,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 7

                            Savo kreipimesi į Nacionalinio katalikų maldos pusryčių dalyvius 2009 metais arkivyskupas Reimondas L. Berkas, Apaštalinės Signatūros, aukščiausiosios Vatikano teisinės institucijos prefektas, pasakė: ,,Kultūrai, kuri orientuojasi į mirtį, katalikai ir katalikiškos institucijos privalo būti kontrakultūrinėmis.“ (p. 161).

                      ,,Priminsiu popiežiaus Benedikto XVI žodžius, pasakytus Didįjį penktadienį, kuomet jis perspėjo, kad Europa tampa ,,bedievystės dykuma“. Jeigu Europa nustos būti dorovine bendruomene, jeigu ,,vertybės ir normos, kurios palaiko bendruomenę kartu ir nukreipia žmones aukštiems idealams“, dabar ,,išjuokiamos ir atmetamos“, kas tuomet jungia Europą? Kas vienija Europą?
                      1899 metais popiežius Leonas XIII pasmerkė ereziją, žinomą ,,amerikonizmo“ vardu. Popiežius baiminosi, kad bažnyčios ir valstybės atskyrimu, išaukštinant liberalizmą ir iškeliant individualizmą, katalikai įpras remtis pasaulietinėmis idėjomis kuriant naują valstybę, užmirš dvasines vertybes ir socialinį Kristaus bažnyčios mokymą.“ (p. 162).
                      ,,Įvertinant, kur moralės ir kultūros požiūriu juda Amerika, netoli diena, kuomet katalikai –tradicionalistai pasakys: ,,Tai daugiau ne mano šalis.“ (p. 163).
                      ,,Katalikybė tampa perskirtu namu. Šalis vis tolsta nuo savo širdies. Knygos ,,Šioje palaimintoje šalyje“ pirmoje dalyje Ridas Bakli, F. Viljamo brolis, pripažįsta: ,,Aš privalau viešai pareikšti, kad negaliu mylėti savo šalies…Mes bjaurūs.“
                      Kad mylėti savo šalį, ši šalis privalo būti puiki, tvirtina Berkas.
                      Kas nors išdrįstų tai pasakyti Amerikoje šiandien?“ (p. 164).
                      ,,Negalima turėti optimizmo dėl krikščionybės atgimimo arba netgi religijos išgyvenimo senėjančiame žemyne. Kaip rašo Maršalas, vis daugiau žmonių vaikšto į bažnyčias Kinijoje, o ne Europoje. Prancūzijoje, ,,vyresniajai Bažnyčios dukrai“, mažesnė vaikų dalis pakrikštyta, ir tik vienas iš aštuonių katalikų laikosi tikėjimo nuostatų.“ (p. 171).
                      ,,Alenas vertina pastovią Europos islamizaciją kaip ,,reikšmingą ir masiškai išreikštą tendenciją“ katalikų Bažnyčiai.“ (p. 173).
                      ,,Dženkinsas skaičiuoja galimus musulmonų reikalavimus: atsiprašyti už Kryžiaus karus, sugrąžinti mečetes seniai paverstas į bažnyčias pietų Italijoje ir Ispanijoje, Tolede, Kordovoje, Sevilijoje ir Palerme.“ (p. 173).
                      ,,Kai kurios aukštosios mokyklos įrengia studentams maldos kambarius ir samdo islamo šventikus.“ (p. 174).
                      ,,Kitaip sakant, katalikybė šiandien eina ,,trečiojo pasaulio“ religijos raidos keliu.“ (p. 175).
                      Ketvirtasis knygos skirsnis: ,,Baltosios Amerikos pabaiga.“
                      ,,Naujoji Amerika dvidešimt pirmajame amžiuje pirmoje eilėje bus ne balta ir Džordžas Vašingtonas jos nepažintų.“ (Džonas Choup Franklinas, afroamerikiečių istorikas) (p. 176).
                      ,,Obamos pergalė reiškia naujos ,,realios“ Amerikos perspektyvą…Tai jau ne ,,baltųjų šalis…“ (Džo Klein, 2018 m. lapkričio 5 d. (p. 176).
                      ,,Demografiniame, ekonominiame ir geopolitiniame požiūryje baltoji Amerika yra nuopuolyje.“ ,,Neišn“, 2009, (p. 176).
