Vincentas Polis (В. Поль)

Apie lietuvius 19 amžiuje

Vincentas Polis (1807-1872) – lenkų rašytojas, poetas, geografas, etnografas, profesorius. 1830 m. yra skaitęs paskaitas Vilniaus universitete, 1831 m. dalyvavo sukilime, buvo sužeistas, pralaimėjus pasitraukė į Prūsiją.

1882 m. Rusijos imperatoriaus geografų draugija rusų kalba išleido didelio formato dailiai apipavidalintos knygos ,,Gražioji Rusija“ 3 tomą skirtą Lietuvos ir Baltarusijos Poliesei. Šios knygos skyriaus apie Lietuvą įdėtas V. Polio moto. Pateikiame originalą ir vertimą į lietuvių kalbą.

 

Народ этот смирный, сердечный, страдавший
И, как говорится, все виды видавший.
По нраву он мягок, как воск, но беда,
Лишь только затронут, обижен он будет, –
Того и в могиле Литвин не забудет,
Но все ж своего он добьется всегда.
 
Хоть край его беден, но не унывает
Народ бережливый, народ-скопидом;
Он денег на платье свое не бросает,
Гроши добывая тяжелым трудом;
Он внешнего блеска не любит, не ценит,
В делах осторожный себе не изменит,
Добро наживая в родимой стране,
И вечно печется о завтрашнем дне.
 
Tauta ši rami, nuoširdi, kentėjusi
Ir, kaip sakoma, visko mačiusi.
Savo būdu kaip vaškas minkšta, bet nelaimė –
Jei tik kas užkabins, ji įsižeis –
To lietuvis ir karste neužmirš,
Bet visgi jis savo pasieks visada.
 
Nors kraštas vargingas, bet neliūdi
Tauta taupi, tauta-šykštuolė;
Ji pinigų savo drabužiams nemėto,
Grašius užsidirba darbu sunkiu;
Ji išorės blizgesio nemėgsta, nevertina,
Darbuose atsargi, savęs neišsižadės,
Turtus kaupdama gimtojoj šaly,
Ir nuolat rūpinasi rytdiena.
 

Klausimas: kaip mes pasikeitėme per 130 metų? Kokios tendencijos šiandien?

 

2013-05-20

 

Parašykite komentarą