Algirdas Endriukaitis

ISTORIJOS PAMOKOS: SAVIGARBA, IŠDIDUMAS, DRĄSA

F1AE4629_3x4

I. Europos ir pasaulio kultūros raidos tendencijos

Popiežius Pranciškus

,,Mes dabar išgyvename ne tiek permainų epochą, kiek epochos kaitą. Todėl vyksta ir kultūrinės permainos, išryškėja tokie dalykai. Epochos kaita skatina moralinį nuosmukį ne tik politikoje, bet ir finansiniame bei socialiniame gyvenime.“

,,Lietuvos rytas“, 2014-06-05, Rytai – Vakarai, p. 4-5

 

,,Šiandien viskas pajungta konkurencijos ir natūralios atrankos dėsniams, ir stiprieji minta bejėgiais.“
http://www.human-crisis.com/2013/11/blog-post_7316.html       2013-11-30

 

                      ,,Jei politikos esmė nėra tarnystė, nebegalima netgi suprasti politikos tapatybės.“
,,Lietuvos rytas“, 2014-06-05, Rytai – Vakarai, p. 4-5

 

                      ,,Amžinasis miestas, kuris turėtų būti švyturys visam pasauliui, yra visuomenės moralinio degradavimo veidrodis.“
,,Lietuvos rytas“, 2014-06-05, Rytai – Vakarai, p. 4-5

 

                      ,,Globalizacija, kaip vienakryptis ir pastovus vertybių, praktikų ir gėrybių primetimas, eina ranka rankon su pamėgdžiojimu ir kultūriniu, intelektualiniu bei dvasiniu pavergimu.“
,,Savais žodžiais“, Alma litera, 2014, p. 67

 

                      ,,Gimsta nauja, nematoma ir dažnai virtuali tironija, vienpusiškai ir negailestingai primetanti savo įstatymus ir taisykles.“
Enciklika ,,Evangelii gaudium“, ,,Šiaurės Atėnai“, 2014-02-14,  p. 3

 

                      ,,Mes jau nebegalime tikėti nematomomis jėgomis ir nematoma rinkos ranka.“
,,Evangelii gaudium“, skyrius ,,Visuomeninių įsipareigojimų krizė“, ,,Šiaurės Atėnai“, 2014-02-14, p. 3

 

                      ,,Socialinė ekonominė krizė ir dėl jos išaugęs skurdas kyla iš neoliberalizmo įkvėptų strategijų, kuris laiko pelną ir rinkos dėsnius absoliučiais parametrais, esančiais aukščiau žmonių ir tautų orumo.“
,,Savais žodžiais“, Alma littera, 2014, p. 97

 

                      ,,Deja, turime atsižvelgti į tai, kad mūsų, Europos, visuomenė, kuri, pasak daugelio, yra viena laimingiausių visuomenių pasaulyje, iš tiesų yra mažėjanti, nerimą keliančiu ritmu besitraukianti visuomenė. Atrodo, kad tai pavargusi visuomenė, kuri nori pasišalinti iš istorijos. Kodėl?“
Luigi Bonazzi, arkivyskupas Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje
(,,Lietuvos žinios“, 2011-12-28, p. 11).

 

                      Galima cituoti Kolin Krauč, Aleksandr Neklesa, Vidalą Gorą, Patriką Bjukineną, Markosą, Žoze Samarago, Samuilas Hantingtonas, Vladimirą Bukovskį, Aleksandrą Zinovjevą ir kitus.

II. Europos Sąjunga

                      Seimo Europos informaciniame centre platinamas liberalo P. Auštrevičiaus paruoštas Europos federacijos lankstinukas su užrašu: ,,Viena konstitucija ir viršnacionalinės institucijos“. Ir aktyviai dalijamas iš visos Lietuvos atvažiuojančioms moksleivių ekskursijoms.

                      Rengiamos paneuropinių partijų bendro sąrašo sudarymas rinkimuose į Europos parlamentą.

                      Paskelbtas septynių Lietuvos federalistų 2014 m. pareiškimas dėl Europos Konvento sušaukimo Europos valstybių sąjungos pavertimui į Europos federaciją. Pasirašė L. Andrikienė, E. Zingeris, K. Masiulis, P. Auštrevičius, G. Kirkilas, J. Požėla, J. Olekas.