                      ,,Pagal 2010 metų surašymą, baltieji amerikiečiai 2041 metais bus mažumoje.“ (p. 179).
                      ,,Profesorius Siui nurodo, kad tarp kultūrinių elitų plečiasi siekis ,,užmaskuoti“ savo baltąjį identitetą.“‘ (p. 179).
                      Profesorius Siui pateikia pavyzdžius, įrodančius, kad dabartinėje popkultūroje nemadinga būti baltu, o dailininkai stengiasi vengti baltojo identiteto.“ (p. 180).
                      ,,Tampa vis sunkiau rasti darbą šviesiaplaukiui ir mėlynakiui aktoriui,“ – pripažįsta Rošel Niuman-Karrasko iš ,,lotynų“ marketingo kompanijos ,,Enleis“. (p. 180).
                      Džeimsas Bolduinas: ,,Kol tu save laikysi baltuoju, tau nėra jokios vilties.“ (p. 183).
                      Techaso valstijoje: ,,2040 metais vienas vaikas iš penkių Techaso valstijoje bus baltasis.“ (p. 190).
                      ,,1997 metais prezidentas Klintonas mūsų šalies demografinę transformaciją apibūdino taip: galima ,,trečioji didžioji revoliucija Amerikoje…kuri įrodys, kad mes sugebame gyventi tiesiogiai be dominuojančios europietiškos kultūros.“
(p. 192).
                      Sjuzen Zontag pareiškė : ,,Baltoji rasė – žmonijos istorijos vėžys.“
(p. 193).
                      ,,Tarp juodaodžių 71,6 proc. vaikų gimsta ne santuokoje. Tarp išeivių iš Lotynų Amerikos šis skaičius viršija 50 proc./…/ tarp baltaodžių 28 proc.“ (p. 195).
                      ,,Juo daugiau vaikų gimsta ne santuokoje, tuo daugiau tokių, kurie nepabaigia vidurinės mokyklos ir kurie įsipainioja į nemalonumus iki pilnametystės.“
(p. 196).
                      ,,/…/vaikai, augę nepilnose šeimose, vienišų motinų, penkis kartus dažniau tampa savižudžiais, devynis kartus dažniau meta mokyklą, tikimybė piktnaudžiauti cheminėmis medžiagomis viršija dešimt kartų, jie 14 kartų dažniau įvykdo prievartavimus (berniukai), tikimybė atsidurti kalėjime jiems 20 kartų didesnė, o bėgti iš namų – viršija 32 kartus.“ (p. 196).
                      ,,/…/ pagal 2010 metų surašymą 2050 metais JAV išeivių iš Lotynų Amerikos bus 130 milijonų.“ (p. 198).
                      ,,1995 metais Meksikos prezidentas Ernesto Sediljo Dalaso mieste Amerikos meksikiečių auditorijoje pranešė: ,,Jūs, meksikiečiai, paprasčiausiai gyvenate į šiaurę nuo sienos.“ /…/ Aš išdidžiai patvirtinu, kad meksikiečių tauta išeina už teritorijos, nubrėžtos siena“ (p. 198).
                      ,,Tik 27 procentai valstybinėse Kalifornijos mokyklose baltieji.“ (p. 204).
                      ,,1998 metų birželio mėnesį Mario Obledo, Amerikos-meksikiečių teisinės gynybos ir švietimo fondo įkūrėjas, per radiją pareiškė: ,,Kalifornija taps ispanokalbe valstija. Kam tai nepatiks, tegul išvažiuoja. Jeigu baltieji prieš, pridūrė jis, ,,tegul grįžta į Europą.“
                      Bilas Klintonas Obledą apdovanojo Laisvės medaliu.“ (p. 207).
                      ,,Dabar pas mus penkiasdešimt milijono ,,latino“. (p. 223).
                      ,,Rusija išnyksta. Japonija taip pat. Europa eilėje.“ Džon Feffer (,,Epochiniai laikai“, 2010). (p. 232).
                      ,,Per šimtmetį…Viešpatis nusileis žemėn su dideliu raktų ryšiu ir pasakys žmonijai: ,,Ponai, laikas rengtis.“ Pjeras Eženas Marselen Bertlo (1827-1907) prancūzų valstybės veikėjas. (p. 232).
2017-04-01

Parašykite komentarą