Algirdas Endriukaitis

TARP ISTORIJOS BALSO IR CHIMEROS KAUKSMO

                      Neendriukaitisseniai tarp signatarų kilo ginčas dėl Lietuvos dabarties ir ateities prasmės. Nieko naujo po šia Saule. Tik atviras ir reikalingas ženklas, kad ne vienas jau užsimiršo už ką tąsyk pasirašė. Anuomet kažkas buvo Pilėnuose, kažkas Durbės ar Žalgirio mūšyje dalyvavo, kažkas pirmąją Lietuvos istoriją parašė, kažkas ,,Varpu“ skambino, kažkas 1918 m. vasario 16 parašus padėjo, kažkas į mišką galvą padėti išėjo, kažkas į tremtį dundėjo ir kažkas su tais bendrystės darbais bei garbe liko ir šiandien.

                      Kažkas Kovo 11-ąją pasirašė ir greitai tai spėjo užmiršti ir į naują tikėjimą (naujausią, tikrų tikriausią, nuleistą) persimetė arba tyliai, viską metęs, nudūmė. Ir nieko naujo po šia Saule. V. Kudirkos bendras Kapsukas nubėgo pas Leniną, Sniečkus – pas Staliną, XXX – į Briuselį skanių kopūstų ragauti, gal ir pasikišeniauti. Visko Lietuvoje buvo, visko ir bus. Mes be pono negyvensim, o mirti be jo juk bijome. Kai pagalvoji, po karo kiek vyrų prieš tokią okupacinę mašiną ėjo ir mirti nebijojo, tai mūsų dabartinis tarptautinis kinkų drebėjimas ar vidinis marodieriavimas tik muilo burbulą primena. Visko Lietuvoje yra ir bus.

                      Mūsų mylimos KGB laikais buvo klijuojamos etiketės ,,buožė“, ,,buožės pakalikas“, ,,klerikalas“, ,,juodaskvernis“, ,,nacionalistas“, ,,praeities garbintojas“, ,,antitarybininkas“, ,,tikrovės juodintojas“, ,,santvarkos šmeižikas“. Tokia etiketė leido išmesti iš darbo, atimti turtą, ištremti, siųsti į lagerį arba kalėjimą. Dabar valdžią ir turtuolius aptarnaujantys informatoriai ta šaunia istorine patirtimi klijuoja savo naujas etiketes: ,,nacionalistas“, ,,radikalas“, ,,homofobas“, ,,populistas“, ,,marginalas“, ,,kraštutinis dešinysis“ ir panašiai. Toks žmogus pristatomas kaip menkysta, tamsuolis ir nepageidautinas bizniškoje spaudoje, radijuje ir televizijoje, kadangi nepasitiki ES lyderių mentalitetu, erudicija ir intelektu bei pastebi šiandieninio pasaulio tūkstantmetinės kultūros raidos degradacijos bangą ir abejoja Europos rojaus kūrimu. Britai kažką kreivai įžiūrėjo.

                      2013 m. ES paskelbtas 4 puslapių apimties ,,Naujasis Europos naratyvas.“ Jo paskutinis sakinys: ,,Renesansą ir kosmopolitizmą laikome dviem kultūriniais idealais, kurie gyvybiškai svarbūs šiandienos ir rytdienos Europai.“ Dokumentą viešai aprobavo Berlyne, Varšuvoje ir Milane J. Barrozas, A. Merkel ir D. Tuskas. Galų gale išmušė trokštoji kosmopolitizmo, kaip ankščiau vadinosi internacionalizmo, o dabar dar ir multikultūrizmo valanda. Taigi, istorinė klaida ir buvo Kovo 11-ji, kaip nacionalizmo žodis, tik tuo metu daug kas to ir nesuprato.

                      2015 metais Latvijoje įkaušęs ES Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris ES Rytų partnerių susitikime, kaip nurodo ,,The Daily Mail“, kolegoms dalino antausius, bučiavo į galvas ir šoko džigą. Apie Žano Klodo Junkerio alkoholinį polinkį yra nurodęs ir D. Kameronas, o nuogąstavimus ir A. Merkel. http://newsru.co.il/world/05jun2016/junker456.html.  2016-06-05.

                      Šiandien Žanas Klodas Junkeris, kaip rašo britų ,,The Guardien“, ,,/…/būdamas Liuksemburgo premjeru, sabotavo ES mokesčių reformą ir padėjo išsisukti nuo mokesčių stambiausioms tarptautinėms korporacijoms.“
,,Vakaro žinios“, 2017-01-04, p. 15.

 

                      ,,Europos Sąjungoje nacionalinė kultūra turi išnykti, kad būtų galima ugdyti globalinį, internacionalų žmogų – Homo Europaens.“
Hermanas van Roompėjus, ES Vadovų Tarybos pirmininkas,
,,Respublika“, 2015-01-09, p. 3.

 

                      ,,Galbūt ne formaliai, o tik politine prasme visi nacionaliniai parlamentai tapo lyg ir ES institucijomis.“ ,,/…/ ,,Europa yra vidaus politika“.
Hermanas van Roompėjus, ES Vadovų Tarybos pirmininkas http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/h_van_rompejus_nacionaliniai_parlamentai_yra_es_institucijos/   2012-02-28.

