokietija išmiršta, užtat Didžioji Britanija auga – keičia spalvą.“ /…/ ,,Penktadalis Europos 2050 metais bus musulmoniška“ rašė laikraščio ,,Telegraf“ vedamasis 2009 metų rugpjūčio mėnesį.“

                      /…/ ,,Didžioji Britanija ir kitos Europos Sąjungos dalys ignoruoja uždelsto veikimo bombos veikimą – neseną naujų migrantų antplūdį į ES, tame skaičiuje milijonų musulmonų, per du ateinančius dešimtmečius iki nepažinimo pakeisiančius kontinentą, bet politikai apie tai beveik nekalba.“ (p. 246).

                      ,,Mažumos virsmas į daugumą, kuomet tai įvyks, reikš kardinalų nacionalinio identiteto pokytį – asmeninį, kultūrinį, politinį, ekonominį ir religinį. Nurodoma data, 2066 metai, tarp kitko, tūkstantosios metinės nuo normanų Anglijos užkariavimo.“

                      ,,/…/ Jau antroji imigrantų karta jokiu būdu nenori prisiekti ištikimybės Europai.“

                      /…/ ,,Negi tai ne išdavystė – apgaulingai kviesti užsieniečius, meluoti tėvynainiams ir atimti iš jų gimtąją kultūrą ir gimtąją šalį?“ (p. 247).

                      Filipo Roto romane ,,Kitas gyvenimas karingas izrailietis sako: ,,Ko Hitleris nepasiekė Osvencime, amerikiečių žydai sau kuria miegamajame.“ /…/ ,,Prezidento Obamos pasisakymas leidžia suprasti, kad pokrikščioniškoji Amerika pasiekė tą ,,ekspansinį“ ,,nacionalinio religinio identiteto konstruktą.“ (p. 251).

                      Gyventojų skaičiaus kitimo pavyzdžiai nuo 1967  iki 2050 metų (milijonais): Jordanija 1,3 – 10,1, Sirija 5,6 – 37, Saudo Arabija 5,0 – 44, Egiptas 33 – 130. (p. 256).

                      2050 metais Rusija gyventojų skaičius sudarys 116 milijonų (1991 m. buvo 148 mln.). kaip nurodo JTO Rusijoje per ateinančius 40 metų gyventojų kasmet mažės po 750 tūkst. (p. 258).

                      ,,Rusai faktiškai praktikuoja tai, ką galima vadinti etniniu susinaikinimu.“ /…/ ,,Istorija nežino precedento, kuomet visuomenė demonstruotų pastovų materialinį vystimąsį gyventojų skaičiaus daugiamečio mažėjimo fone.“ (p. 259).

                      ,,Nuo 2010 iki 2025 metų, JTO duomenimis, potencialių Rusijos šauktinių 20-29 metų amžiaus skaičius sumažės, 44 procentais. Ši prognozė nereikalaus esminės korekcijos; taip pasakius, iškalta akmenyje, jeigu spręsti gimimų lygmeniu.“

                      ,,/…/ 2017 metais Rusija, greičiausiai turės 650 tūkst. 18-mečių kariuomenės šauktinių, kai dabar sukomplektuota 750 tūkst. kariškių.“ (p. 262).

                      ,,Arabų žinių tarnyba  ,,Al Džazira“ prognozuoja, kad 2040 metais pusė Rusijos gyventojų bus islamo tikėjimo.“

                      ,,/…/ Rusija-motinėlė miršta ir geostrategiškos šio proceso pasekmės kardinaliai pakeis pasaulį. 2050 metais Rusija, pilnai tikėtina, kaip ir anksčiau kontroliuos sausumos masyvą, dvigubai viršijantį Kinijos teritoriją, bet turės vieną dešimtadalį pastarosios gyventojų. Tolimuose Rytuose šeši milijonai rusų nusileidžia kiniečiams du šimtai prieš vienetą.“ ,,/…/ Rusijai, cituojant Putiną, iškilo ,,rimta grėsmė tapti mirštančia nacija.“ (p. 261).

                      ,,Vakarų išmirimo priežastis akivaizdi: vaikai netapo norimais. Į vaikus orientuota visuomenė pasikeitė į egocentristinę. Šiandien gyvenimo tikslu suvokiama malonumų patyrimas, joje neliko vietos aukai, būtinos auklėjant vaikus. ,,/…/ Jauni europiečiai ir amerikiečiai nori naudotis santuokos pranašumais, bet be naštos, kurią uždeda santuoka.“

(p. 265).

  2017-04-16

Parašykite komentarą