,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 14

PATRIKAS BJUKINENAS
,,2011 m. balandžio mėnesį ,,Tikrieji suomiai“, nacionalistai, euroskeptikai ir migracijos priešininkai nustebino Europą surinkę 19 procentų balsų ir padidino savo atstovavimą 200 vietų vietiniame parlamente nuo 5 iki 39 vietų.“ (p. 412).

        ,,Cenzūra remiasi baime. Europinis isteblišmentas demonstruoja augančią baimę dėl etnonacionalinių partijų populiarumo. ,,Flamandų blokas“, pati populiariausia partija Flandrijoje, 2004 metais teismo uždrausta už tai, kad atskirus imigrantus apibūdino kaip ,,nusikaltėlius, kurie atima duoną iš flamandų darbininkų. Tegul ,,Flamandų blokas išnyko, užtat gimė ,,Flamandų interesas.“ (p. 412).
        ,,Gertą Vildersą, naują Olandijos politikos žvaigždę ir europarlamento narį, apkaltino neapykanta islamui dėl to, kad jis šią religiją sulygino su nacizmu. 2010 metų birželį Vilderso partija ,,Laisvė“ tapo trečia politine jėga šalyje, aplenkusia valdančiuosius krikščionis demokratus, kurie prarado pusę savo parlamento atstovų.“ (p. 413).
         ,,Sarkozy pasiūlė priimti įstatymą, atimantį pilietybę imigrantui, jei oficialiai užregistruotas jo policininko užpuolimas. Kritikai Prancūzijos prezidentą pavadino ,,rasistų ir ksenofobų sąvadautoju“, siekiančiu atimti mažumą iš palaikančių Nacionalinį frontą Le Pen. Buvęs ministru pirmininku socialistas Mišelis Rokaras naują griežtą Sarkozy liniją apibūdino taip: ,,Mes nematėme nieko panašaus nuo nacistų laikų. Šie ir analogiški kaltinimai nesutrukdė deportuoti 18000 čigonų, nepaisant kad jie visi turėjo ES pilietybę ir teisę laisvai keliauti po kontinentą. (414).
         ,,Kuomet justicijų klausimų ES komisaras Vivian Reding palygino čigonų deportaciją su Viši režimo žydų deportacija, Sarkozy pratrūko: ,,Įvykių antrojo pasaulinio karo laikų sulyginimas su tuo, kas įvyko, – tai įžeidimas. Tai neteisinga. Jis žeminantis. Tai papiktinimas.“ Jis žadėjo tęsti neteisėtų taborų nugriovimą ir čigonų deportavimą.“(p. 415).
,,Po mėnesio nuo incidento su Sarazini Merkel jauniems KDS nariams Potsdame pasakė, kad bandymas Vokietijoje sukurti multikultūrinę visuomenę, kur turkai, arabai ir vokiečiai gyventų vieni šalia kitų ,,visiškai nepavyko“. Po keletos mėnesių po Merkel pripažinimo pasisakė Deividas Kameronas, pareiškęs apie ,,valstybinio multikultūrizmo“ krachą. Jo žodžius žaibiškai pakartojo Sarkozy.“ (p. 416).
         ,, Pietinėje ir rytinėje Turkijoje, kurdų kai kuriais skaičiavimais, yra nuo 20 iki 25 milijono žmonių.“ (p. 427).
        ,,Pranašo gimimo dieną Kadafi kreipėsi į musulmoniškas šalis laikytis vieningai ir pasakė, kad pasaulis dalijasi į baltąją pusę (Amerika, Europa ir Izraelis) ir žaliąją, t. y. musulmoniškąją.
,,Baltoji spalva nusprendė atsikratyti žaliosios, – pareiškė Kadafis. – Šioms [musulmoniškoms] šalims reikia vienytis prieš baltąją spalvą, kadangi visos baltosios šalys priešiškos islamui.“ (p. 430).
        ,,Netanjachu ir partija ,,Likud“ reikalauja, kad išankstinė sąlyga sukurti Palestinos valstybę būtų palestiniečių Izraelio kaip ,,žydų valstybės“, žydų šalies ir žydams pripažinimas. Tai nelengva pasiekti, nes 2014 metais arabų į vakarus nuo Jordano – Izraelyje, Jeruzalėje, Gazos sektoriuje ir Vakarų krante – bus 6,1 milijono žmonių, tai yra jie viršys žydų gyventojus Izraelyje.“ (p. 431).
        ,,Tautos – tai žmonijos turtas, tai apibendrinta jo asmenybė; pati jų mažiausia teikia savo ypatingą spalvą, teikia ypatingą Dievo sumanymo prasmę“, – sako Solženycinas.“ (p. 447).
        ,,Religija, rasė ir gentis – štai keturi ateities apokalipsės raiteliai. Suteikiame paskutinį žodį profesoriui Džeri Miuleriui: ,,Amerikiečiai…nuo etnonacionalizmo pajunta sąmyšį, intelektualinį ir moralinį. Sociologai leidžia sau daugiau, įrodydami, kad tai ne gamtos kūryba, o kultūros…Bet jokie bandymai ir pastangos neprivers etnonacionalizmui išnykti,“ (p. 448).
         ,,Amerikos veidas keičiasi. Tai ne vandentiekio meistro Džo veidas.“ (Soledad O‘Brajenas, radijo SNN radijo diktorius, 2008-11-04). (p. 449).
2017-06-18

Parašykite komentarą