Vaclavas Klausas

Čekijos Prezidentas apie Europos Sąjungą

,,Ši sutartis tokia tuščia ir tokia bloga, kad jos gynėjų laukia daug sunkesnė užduotis nei jos priešininkų.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Atgimimas”, 2005-03-18, p. 12.

,,Aš visapusiškai prieštarauju prieš antrąją eurointegracijos proceso fazę, kuri atneša jau visai kitokias idėjas. Aš aiškiai skiriu integraciją ir suvienodinimą, unifikaciją.“

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Atgimimas”, 2005-03-18, p. 12.

,,Aš bijau dėl Europos. Tai mano svarbiausias pranešimas: aš tikrai bijau bijau dėl Europos. Aš bijau todėl esu prieš Konstitucijos ratifikavimą, ne kitaip.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Atgimimas”, 2005-03-18, p. 12

,,Pavojus yra tas, kad Europa toksta nuo demokratijos ir laisvės. Aš negaliu įsivaizduoti demokratiškos visuomenės be valstybės, kuri susieta su viena ar keliomis tautomis. […] demokratijai reikalingas valstybinis pamatas, antraip ji taps postdemokratija, ir Europos Sąjunga yra postdemokratiška institucija.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Atgimimas”, 2005-03-18, p. 12.

,,Aš tikiuosi, kad demokratijos lygis Europoje tebėra aukštas tiek, kad būtų įmanoma ,,už” ir ,,prieš” pateikti priešpriešiais. A priori teigimas, kad įmanomas tik ,,taip”, – štai kur šiandieninės Europos Sąjungos tragedija.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Atgimimas”, 2005-03-18, p. 12

,,Mano sąjungininkai yra ne šalys, kurios neturi jokių idėjų. Mano sąjungininkai yra žmonės, ir aš esu tikras, kad dauguma europiečių supranta, ką aš sakau, ir kad jie jaučia panašią baimę. Deja, debatai dėl ES ir jos Konstitucijos palikti ne žmonėms, o ,,europeistams”, kurie sieja savo ateitį su ES. Šiems žmonėms reikia tarptautinių organizacijų, tokių kaip ES, tai idealus forumas jiems, kur jie gauna darbą ir algą, įgyja profesiją ir reputaciją. Frydrichas fon Hajekas atvėrė man akis ir šioje vietoje. Po Antrojo Pasaulinio karo jis pastebėjo, kaip visi suskubo į tarptautines organizacijas, nes ten dažniausia vyrauja demokratinis deficitas, tai yra jų charakteristika. Ir šiandien yra vis dar taip pat. Žmonės, kurie pusryčiauja Venecijoje, Dubline – pietauja, o Stokholme vakare – vakarieniauja, galioja Kunderos “nepakeliamas būties lengvumas”: jiems tai – rojus, kurį jie privalo ginti. Tačiau normalūs žmonės turi būti prieš.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 15-03-2005, p. 5

,,Pradžioje derėtų priminti, atrodytų, neturintį ypatingos reikšmės dalyką. Daugelyje kalbų ir komentarų buvo kalbama apie Europos išplėtimą (visiškai ne Europos Sąjungos). Naujosios šalys – ES narės tai priėmė nepaprastai skausmingai ir pasijautė įžeistomis, nes jos puikiai suprato, kad reikalas čia ne netikslus išsireiškimas. Jos negalėjo su tuo susitaikyti. Tokios šalys, kaip Čekijos Respublika, buvo, yra ir bus europinėmis Europos Sąjungoje ir ne joje. Jos buvo europinėmis iki ES atsiradimo, liks europinėmis ir po bet kokio Europos žemyno metamorfozės. Nei viena konkreti, o dėl to laiko sąlygota europinės sandaros forma niekad neturėjo ir iki šios dienos neturi teisės pasisavinti sau Europą. Europos ir Europos Sąjungos sutapatinimas yra šiurkšti metodologinė klaida ir kartu pribloškiantis netaktiškumas, beje, liudijanti istorijos ignoravimą. Mes neturime teisės tai leisti.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Rossija v globalnoj politike”, 2004 m., Nr. 4, p. 1.

