,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 13

PATRIKAS BJUKINENAS

,,/…/ tragiškas Vakarų kultūros žlugimas – sienų ar jų reikšmingumo paties fakto neigimas.“ (Džeimsas K. Uilsonas, JAV, p. 348).

                      1962 m. kandidatais į teismą pasiūlyti: ,,Artur Goldberg, Eib Fortas, Tergud Maršalas, Rut Baider Ginzburg, Stiven Brajer, Sonia Sotomajer ir Elena Kagan – vienas afroamerikietis, veiana puertorikietė ir penki žydai. Toks Demokratų partijos nusiteikimas dėl įvairovės teisme. Principą galima suformuluoti kitaip: jokių baltųjų krikščionių.“ (p. 349).
                      ,,Tokiu būdu, šiandien teismas susideda iš šešių katalikų ir trijų žydų; pirmąsyk JAV istorijoje jo sudėtyje nėra nei vieno protestanto, nors protestantai sudaro pusę šalies gyventojų.“ (p. 350).
                      ,,Mes jau nevieninga nacija ir liaudis. Į mūsų teritoriją atvyko dešimtys milijonų žmonių, ir dar daugiau pakelyje, bet jie ištikimi šalims, kurias paliko, ir tikėjimui, esančiam širdyse. Jeigu mūsų ,,ilgame kare“ prieš islamofašizmą mes, jų požiūriu, peiksim jų tėvynę, tikėjimą arba giminiškus ryšius, jie pamatys mumyse, panašiai Chasanui, savo identiteto priešu, jo, kas brangiausia jiems, priešu.“ (p. 375).
                      ,,Kodėl mes stebimės ,,etniniu“ šnipinėjimu to, kuris mūsų šalį prakeikia mečetėje JAV teritorijoje žiniomis apie tai, kad somaliečių imigrantai vyksta namo, kad kautųsi su mūsų sąjungininkais, kad pakistaniečių imigrantai vyksta į ,,Al-Kaidos“ treniruočių lagerius, o nelegalūs migrantai maršuose žengia su meksikiečių vėliavomis?“ (p. 375).
                      ,,Karai tarp tautų užleido vietą karams tautų viduje.“ Barakas Obama (2009), Nobelio premijos kalba. (p. 377).
                      ,,Etninis lenktyniavimas senas, kaip nuodėmė, ir tiek pat neišnaikinamas.“ (Seras Kristoferas Mejeris, britų diplomatas, 2008, p. 377.
                      ,,Etniniai ir rasiniai konfliktai akivaizdūs, jie keičia ideologinius konfliktus, pažymėdami mūsų epochą.“ Artūras Šlėzingeris, 1991, p. 377.
                      ,,Nacionalizmas ne atgimsta; jis niekada nemirė. Tas pat su rasizmu. Tai patys didžiausi judėjimai dabartiniame pasaulyje.“ Isaja Berlin, 1991, p. 377.
                      ,,Hercogas Velingtonas laikėsi tos pačios nuomonės. Kai jam primindavo, kad jis gimė Dubline, Geležinis hercogas atsikirsdavo: ,,Gimti arklidėje nereiškia būti arkliu. Velingtono amžininkai ir Izraeli Tomas Karleilis irlandiečius vertino ,,gyvybiškais laukiniais.“ (p. 391).
                      ,,Užmušk vokietį! – to prašo senutė motina. Užmušk vokietį! – to maldauja tavęs vaikai. Užmušk vokietį – tai šaukia tavo gimtoji žemė. Pataikyk. Nepraleisk. Užmušk!“ (p. 401).
                      ,,Generolas Kertis Limei gyrėsi dėl savo bombonešių B-29 japonų sostinės bombardavimo: ,,Kovo 9-10 naktį Tokijo miestą mes sudeginome iki pamatų, išvirėme gyvus ir iškepėme žmonių daugiau negu Hirosimoje ir Nagasakyje kartu paėmus.“ (p. 401).
                      ,,Putinas ne tas žmogus, kurį lengva įbauginti ir tai pademonstravo antrasis karas Čečėnijoje. Vienok sunku suprasti kaip Rusija, kurios gyventojų skaičius kasmet sumažėja puse milijono, gali išlaikyti regioną, kur įpratimas žudyti ir pasirengimas mirti – kone įgimti.“ (p. 406).
                      ,,Kingas priduria, kad musulmonai sudaro ne mažiau 15 procentų Rusijos gyventojų, ir per du milijonus musulmonų gyvena vien Maskvoje.“ (p. 407).
                      ,,Etninis karas, griaunantis Kirgiziją, regisi visai realia galimybe. Apie multikultūrines nacijas samprotauti ne laikas.“ (p. 408).
                      ,,Skolų krizė Europoje įkvėpė naują separatizmo gyvenimą Umberto Bossi Šiaurės lygoje, kuri siekia autonomijos ir vėliau Padanijos nepriklausomybės, tai yra penkių Italijos regionų apie Pjemontą: Lombardijos, Veneto ir Trentino – Alto Adidže (senasis Pietų Tirolis).
                      Pagrindinė Bossi tezė – kad išeiviai iš Padanijos, aplink Po upę, kur yra tokie miestai, kaip Milanas, Turinas ir Venecija, kilę iš šiaurinių keltų genčių. Keltai, nuolatos savo Bossi gerbėjams primena, kad buvo darbštūs ir tvirti, skirtingai nuo romėnų, kurie pripratę visur remtis vergų darbu. Todėl Bossi šalininkai į mitingus ateinama su keltų kalavijais ir raguotais šalmais.“ (p. 409).
      2017-06-11

Parašykite komentarą