                      ,,Europos ateitis yra gilesnė integracija. Ateis laikas – šiandien dar sunku pasakyti, kada, – kai turėsime kažką panašaus į Jungtines Europos Valstijas.“
Algirdas Šemeta, eurokomisaras
,,15 min.“, 2012-12-14, p. 4

 

                      2012 m. rugsėjo mėnesį pasitarime dėl ES ateities 11 ES narių užsienio reikalų ministrai (Austrijos, Belgijos, Vokietijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Liuksemburgo, Niderlandų, Lenkijos, Portugalijos ir Prancūzijos) pasisakė už visų šalių absoliučiai bendrą teritorinę erdvę, ES tiesioginius prezidento rinkimus, vieningą URM, bendrą kariuomenę, Europos valiutos fondą, veto teisės panaikinimą. Atkreiptinas dėmesys, kad tai sueigai vadovavo Vokietijos ministras Gido Vestervelle (Guido Westerwelle) ir toms idėjoms labai pritarė Lenkijos ministras R. Sikorskis. Baltijos šalys nebuvo pakviestos.

                      Hermanas Van Rompėjus, Europos prezidentas, Berlyne 2014 m. lapkričio 9 d. pareiškė, kad tokios sąvokos kaip ,,tauta‘ ir ,,tėvynė“ turi atsidurti savartyne. Po 20 dienų jis buvo Vilniuje, Valdovų rūmuose ir niekas iš Lietuvos vadovų nedrįso jo apie tai paklausti ar paprieštarauti. Ir ką tai galėtų reikšti?

                      2013 metais 17 asmenų grupė, kurios intelektualinis pajėgumas kelia daug abejonių, ES vadovybės pavedimus parengė 4 puslapių ,,Naująjį Europos naratyvą“, kuriame teigiama, kad ,,Europa kaip pasaulėžiūra ir organizmas“, ,,Kad susiformuotų naujas politinis derinys“, kad ,,Renesansą ir kosmopolitizmą laikome dviem kultūriniais idealais, kurie gyvybiškai svarbūs šiandienos ir rytdienos Europai.“ Tautinių valstybių naikinimas be neapibrėžtos kultūros ir galutinio tikslo.

                      2003 metų kovo mėnesį Lietuvoje lankėsi Šventojo Sosto sekretorius ryšiams su valstybėmis Žanas Luji Toranas (Jean-Louis Tuaran). Paklaustas apie Lietuvos vyskupų kovo 4 dieną paskelbtą kreipimąsi dėl Lietuvos stojimo į ES jis pasakė: ,,Lietuva visuomet buvo Europoje ir šiandien grįžta į ją išsaugojusi tai, ką Vakarų Europos šalys jau spėjo pamiršti. Jūs Europai galėsite duoti labai daug: grąžinti jai atmintį apie krikščioniškąsias žemyno šaknis. Žemynas be atminties yra žemynas be turinio ir ateities.” (ELTA, 2003-03-05). Didžiosios nevilties iliuzija.

III. Liberalizmas

                      Pacituosiu filosofą A. Šliogerį, kuris kažkada yra pasakęs: ,,Juo didesnis patriotas, tuo didesnis idiotas“. O 2014 metais jau pasakė atvirkščiai: ,,Buvau vienas iš tų kvailių, kurie steigė Liberalų partiją. Dabar aš taip ir sakau: buvau kvailys!“ ,,Respublika“, 2012-05-17, p. 3

 

                      ,,Netikiu valstybe, kaip moralės skleidėja ir gynėja.“
Gintaras Steponavičius, Seimo narys
,,Veidas“, 2014-05-06, p. 21

 

                      ,,Visų pirma reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienas žmogus yra laisvas siekti savo asmeninės laimės ir nėra įpareigotas atlikti lažą savo tėvynainių naudai.“
Remigijus Šimašius, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas
,,Kauno diena“, 2002-05-09, p. 14

 

                      ,,Kai alga yra 5 tūkstančiai litų, į valstybinį sektorių papuola bepročiai arba vagys.“
Eligijus Masiulis, Seimo narys
,,Lietuvos rytas“, 2010-11-04, p. 1

 

                      ,,Partijos turi labai ryškiai suformuluoti proeuropietiškas pozicijas. Reikia nuslopinti tuos populistinius, radikalius ir, neslėpkime to, ksenofobiškus ir nacionalinius junginius, kurie kartais kelia galvą.“
L. Linkevičius, užsienio reikalų ministras
,,Respublika“, 2013-09-03

 

Kapsukas siekęs geranoriškos paramos ir globos galingoje Rusijoje?