,,Aš nematau pastebimo progreso dėl naujų šalių galimybių įtakuoti ES priimamų sprendimų procesus. Jos tam nepakankamai pasirengusios ir dar ilgai bus junior members vaidmenyje. Daugumoje atvejų kalba eina apie nedideles valstybes. Pačia rimčiausia kliūtimi efektyviam dalyvavimui priimant sprendimus – demokratijos deficitas ES, o biurokratizacijos laipsnis šiandien galimybes paverčia nuliu.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Rossija v globalnoj politike”, 2004 m., Nr. 4, p. 2.

,,Sena socialistų idėja, kurią mūsų šalys gerai žino iš praeities, skelbia, kad kuo didesnė ir sudėtingesnė sistema, tuo tuo daugiau reikia reguliavimo iš viršaus. Friedrichas von Hayekas (Frydrichas fon Hajekas} gana aiškiai pasakė, kad kuo didesnė ir sudėtingesnė sistema, tuo svarbesnė joje yra ,,nematomoji ranka.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Atgimimas”, 2005-03-18, p. 12

,,ES Konstitucija ir jos priemonės yra klaidingas problemų, susijusių su sąjungos išsiplėtimu, sprendimo būdas.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Atgimimas”, 2005-03-18, p. 12.

,,Visa liudija ta, kad Čekijos Respublikai artimiausiu metu skirtas grynojo mokėtojo vaidmuo, ir visiškai ne ES lėšų gavėjo, o tai ryškiai kontrastuoja su ta padėtimi, kurioje stojant į ES buvo tokios šalys kaip Graikija, Airija, Ispanija ar Portugalija. Todėl nekorektiška nurodytas šalis teikti pavyzdžiu. Vienok daugelis naujų šalių – narių žmonių patikėjo galimybe pakartoti šių ekonomiškai menkiau išsivysčiusių šalių patyrimą ir laukė tokio pat efekto. Ir veltui.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Rossija v globalnoj politike”, 2004 m., Nr. 4, p. 2.

,,Ekonominis ES potencialas žymiai nepakito. Jo išsiplėtimas šiemet sukels naujas iliuzijas tiems, kurie pasaulį suvokia kaip blokinį arba net kontinentinį, tai yra tiems, kurie mano, kad jei Europa taps didesnė ir kompaktiškesnė, atsiras papildomos galimybės atlaikyti JAV hegemonijai ir galingiems Azijos siekiams. Toks blokinis pasaulio suvokimas, ypatingai pasireiškiantis Europos konstitucija – fatalinė klaida. Eurpoa yra ir darilgai liks tik valstybių konlomeratu, ir jokiu būdu negalima kalbėti apie ,,Europos tautos” autentiškumą. Dar daugiau, niekas neįrodė, kad big is beautiful. Europos konkurencingumas tik statistinis artefektas, nes vienintelis, apie galima pamatuotai kalbėti, – tai apie atskirų firmų konkurencingumą. Žemyno konkurencingumo kaip tokio neegzistuoja.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Rossija v globalnoj politike”, 2004 m., Nr. 4, p. 3.

,,Pabandykime neatsisakyti ,,Naujosios Europos” termino, išsaugodami jame tokias reikšmes:  ekonominės laisvės Europa, Europa mažo ne ekspansyvaus valstybinio aparato, nevarginama valstybiniu paternalizmu ir pseudomoralinėmis politinio korektiškumo vertybėmis, neturinti intelektualinio snobizmo ir elitariškumo, viršnacionalinių ir bendražemyninių ambicijų, Europa be europeizmo ideologijos /…/Vienok prisieina teigti, kad nesenas Europos Sąjungos padidėjimas dešimčia naujų valstybių visiškai savyje nereiškia tokios prasmės.”

Vaclavas Klausas, Čekijos prezidentas
,,Rossija v globalnoj politike”, 2004 m., Nr. 4, p. 3.

Parašykite komentarą