SLAPTAS PRANCŪZIJOS IR VOKIETIJOS VYRIAUSYBIŲ SUSITARIMAS

A. MERKEL SIEKIA RADIKALIŲ REFORMŲ EUROZONOJE

Vokietijos laikraštis  die ZEIT gavo slaptąjį Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybių susitarimo projektą, kuriuo siekiama glaudesnio ekonominės politikos derinimo. Taip pat bus keičiamas ir Europos parlamento darbas.

Kanclerė Merkel siekia radikalios eurozonos reformos. Iš slaptojo Prancūzijos ir Vokietijos dokumento matyti, kad eurozonos valstybėms  atėjo laikas stipriau derinti savo šalių ekonominę politiką. Autorių kanclerės Merkel ir prezidento Olando (Hollande) projekte išvardyta pakeitimų serija:

  • Daugiau eurozonos valstybių vadovų susirinkimų; eurozonos šalių finansų ministrų įgaliojimai turi būti padidinti, padidinti jų Pirmininko įgaliojimai ir Pirmininkas aprūpintas resursais, kuriais jis disponuotų.
  • Europos Parlamente sukurti specifines struktūras, kurios užtikrintų naujų finansinių struktūrų demokratinę kontrolę.

Programa bus privaloma eurozonos valstybėms ir šalims besirengiančios įstoti į eurozoną. Priešingai, kas nedalyvauja pinigų sąjungoje, tokie kaip Jungtinė Karalystė, neturės teisės spręsti eurozonos reikalų ir privalės susilpninti savo santykius su eurozonos šalimis. Didžioji Britanija paskelbė, kad 2016 metais spęs dėl buvimo Europos Sąjungoje tikslingumo.

Merkel projektas primena apie Europos Sąjungos šerdies sukūrimo reikalavimą, kurio būtinybę dvidešimto amžiaus dešimtame dešimtmetyje iškėlė Vokietijos finansų ministras Vofgangas Šoiblė (Wolfgang Schäuble). Pirmajame etape bus sprendžiama kaip teisiškai apiforminti šį projektą.

Eurozonos narės (ES branduolys) privalės griežtai vykdyti Prancūzijos ir Vokietijos nustatytą finansų politiką ir nesiimti savarankiškų taupymo priemonių. Sprendžiant iš Merkel ir Olando siūlymo, eurozonos ekonominės politikos sprendimus priiminės Europos Komisija, kurios nutarimams kasmet privalės pritarti eurozonos vyriausybių vadovų susirinkimas.

Birželio mėnesį vyksiančiame vyriausybių vadovų susirinkime Merkel pateiks svarstyti Europos Sąjungos reformos siūlymą.

vvvvvvv

Vertėjo komentaras.

Iš to slaptojo projekto matyti, kad eurozonos valstybių finansų ministrai neteks visų savo galių, kurias turės perduoti Europos Komisijos finansų komisariato Pirmininkui. Pastarasis bus faktiškas eurozonos finansų ministras, nes jisai bus aprūpintas ištekliais ir juos valdys, o eurozonos valstybių finansų ministrai bus jo marionetės – faktiškai ar jie bus ar jų nebus jokio skirtumo, nes jų funkcija nesiskirs nuo savivaldybės finansų skyriaus viršininko. Taip pat eurozonos valstybės galutinai neteks ekonominio savarankiškumo, o privalės tik vykdyti Prancūzijos ir Vokietijos nustatytą ekonominę politiką. Statyti ar nestatyti kokią nors gamyklą Lietuvoje spręs išimtinai tik vokiečiai su prancūzais. Todėl savaime suprantama, kad ničnieko nebus statoma, nebus atkurta pramonė ir emigrantai neturės jokių galimybių sugrįžti į Lietuvą.

Sąjūdis prieš 27 metus savo veiklą pradėjo nuo ekonominio savarankiškumo siekio ir galų gale iškovojo nepriklausomybę nuo TSRS. Dabar vyksta atvirkštinis procesas – ekonominis savarankiškumas įstojus į ES mažinamas ir dabar jau rengiasi jį visiškai panaikinti.

Reikia atkreipti dėmesį, kad Volfgangas Šoiblė planą sukūrė dar XX-ojo amžiaus dešimtajame dešimtmetyje. Pagal tą planą dabar Merkel ir Olandas ir sukūrė minėtą slaptąjį projektą. Aiškiausiai matyti, kad prancūzai su vokiečiais planuoja daug dešimtmečių į priekį. Taip pat puikiai matyti kuo savo projektą jie nori pabaigti – akivaizdžiausiai matyti, kad jie kuria bendrą prancūzų-vokiečių imperiją, kurioje mes būsime tik beteisė provincija. Iš pradžių jie visą Rytų Europą apiplėšė, padarė skolininkais, o dabar jau nusprendė, kad skolos pakankamai didelės, kad jų pagalba rytų europiečius galima išlaikyti savo valdžioje ir todėl stiprina valdžios centralizaciją, nes tasai Merkel ir Olando projektas nieko daugiau nereiškia kaip tik valdžios centralizaciją.

Nežinau kaip pavadinti mūsų visų seimų seimūnus, visų vyriausybių narius ir prezidentus – jie visiškai nemato, kad prancūzai su vokiečiais nori mūsų šalį sunaikinti – todėl jie arba besmeg eniai-idiotai, arba išdavikai už kelis skatikus tarnaujantys vakariečiams. Ir vienu ir kitu atveju jie turi būti pašalinti, nes kitaip mums visiems galas.

Spaudoje jau buvo pranešimas, kad Danija svarsto apie išstojimą iš ES.

Straipsnį išvertė Pranas Valickas 2015 m. birželio 3 d.

Šaltinis: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-06/eu-merkel-hollande-reform-gipfel 2. Juni 2015  11:30 Uhr  (2015 m. birželio 2 d. 11 val. 30 min.).

Parašykite komentarą