 

IV. Lietuvos valdžia

                      Lietuvos partijos veikia politinio verslo principu be idealizmo, pagarbos istorijai. Lietuvos partijų metinis biudžetinis finansavimas yra 19 mln. litų, 125 tūkstančiai vienam Seimo nariui per metus. Pusė milijonų litų per 4 metų parlamentinę kadenciją. Ką reiškia 145 dienų Seimo nario atostogų trukmė? Tautai dirbti reikia!

                      Konservatoriai tautai aiškino, kad Lietuva yra Baltijos tigras, ,,Drąsi šalis“. Taip, Lietuva lyderiauja savižudybėse (30 tūkst. per nepriklausomybės laikotarpį), alkoholizme turime trečią vietą pasaulyje (15,4 litrai žmogui), trečia vieta Europoje kalinių skaičiumi (334 asmenys 100 tūkst. gyventojų), pirmą vietą pasaulyje turime su emigracija, t. y. tikrai esame pasaulio emigracijos tigras.

                      Konservatorių vyriausybės programos ,,Globali Lietuva“ (2010) ir ,,Lietuva 2030“ (2012) yra suverenios Lietuvos valstybės besąlyginės kapituliacijos aktas. Strategijoje ,,Lietuva 2030“ teigiama: ,,Globalizacijos amžiuje į išvykusius Lietuvos gyventojus neturime žiūrėti kaip į prarastą tautos dalį, o į atvykusius imigrantus – kaip į svetimus.“ Beje, spaudoje paleista nauja sisteminė sąvoka – ,,Lietuva – diasporinė valstybė“.

                      Tuo pat metu konservatoriai išmeta ,,Globalios Lietuvos“ programą kaip pasaką ar svajonę laisvalaikiui. ,,Globali Lietuva – tas pats, kas sveikas širdininkas po trijų infarktų. Nėra jokios globalios Lietuvos ir nebus. Lietuva yra lokali. Arba ji bus čia, arba jos nebus iš viso. /…/ „Globali Lietuva“ – vienas tokių inhaliacinių anestetikų. Bet ir jis po 5–6 metų neveiks. Jei nesukursime stiprios Lietuvos čia.“ Rimvydas Valatka, signataras, 2014-01-05. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/rimvydas-valatka-globali-lietuva-o-gal-vis-delto-ji-lokali-500-396479

                      ,,Galutinai įsitvirtino kleptokratinės pseudopolitinės struktūros ir biurokratinio teroro alinama pseudovalstybė.“
Arvydas Šliogeris, filosofas
,,Nerimas“, Tyto alba“, Vilnius, 2012, p. 76

 

                      ,,Apie dabartinį mūsų elitą galima pasakyti štai ką: tai tamsūs, bailūs, kvaili, žiaurūs, agresyvus, godūs, klastingi, gudrūs, demoralizuoti egoistai, nė iš tolo nematantys valstybės idėjos ir net vadinamąjį valstybingumą traktuojantys vien instrumentiškai, kaip savo intereso tenkinimo įrankį.“
Arvydas Šliogeris, filosofas
,,Nerimas“, Tyto alba“, Vilnius, 2012, p. 87

 

