,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 6

                      Trečiasis knygos skirsnis vadinasi ,,Katalikybės krizė“. (p. 128).
                      ,,1960 metais keturi iš penkių katalikų atidavė savo balsus Džonui Fidžeraldui Kenedžiui, kuris tapo pirmuoju JAV prezidentu kataliku.“ (p. 129).

                      ,,Dvasininkų skaičius JAV nuo 1930 iki 1965 metų išaugo daugiau negu dvigubai, iki 58000, bet nuo 1965 iki 2002 metų jis sumažėjo iki 45000, o perspektyvoje 2020 metų sumažės iki 31000 – tuomet virš pusės visų dabartinių katalikų dvasininkų bus vyresni septyniasdešimties metų. (p. 130-131). 1965 metais 1 procentas parapijų neturėjo dvasininko. 2002 metais – jau 15 procentų arba 3000 parapijų.

                      Nuo 1965 iki 2002 metų seminaristų sumažėjo nuo 49000 iki 4700 žmonių, per 90 procentų. Du trečdaliai iš 600 seminarijų, kurios veikė Antrojo Vatikano susirinkimo pabaigos metu, uždarytos.

                      1965 metais buvo 180000 katalikių vienuolių. 2002 metais jų skaičius sumažėjo iki 75000, o vidutinis amžius pasiekė 68 metus. 2009 metais jų skaičius sumažėjo iki 60000 – tai yra minus du trečdaliai per keturis su puse dešimtmečius.

                      1965 metais 104000 vienuolės dirbo dėstytojomis, o šiai dienai tokių liko 8200.

                      1965 metais 3559 jauni žmonės ruošėsi tapti jėzuitais. 2000 metais šis skaičius sudarė 389.“ (p. 131).

                      Katalikai JAV sudaro 24 procentus gyventojų ir išimtinai dėl imigracijos.

                      ,,Kiekvieną savaitę aš laidoju lietuvį ar lenkų kataliką ir krikštiju latino vaiką.“ (p. 133).

                      ,,Tą pačią savaitę (pirmoji savaitė po Didžiosios Gavėnios), kuomet Obama gavo Notre Dame universiteto garbės laipsnį, Džordžtauno universitetas [seniausias katalikiškas universitetas, kuriame studijuoja per 15 tūkst. studentų. Vertėjas.] surengė pozityvaus sekso Savaitę, kurios vykdymą finansavo studentų veiklos Komisija, o taip pat įvairūs studentų klubai, o taip pat įvairūs studentų feminisčių ir gėjų klubai, tokie kaip GU Pride. Pirmadienį kalbėjo atstovas organizacijos, kuri ,,suteikia aikštę“ fetišistams, mėgėjams persirengti priešingos lyties rūbais ir mazochistams. Pelenų trečiadienį universitetas pasiūlė studentams priemonę pavadintą ,,Įkvėpti porno?“, ,,alternatyvių pornografijos formų, kurios nenumato eksploatacijos“ svarstymą. Pirmąją Gavėnios šeštadienį pateikė pornografinių filmų apie ,,santykius už monogamijos ribų“ režisieriaus paskaitą.“ (p. 149).

                      ,,Jeigu krikščionybė išnyks, su ja išnyks ir mūsų kultūra. Tuomet prisieis iš naujo pradėti kankinantį kelią ir negalima paprastai padėti į vietą jau parengtą kultūrą. Prisieis laukti kol užaugs žolė, kad pašerti avis, kurios duos vilnos iš kurios galima suverpti drabužį. Prisieis iškęsti daugiaamžį barbarizmą. Neverta gyventi dėl naujos kultūros, ir mūsų provaikaičiams taip pat neverta, o jeigu mes visgi pabandysime, niekas iš mūsų nebus laimingas.“ (p. 151).

                      ,,Sietlo katalikiškojo Universiteto multikultūrizmo departamentas ir studentų klubas tapo Savaitės transgenderystės suvokimo sponsoriais, tame skaičiuje numatė pranešimą apie transgenderinius didvyrius ir didvyres Biblijoje. Dar buvo organizuota persirengimo Diena, kuomet studentams rekomendavo ,,į universitetą ateiti geriausiais priešingos lyties rūbais.“

                      ,,Ta aplinkybė, kad katalikiškajame universitete leidžiama bet kuriuo metų laiku atlikinėti tokius renginius, paprasčiausiai neįsivaizduojama, o jau didžiosios Gavėnio metu – šventvagystė, – pabrėžia kardinolo Niumeno Draugijos prezidentas Patrik Dž Reili. – Tragiškiausia šioje istorijoje, kad šiems universitetams visiškai negėda, kad jie nejaučia nepatogumo kas vyksta katalikiškoje mokslo įstaigoje.“ (p. 152).

,,Vakaruose akivaizdus kultūrinis konfliktas tarp krikščionybės ir sekuliarizmo. Konflikto priežastis tame, kas turi teisę į moralę dabartiniame pasaulyje. /…/ Georgas Ratcingeris, popiežiaus brolis, /…/ Merkel pavadino tikėjimo tamsuole ir tuo pasielgė visiškai teisingai.“ (p. 157).

                                                                                                                                                   2017-03-26

Parašykite komentarą