,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 4

                      ,,Ar pastebime mes krikščioniškos konfesijos žūtį Amerikoje?“ – klausia Rasselas D. Muras, tikėjimo mokyklos Pietų technologijos baptistų seminare ir atsako į savo klausimą:

,,Tyrimai, atliekami pasaulietinių ir krikščioniškų organizacijų, parodo, kad taip ir yra. Vis mažiau ir mažiau amerikiečių krikščionių, ypač protestantų, save sutapatina su kokia nors religine bendruomene – metodistų, baptistų, presbiterių, penkiasdešimtininkų…

                      Vis daugiau ir daugiau krikščionių pasirenka bažnyčią ne tik pagal pavadinimą, o labiau pragmatiniu pagrindu. Ar bus kuo užimti vaikus? Ar patinka muzika? Ar yra palaikymo grupės tiems, kas kovoja su priklausomybe.“ (p. 87-88).

 

                      ,,Modernizmas išties švenčia, o tradicionalizmo nelieka.“ (p. 90).

                      ,,Kitais naujų bažnyčių pavyzdžiais gali būti – Pasaulinė Dievo brolijos asamblėja ir Jehovos liudytojai.“ (p. 91).

                      ,,Metodistai, presbiteriai, episkopinė bažnyčia, liuteronai – visi jie per keletą pastarųjų dešimtmečių dėl klestėjusio liberalizmo prarado daugybę tikinčiųjų.“ (U. Merčisonas, p. 92).

                      ,,Vyskupo – gėjo Niu Hemširo valstijoje paskyrimas suskaldė episkopinę bažnyčią, bet nepraėjo be pėdsakų pačiai vyskupijai. Šešiasdešimt trijų metų vyskupas Robinson paskelbė apie savo atsistatydinimą nuo 2013 metų, paaiškindamas metiniame eucharistiniame suvažiavime: ,,Fiziniai grasinimai, o taip pat visuotinio mano išrinkimo vyskupu svarstymo, tapo tikru išbandymu ne tik man, bet ir mano mylimo vyro Marko, ir, papildysiu, mano valstijos parapijiečiams.“ (p. 93).

                      ,,Žmonių visuomenė negali egzistuoti be tikėjimo, kadangi įstatymų rinkinys ir papročiai yra tikėjimo esmės vaisiai“, – rašė Belokas.“ (p. 96).

                      ,,…buvęs ,,Niusvik“ redaktorius Mičem pavadino ,,krikščioniškos Amerikos krachu“. Nuo 1960 metų:

-ne santuokoje gimusių JAV teritorijoje padidėjo nuo 5 iki 41 procento;

-tarp afroamerikiečių gimusių ne santuokoje – 71 procento, lyginant su 23 procentais 1960 metais;

-byloje ,,Rou prieš Ueida“ nurodyta, kad užfiksuota 50 milijonų abortų;

-nuo 1960 iki 1990 metų paauglių savižudybių skaičius padidėjo trigubai. Nors vėliau skaičius sumažėjo, bet 2006 metų savižudybių statistika yra trečia pagrindine jaunų žmonių ir paauglių nuo penkiolikos iki dvidešimt keturių mirties priežastimi, iškart po nužudymo;
-apgaulė sporte, moksle, biznyje ir santuokose išplitę pandemiškai;
-nuo 1960 iki 1992 metų sunkių nusikaltimų – nužudymų, prievartavimų, užpuolimų – padidėjo 550 procentų. Pastarasis nuosmukis susietas su beri-bumerių kartos išėjimu iš nusikalstamo aktyvaus amžiaus (šešiolikos – trisdešimt šešių metų), gimstamumo nuosmukiu ir 700 procentiniu kalėjimo ,,gyventojų“ padidėjimu, kur šiandien yra 2,3 milijono amerikiečių, o dar 5 milijonai yra bandomajame laike arba gavę sąlyginį priešlaikinį paleidimą.“ (p. 97).

 

                      ,,Tradicinė Amerika miršta“. – rašo Džefri Kuneris iš Edmundo Berko vardo Amerikos atnaujinimo Instituto; tokią išeitį jis nusako dėl ,,individualistinio hedonizmo“, ,,Pleibojaus“ filosofijos ir ,,Em-ti-vi“ moralės, dominuojančios Holivude ir visuomenėje.“ (p. 97).

                      ,,Vietoj naujos utopijos siekio mes atmetame tradicinę moralę, asmeniškai pasiekdami kentėjimų jūrą. Mūsų kultūra tapo storžieviška, nuvertino ir žmogiškojo gyvenimo reikšmę ir vertingumą. Abortų legalizacija davė beveik penkiasdešimties milijonų negimusių kūdikių. Infekcija, perduodama lytiniu keliu, tas pats ŽIV, milijonams žmonių reiškė mirtį. Skyrybų skaičius yra katastrofiškas. Šeima niekam nereikalinga. Ištisinė pornografija, ypač internete. Visur regime gimstamumą ne santuokoje ir neštumą tarp paauglių. Narkotikai ir banditizmas terorizuoja mūsų miestus – ir įsiskverbia į tylius priemiesčius.“ (p. 98).

2017-03-11

 

Parašykite komentarą