                      ,,Seime įsitikinau, kad šitie politikai nepajėgūs ne tik spręsti valstybės esminių sisteminių ir giluminių problemų – dauguma jų net nepajėgūs jų suvokti. Politinės partijos daugiausia yra tapusios įdarbinimo ir verslo klubais, kuriuose svarbiausi yra interesai ir viešieji ryšiai, o valstybės valdymui ir reikalams skiriama mažoji dalis dėmesio bei laiko. Nėra kompetencijos, atsakomybės, tęstinumo.“
Stasys Jakeliūnas, iki 2015 m. buvęs premjero patarėjas
http://jakeliunas.lt/demesio-centre-pokalbis-su-buvusiu-ministro-pirmininko-patareju-s-jakeliunu/ 2015-01-15

 

Išvados ir pasiūlymai

Valdantysis elitas

  1. Dideliu mastu kosmopolitiškas, morališkai nepajėgus suprasti pasaulio kultūrinio degradavimo, kaip humanizmo erdvės naikinimo, ryškių tendencijų, nežinantis kas yra idealizmas.
  2. Globalizmą vertina kaip neišvengiamą kultūros duotybę.
  3. Neoliberalizmą, kaip visuomenės griuveną komunizmo analogu, priima kaip tūkstantmetės žmonijos kultūros pageidautiną likvidavimą nežinomai pasekmei.
  4. Suliberalėję konservatoriai gyvena suvereniteto idėjų trupinių palūkanomis.
  5. Vyksta tylus ir klastingas suverenios Lietuvos valstybės išformavimas.
  6. Didžiausias pavojus yra visų biudžetinių parlamentinių partijų tam pritarimas.
  7. Referendumo teisės tautai atėmimas patvirtina valdžios uzurpavimą.

Keletas siūlymų

Panaikinti partijų biudžetinį finansavimą.
Panaikinti rinkimus pagal sąrašus.
Panaikinti Konstitucinį teismą.
Teisėjus skirti po atviro ir plataus visuomenės svarstymo.
Teisėjus skirti kadencijai su kiekvienu galimu pratęsimu.
Deklaruoti, kaip yra Estijos Konstitucijoje, kad tauta, kultūra ir tradicijos turi išlikti amžinai.

 

Veiksmai

Idėja – Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji.
Viena pilietybė, antraip valstybės sukarikatūrinimas.
Kaip vienintelė istorinę išlikimo galimybė: paskelbti moralinės mobilizacijos metą tautinei valstybei išsaugoti.
Pripažinti, kad visos dabartinės biudžetinės partijos morališkai ir politiškai yra sužlugusios nepataisomai.
Paskelbti pilną biudžetinių, politinio verslo partijų boikotą.
Eiti į 2016 m. Seimo rinkimus asmeniškai arba visų patriotinių partijų ir grupių ,,Valstybės bloku“.

Mobilizuoti intelektualus ir visus dorus žmones sumažinti kasdieninės veiklos darbus ir tiesiogiai ,,eiti į tautą“, intensyviai aiškinti kritinę mūsų valstybės padėtį, nes pagrindinis visuomenės sluoksnis nežino arba nesupranta. Mūsų intelektualų vargas yra, kad jie atlieka rimtus ir gerus darbus, įtikinėja vieni kitus.

60-yje Lietuvos savivaldybėse rasis bent po 10-15 žmonių, kurie sudarę ,,Valstybės bloką“, įjungę visos Lietuvos patriotines pajėgas, savo pastangomis ir lėšomis tars doros žodį Lietuvai.
Bloko priekyje turi būti moteris.
Jeigu tikėti šio mėnesio apklausa, Lietuvoje partijomis pasitiki 6, 7 proc., Seimu 11, 3 proc., t.y. dvi paskutinės vietos, todėl erdvė veikimui yra. Žmonėms gilumoje nesuprantama apklausoje nemažai balų surinkusieji klastingieji apsimetėliai, konservatorių pridengiami liberalai – R. Šimašius, E. Masiulis. Gal todėl Lietuvos laisvosios rinkos instituto Tarybos nariais yra Vyskupas Kęstutis Kėvalas ir profesorius Paulius Subačius.

Vilniuje yra A. Sacharovo aikštė. A. Sacharovas – modelis mums. Intelektualams eiti į tribūną, į tautą ir betarpiškai sakyti tiesą į akis, kreiptis ne anonimiškai, o karštai plakančia širdimi. Be atraitotų rankovių Lietuvos neliks.

2015-06-03

Parašykite komentarą