,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 3

                          ,,41 procentas amerikiečių vaikų gimsta ne santuokoje. Tarp juodaodžių amerikiečių šis skaičius sudaro 71 procentą.“ (p. 58).

                          ,,Mūsų nepriklausomoje Amerikoje yra dykaduonių klasė lygi Ispanijos gyventojų skaičiui.“
 (p. 59).

                          ,,Dėl fizinio netinkamumo, teistumo ir negauto mokyklinio išsilavinimo 75 procentai jaunų amerikiečių nuo septyniolikos iki dvidešimt ketverių metų nepajėgūs išlaikyti egzaminų karinei tarnybai. Neseniai baigusiems vidurinę mokyklą moksleiviams, kuriems buvo pasiūlyta atlikti testus beveik ketvirtadalis nesugebėjo surinkti minimalaus balo, būtino priimti į karinę tarnybą, nors klausimai dažnai būdavo elementarūs, pavyzdžiui,: ,,Jeigu 2 +x yra 4, kiek yra x?“  (p. 60).

                          ,,Džonas Meinard Keins pastebėjo: ,,Leninas, sakoma, pareiškęs, kad geriausias būdas sunaikinti kapitalistinę sistemą – nuvertinti valiutą. Dėl trunkančios infliacijos vyriausybė gali konfiskuoti, tyliai ir nepastebimai, esamą savo piliečių turtą. Pats Keins sutinka: ,,Leninas, be abejo, buvo teisus. Nėra labiau gudresnio ir labiau patikimo būdo pakeisti egzistuojančią bazę kaip valiutos nuvertinimas. Šis procesas pritraukia visas ekonominių dėsnių jėgas griovimui, beje, tokiu būdu, kad nei vienas iš milijono žmogus nesugebės teisingai įvertinti situaciją.“ (p. 60-61).

                          ..Tie žmonės, kurie kūrė politiką, sukūrusią dabartinį chaosą, dabartiniu metu pateikiami protingais valstybiniais veikėjais, žinančiais išsigelbėjimo kelią“, rašo Tomas Vuds-jaunesnysis, kurio knygoje ,,Žlugimas“ aptariama Federalinio rezervo sistemos vaidmuo kiekvienoje finansinėje krizėje, pradedant nuo šios institucijos atsiradimo ir susitikime Džekil saloje Džordžijos pakaranėje.“ (p. 62).

                          ,,Mes buvome akli. Mes nematėme to, kas artėja.“ (p. 66).

                          ,,Finansinė krizė Amerikoje išreiškia demokratijos stabilumo išbandymą. Džonas Adamsas, panašiai kitiems tėvams-kūrėjams, nemanė, kad demokratija begalinė. Pasaulyje nebuvo demokratijos, kuri neįvykdytų savižudybės.“ (p. 73).

                          ,,Tėvai-kūrėjai perspėjo, kad atsitiko kažkas panašaus, kad respublika neišvengiamai žlugs. Dorybė, moralė ir religija, – kalbėjo Patrikas Henri, – štai mūsų šarvas, mano drauge, būtent jis daro mus nenugalimais…Jeigu mes jį prarasim, mus nugalės ir užkariaus.“ (p. 74).

,,Atsargiai seksime prielaida, kad moralė gali egzistuoti be religijos…Iš visų galimybių ir įpročių, kurie veda prie politinio klestėjimo, religija ir dorovė yra nepakeičiamos atramos. Veltui kvies patriotizmui tas, kuris imsis atmesti šias žmogaus laimės , tas tvirčiausias žmogaus ir piliečio tvirčiausias atramas.“ (p. 47).

                          ,,Amerika gimė krikščioniška nacija.“ Vudro Vilsonas, JAVprezidentas. (p. 76).

                          ,,Tai krikščioniška šalis.“ Hari Trumenas, JAV prezidentas. (p. 76).

                          ,,…mes neskaitome savęs krikščioniška nacija.“ JAV prezidentas Obama.
(p. 76).

,,Prezidentas Obama palaikė Vuoreną ir atmetė idėją, kad Amerika yra krikščioniška tauta: ,,Mes – tauta krikščionių ir musulmonų, judėjų, indusų ir netikinčiųjų.“ (p. 77).

                          Aukščiausiasis Teismas dar 1892 metais nustatė: ,,Tai krikščioniška šalis.“ (p. 77).

                          ,,Savo inauguraciniame palaiminime žinomas Džozefas Lauri palietė atvirumo temą ir išplėtė ją bet kuriai religijai ir rasei: ,,Viešpatie…meldžiame Tave priartinti tą dieną, kuomet juodaodžiui nepasiūlys vėl pasišalinti, kuomet tamsiaveidžiai bus su mumis, kuomet geltonodžiai prisijungs, kuomet raudonodžiams seksis ir kuomet baltieji tai priims kaip privalomą.“ (p. 77).

                          Mahatma Gandis: ,,Žmonės gali būti tiek neturtingi, kad vienintelė galimybė jiems pamatyti Dievą glūdi duonos gabalėlyje.“ (p. 78).

                          ,,Nuo prezidento Hari Trumeno laikų kasmet pasirenkama ypatinga diena – Nacionalinės maldos diena; prezidentas tradiciškai kasmet apsilanko ekumeninėje maldoje Baltųjų rūmų Rytinėje salėje. Obama šį renginį panaikino. Administracijos spaudos sekretorius Robert Gibsas paaiškino: ,,Prezidentas meldžiasi kiekvieną dieną.“ (p. 79).

                          ,,Kultūrinė valdžia Amerikoje seniai priklauso antikrikščioniškai elitai, kuri valdo akademinį pasaulį, Holivudą ir meną. Sekuliarizmas tapo Amerikos valstybine religija išžmonės tai jaučia. Tų pačių metų gegužės mėnesį kompanija ,,Gelap“ atliko apklausą, parodžiusią, kad 76 procentai amerikiečių mano – religija prarandą įtaką amerikiečių gyvenime.“ (p. 79-80).

                          ,,Mes esame ant ribos – artimiausiu dešimtmečiu įvyks evangelinės krikščionybės kolapsas. – rašo Maiklas Spenseris. Jis spalvingai aprašo proceso eigą: ,,Krachas bus po tradicinio protestantizmo nuopuolio ir esmingai pakeis religinę ir kultūrinę Vakarų erdvę.
                          Per dvi kartas evangelizmas pavirs į namus, kuriuos paliko gyventojai…Šis kolapsas skelbs antikrikščionišką erą pokrikščoniškuose Vakaruose.“ (p. 86).

 

                          ,,JAV yra per 200 religinių bendruomenių, vien baptistų yra virš 20… Yra baikerių bažnyčios, gėjų ir varguolių (Atstumtųjų žemėje bažnyčia Denveryje); Biblija leidžiama kaubojams, nuotakoms, kareiviams ir repo atlikėjams (,,Netgi jeigu aš eisiu / Keliu mirties, / aš nesitrauksiu, / Juk tu visuomet su manimi“). Egzistuoja netgi tematiniai parkai kiekvienam tikėjimui. Per Gedulo savaitę gali galima aplankyti pramogų parką ,,Golgota“ Keiv-Sityje, Kentukio valstijoje.“ (p. 87).
2017-03-04

 

Parašykite komentarą