,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 1

                      Tokiu pavadinimu Patrikas Bjukinenas 2011 metais išleido knygą. Autorius buvo trijų JAV prezidentų patarėju, 2000 metais nuo reformistų partijos balotiravosi į prezidentus.

                      Mums žinomos bent dvi jo knygos: ,,Vakarų mirtis“ (2002 m.) ir ,,Ties žūties kraštu“ (2006 m.).

                      Iš pastarosios jo knygos pateiksime keletą įdomių išbarstytų, nesusistemintų minčių, ištraukų ar faktų, kad pajustume autoriaus rūpestį ir nuogąstavimus, kurie mūsų baudžiauninkų mentaliteto politikų nežinomi, nesuvokiami ir beprasmiai. Mūsų politinio elito aplinkoje, remiantis baimės primatu, net nekyla minčių atsargiai pasižvalgyti po pasaulį ieškant savo vietos. Betgi mūsuose yra protingų žmonių, kurie ras ženklų apmąstymui. Autorius savo knygoje pateikia žurnalisto Kler But Lius pastebėjimą: ,,Skirtumas tarp optimisto ir pesimisto tas, kad pesimistas, kaip taisyklė, geriau informuotas.“ (p. 565). Pesimistinis nusiteikimas nereiškia, kad skleidžiama panika. Paprasčiausiai primenama išdidumo, savigarbos ir ateities kartų vertinimo klausimai. Laisvė neturi poilsio dienų ir atostogų, o tai reiškia, kad dera nuolat dirbti.

 ,,Socialinė aplinka, kultūra, moralė – Amerika visur demonstruoja dekadenso požymius, visur save išreiškia kaip tauta, esanti nuopuolyje.
                      Kuomet miršta tikėjimas, su juo miršta kultūra ir civilizacija, miršta tauta kaip tokia. Tai neišvengiama. Ir tai, kuo Vakaruose silpnėja tikėjimas, kuris tuos Vakarus pagimdė, europinės kilmės žmonės nuo Rusijos stepių iki Kalifornijos pakrančių, pradeda išmirti, tuomet kai ,,trečiasis pasaulis“ kyla į šiaurę, kad užvaldytų paliktą ,,turtą“. Pastarasis dešimtmetis pateikė įtikinamus, jeigu ne galutinius įrodymus to, kad matome mūsų civilizacijos ,,bobų vasarą“. Istorikas Arnoldas Toinbi rašė: ,,Civilizacija žūsta, atlikdama savižudybę, o ne todėl, kad ją kažkas sunaikina.“ Taip išties ir yra. Mes – tas sūnus paklydėlis, kuris beprasmiškai išmėto savo palikimą; bet, skirtingai nuo biblinio personažo, sugrįžti namo mes negalime.“
(p. 10).

 

  Knygos įvadas vadinasi ,,Skylanti tauta“. Čia pradžioje pateikiamos trys citatos.
,,Vargas tautai, kuri suskilusi į dalis, kurių kiekviena mananti esanti tauta.“ (Chalil Džebran ,,Pranašo sodas“, 1934). (p. 11).
,,Manau, šalis žlunga…“ (Džordžas Kenanas, 2000). (p. 11).
,,Išcentrinės jėgos tapo dominuojančiomis.“( Li Hamiltonas, 2010). (p. 11).

 

  ,,Pagaliau Amerika pasiekė imperinės raidos ribas.“ (p. 12).
  ,,Idealai, kažkada mus pavertę mus į naciją – laisvė, lygybė, demokratija, – dabar išsigimė tiek, kad dabar daugiau primena marksistinės revoliucijos šūkius, negu amerikietiškos revoliucijos šūkius.
 Kas yra tauta?
,,/…/ cituojant Linkolno žodžiais ,,prisirišimo ryšiais…slaptomis atminties stygomis, kurios nusitiesė nuo kiekvieno mūšio lauko ir patrioto kapo prie kiekvienos gyvos širdies ir namų židinio per visą mūsų plačią šalį.“ (p. 12).

 

 ,,Be to, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, kaip ir bet kuriai tautai, ,,tikrojo“ tikėjimo žūtis pavojinga socialine dezintegracija, visuomeninės etikos krachu ir neišvengiamu kultūrų karu. Tarp kitko globalizacija likviduoja ekonominės priklausomybės ryšius, kurie mus laikė kartu kaip naciją, o multikultūrizmo kakofonija nustelbs buvusios nacionalinės kultūros balsą.
Amerika žlunga? Ši knyga atsako – taip.
 Mūsų nacija žlunga – etiškai, kultūriškai, morališka, politiškai. Mes ne tik nemylime vienas kito, pažeisdami Kristaus mokymą, bet ir, atrodo, nekenčiam vienas kito vis stipriau./…/‘. (p. 13).

 

 ,,Šiandien viskas ne taip. Amerikos, kurioje mes užaugome daugiau nėra. Vienybė ir bendras tikslas, kurį mes pripažinome, kuomet kartu prisiekėme ištikimybę ,,vienos tautos su Dievu, vienos ir nedalomos“ taip pat išnyko. Šiandieninėje Amerikoje skilimas, kurį mes matome, yra skilimas žmonių ir skilimas širdžių.“ (p. 20).

 ,,Mūsų gelminių demokratinių institutų legitimumas tapo abejotinu.“  (p. 21).

2017-02-15                                                                          Parengė Algirdas Endriukaitis

Parašykite komentarą