,,VIRŠVALSTYBĖS SAVIŽUDYBĖ“ 8

,,Nuo dabarties iki 2050 metų:

v išnyks mažiausia viena iš šešių Rytų Europos šalių (skaičiumi – 50 milijonų žmonių);

v Vokietija, Rusija, Baltarusija, Lenkija ir Ukraina praras 53 milijonus žmonių;

v išsilaisvinimo metu Lietuva, Latvija ir Estija turėjo 8 milijonus žmonių, bet 2,3 milijonai iš tų 8 išnyks 2050 metais;

v išsilaisvinimo momentu 1990 metais buvusieji sovietiniai satelitai Rumunija ir Bulgarija kartu neteks 10 milijonų žmonių;

v europiečių ir Šiaurės amerikiečių skaičius 1950 metais sudaręs 28 procentus pasaulio gyventojų, 2050 metais sumažės iki 12 procentų; ši gyventojų grupė bus vyriausia amžiumi planetoje – jos vidutinis amžius sieks apie 50 metų.“ (p. 234).

                      ,,Nei vienos Europos ar Šiaurės Amerikos tauta, išskyrus islandus, neturi gimstamumo lygmens pakankamai natūraliai gyventojų reprodukcijai. Visiems būdinga dešimtmečių pozicija žemiau nulinio augimo (2,1 vaiko vienai moteriai). 2050 metais Afrikos gyventojų padidės dvigubai, iki 2 milijardų žmonių. Lotynų Amerika ir Azija tam skaičiui pridės dar 1,25 milijardo žmonių. 2050 metais Afganistano, Burundi, Kongo Demokratinės Respublikos, Gvinėjos-Bisau, Liberijos ir Ugandos gyventojų patrigubės lyginant su amžių sankirta, o Nigero gyventojų padidės penkis kartus, nuo 11 iki 58 milijono žmonių“

                      ,,2010 metais straipsnyje ,,Demografinė bomba: keturi medatrendai, kurie pakeis pasaulį“, išspausdintą žurnale ,,Forin affers“, Džemas Goldstaunas parodo, kaip vakarietiškos tautos, kurių imperijos valdė žmoniją iki Didžiojo karo, senėja, miršta ir išeina į nebūtį:

                      ,,1913 metais Europoje buvo daugiau žmonių negu Kinijoje ir pasaulio gyventojų dalis, gyvenusi Europoje ir buvusiose europiečių kolonijose Šiaurės Amerikoje, viršijo 33 procentus.

                      2003 metais bendras Europos, JAV ir Kanados gyventojų skaičius iš viso sudarė 17 procentų pasaulio gyventojų. 2050 šis skaičius, laukiama, sumažės iki 12 procento – tai žymiai mažiau negu buvo 1700 metais.“ (p. 235).

                      ,,Mūsų tėvų karta ir mūsų pačių karta tapo krikščioniškojo pasaulio kracho liudytojais. Viskas įvyko per vieną amžių /…/“ Visi prarado krikščionišką tikėjimą.“ (p. 235).
                      ,,Vieną kartą milijonai žmonių paliks mūsų planetos Pietų pusrutulį ir persikels į Šiaurinį. Jie ateis ne kaip draugai. Jie įsiverš, kad nugalėtų, užkariautų, ir jie laimės, apgyvendinę šiaurines žemes savo vaikais. Pergalė mums gali ateiti iš mūsų moterų įsčių.“
                      Spalvotųjų tautų pergalė iš buvusiųjų kolonijų jau regisi. Skaičius tų, kurie išsirikiavę laukti įsiveržimo ir tie, kurie juos spaudžia, neįsivaizduojamai pribloškia.“ (p. 236).
                      ,,Beje, Amerika pagal gyventojų skaičių jau taps ,,trečiojo pasaulio“ šalimi“ 54 procentai iš 435 milijono JAV gyventojų pagal JTO pranešimą ,,Gyventojų skaičiaus perspektyvos“ (2006), bus Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos išeiviai.“ (p. 237).
                      2007 metų duomenimis Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos šalyse: ,,Gimimo lygis daugumoje tų šalių žymiai nusmuko, iki 1,6 vaiko vienai moteriai, tai yra žymiai mažiau vidutinio 2,1 vaiko rodiklio vienai moteriai, būtino palaikyti einamajai gyventojų reprodukcijai.“ (p. 237).
                      ,,Šiandien apie pusė visų vaikų daugelyje Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos šalių auga be brolių ir seserų./…/ Žodžiu, organizacija sako, kad Europos mirtis nesustabdoma ir neišvengiama.“  (p. 238).
                      ,,Japonija, kurios gyventojų skaičius 2010 metais pasiekė piką 128 milijonus, 2050 metais praras 25 milijonus žmonių; penktadalis gyventojų išnyks, kiekvienam šeštam japonui bus per 80 metų. Vidutinis amžius Japonijoje išauga nuo 45 iki 55 metų.“ (p. 239).
2017-04-08

Parašykite komentarą