Algirdas Endriukaitis

PASTABOS 1

Ką čia pasakysi?
Šiandien turime tris problemas:
1. Išvalstybinimas
2.Išnacionalinimas
3. Išistorinimas
Klausimas: ką daryti – nematyti, kalbėti kokie mes narsūs kažkada buvome, gyventi gražiais sapnais, tikėtis absoliučiai visų ,,šmikinių“ partijų paramos, bijoti priešintis, toliau važiuoti nemokamu kapituliacijos traukiniu, šliaužti į kapines?

Signataras M. Laurinkus laiku atsisako praeities
            1918 ir 1990 buvo kuriama tautinė valstybė. Dabar pasaulyje atsirado nauji pranašai, kurie siūlo naują tikėjimą. Prancūzų filosofas Emilis Sioranas paklausė ir atsakė: ,,Jums gyvenimas nepavyko? – Jūs niekuomet neturėjote išdidumo jausmo.“ (,,Gorkije silogizmy“, Algoritm, Maskva, 2008, p. 67).
            Signataras Mečys Laurinkus yra giliai prasmingai ir gydomai pastebėjęs: ,,Mūsų valstybė dar nėra apimta ,,grįžimo prie nacionalinių interesų“ spazmų, nesitelkia nacionalistai po lietuviška M. Le Pen vėliava, nekuriama ,,alternatyva Lietuvai“. (,,Lietuvos rytas“, 2017-10-21, p. 4). Galima numanyti jo istorinį apgailestavimą dėl Kovo 11-osios parašo prasmės. Istorijoje esame tokių atvejų turėję. V. Mickevičius Kapsukas metė V. Kudirkos draugystę ir nubėgo pas V. Leniną, A. Sniečkus nubėgo pas draugą Staliną. Kiti, jau nelabai įspūdingi Lietuvos veikėjai, nubėgo pas Brežnevą ir kitus Kremliaus korifėjus. Ir vis vardan tos, Lietuvos, kviečiant valdovus iš šalies.
Kaip matyti iš vieno ES lyderių Hermano van Rompėjaus išminties, tokios sąvokos kaip tauta ir tėvynė turi atsidurti šiukšlyne. Suprantama, ,,Globaliai Lietuvai“ to ir nereikia. Juo daugiau tokių balsų pasigirs, tuo greičiau pasieksime trokštamą laimės žiburį ir nuskandinsime Breksitą ir Europos Lietuvos provincijos istorijos knygoje aukso raidėmis įrašysime šauklius, išgydžiusius mus nuo skausmingų tautiškumo spazmų.

 

Liberalo žvilgsnis į Lietuvos dvasią
            Liberalų pasaulyje plevena mintis kad valstybės nereikia. Juk nėra funkcinio poreikio objekto. Na, dar laikinai gali būti dalinė administracinė struktūra – ES, bet šiaip viską gali tvarkyti firmos ir koncernai. Seimo narys Gintaras Steponavičius yra taip šią idėją suformulavęs: ,,Netikiu valstybe, kaip moralės skleidėja ir gynėja.“(,,Veidas“, 2014-05-06, p. 21).

 

V. Ušacko Lietuvos vizija
V. Ušacko Lietuvos ateities vizija – absoliutus tikėjimas nežinia kur einančios ir kokios kultūros pagrindu – ES išganymu. Esmė – tautinės valstybės nereikia.
,,Nėra nesvarbių nacionalinių interesų. Deja, kaip ir nėra sprendimo dėl krypties, kuria judėsime tolyn. Nėra net noro liautis gąsdinti tūlą lietuvį suvereniteto praradimu ar ,,Europos
federacija“.
,,/…/ valstybėse senbuvėse vis didesnė dalis piliečių kvestionuoja ES institucijų sprendimus, stiprėja nacionalistinės tendencijos, populistiniai judėjimai, stringa efektyvios ir bendros ES saugumo ir užsienio politikos formavimas.“
Vygaudas Ušackas, buvęs užsienio reikalų ministras.
,,Vakarų ekspresas“, 2018-05-05, p. 7

2018-06-13

 

Parašykite komentarą