 

                      ,,Bjaurūs Hermano van Roompėjaus žodžiai dar kartą parodo nepridengtą panieką demokratinei nacionalinių parlamentų valdžiai.“
Gotfri Blum, D. Britanijos europarlamentaras
http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=8402

 

                      ,,Monarchas valdžią gauna iš Dievo o Hermanas van Roompėjus, sprendžiant iš jo pareiškimų, iš kažkokios europietiškos dvasios. Kaip ir monarchui, jam visiškai nereikia tautos mandato, nes jo valdžios šaltinis – Europa, susidedanti ne iš realių žmonių, o aukštų idėjų ir abstrakčių vertybių, kurių tikras suvokimas suprantamas tik siaurai briuselinių biurokratų daliai. Gal mums geriau būtų karūnuoti van Roompėjų, kad kartą ir visam laikui išspręsti jo legitimumo problemą. Vienaip ar kitaip, ši pareigybė neturi nieko bendro su demokratinio valdymo principais.“
Stivas Makkormikas (Steve McCormick), britų politologas
http://www.rg-rb.de/index.php? option=com_rg&task=item&id=8312Nr.49,  2012-02-07.

 

                      Labai gerai ir narsu, kad kai kurie mūsų signatarai atvirai pasisako nuo ko atsisako, ką priima ir siūlo Lietuvai Bavarijos, Techaso, Katalonijos, Tatarstano statusą, kuriame viešpatautų ne tūkstantmetė pasaulio patirtis, o moderni šios dienos nežinia kur šliaužianti chimera.

                      2012-02-03 Europos federalistų sąjunga Lietuvoje (ne Lietuvos, o Lietuvoje kaip Europos padalinys!) savo rezoliucijos 7 straipsnyje užrašo: ,,Sveikiname EP pastangas sukurti bendrą pan-europinę apygardą renkant tam tikrą kiekį EP narių iš europines politines partijas atstovaujančių transnacionalinių sąrašų.“ Įsivaizduokime, lietuvaitė į EP bolatiruosis Italijoje, o prancūzas – Lietuvoje!

                      ,,Daug kas sudaro bendrą įspūdį, kad Europa yra pavargusi ir pasenusi močiutė, nebevaisinga ir nebegyvinga. Europą įkvėpę didieji idealai atrodo netekę patrauklumo ir iškeisti į jos institucijų perdėtą biurokratinį dėmesį techninėms smulkmenoms.“
Pranciškus, popiežius
www.bernardinai.lt  Kalba EP 2014-11-24.

 

                      ,,Amžinasis miestas, kuris turėtų būti švyturys visam pasauliui, yra visuomenės moralinio degradavimo veidrodis.“ (Apie Romą).
Popiežius Pranciškus, popiežius
,,Lietuvos rytas“, 2014-06-05, Rytai – Vakarai, p. 4-5.

 

                      ,,Deja, turime atsižvelgti į tai, kad mūsų, Europos, visuomenė, kuri, pasak daugelio, yra viena laimingiausių visuomenių pasaulyje, iš tiesų yra mažėjanti, nerimą keliančiu ritmu besitraukianti visuomenė. Atrodo, kad tai pavargusi visuomenė, kuri nori pasišalinti iš istorijos. Kodėl?“
Luigi Bonazzi, arkivyskupas, Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje
,,Lietuvos žinios“, 2011-12-28, p. 11.

 

                      ,,Iš tikrųjų, yra pasaulio be kompaso arba be gerai matomų orientyrų pojūtis.”
Nikolia Sarkozy, Prancūzijos prezidentas,
(http://ambafrance-se.org/france_suede/spip.php?article1633).

                      Neminint senesnių tekstų, labai prasmingai šio pasaulio raidos tendencijas plukštenti pavarčius Tilo Sarazin ,,Vokietija: savilikvidacija“ (2012 m.), Žanas-Pjer Ševemanas ,,1914-2014. Europa išeina iš istorijos?“ (2016 m.), Patriko Bjukineno, ,,Viršvalstybės savižudybė“ (apie JAV), (2016 m.), Nialo Fergiusono ,,Didysis išsigimimas“(Apie kultūrą) (2016 m.), Sam Yossman, ,,Šaltojo karo samdinys“, (2016 m.).

                      Kai kas sako, kad žmogus nėra biorobotas, o kažkas kilniau. Vienas žmogus, nenurodydamas savo tikrojo vardo, pagarsino tokį savo pastebėjimą: ,,Biorobotas – poindustrinės visuomenės padarinys, informacinės ,,mašinos“ priedėlis, mutantas su pakeistu genomu. Biorobotas išlaiko trumpus, panašius į impulsus, jausmų likučius. Biorobotui nereikalinga nei gyvenimo prasmė, nei jos paieška. Jie suinteresuoti tik funkcionavimu dabartiniame servise.“ Tokioje erdvėje nereikia nei Lietuvos, nei ES vizijos, viskas ir taip aišku – plėstis iki begalybės. Tai prasminga Kovo 11-osios signatarui per klaidą pasirašiusiam ir šiandien atsisakiusiam savo parašo. Taigi, gyvename su chimera, t. y. graikų mitologijos gyviu – su liūto galva, ožio kūnu ir gyvatės uodega. Ir šis padaras alsavo ugnimi, kuria kai kas šiandien drąsiai bando pasišildyti.

2017-01-09

Parašykite komentarą