Išnykstančių kalbų atlasas

Budapešte (Vengrija) vykusiame ketvirtajame tarptautiniame finougrų kalbų kongrese nuskambėjo mokslininkų perspėjimas, kad iki XXI a. pabaigos pasaulyje vartojamų kalbų skaičius gali sumažėti mažiausiai perpus. Tačiau buvo pabrėžta, kad tai yra optimistinė prognozė.

Pesimistinė prognozė: per šį šimtmetį pasaulyje gali išnykti net 80 proc. šiuo metu vartojamų kalbų.

Kongreso dalyvių teigimu, didžiausias pavojus gresia finougrų kalbų, kurias vartoja palyginti nedaug žmonių, šeimai.

Šiuo metu visame pasaulyje vartojama apie septyni tūkst. kalbų. Kalbų išmirimas susijęs su jas vartojančių žmonių skaičiaus mažėjimu. Taip pat iš platesnio vartojimo kalbas stumia kelių vadinamųjų universalių kalbų, plačiai paplitusių visame pasaulyje, įsigalėjimas.

 

www.balsas.lt

2012-11-05

Skaitytojų komentarai:

Liūdna, bet ką darysi. 2012-10-29

 

Pusė tautos jau emigracijoje. Per dvi kartas, maždaug po 50 metų, lietuvių kalba užsienyje išliks tik mažoje dalyje šeimų, o iš esmės išnyks. Lietuvoje ji gali išlikti ilgiau nei 50 metų, bet neaišku, ar tiek ilgai gyvuos valstybė. Šiaip ar taip, visiškai realu prognozuoti, kad XXII manau lietuviu kalbai liko maximum 40 metu. 2012-10-29

UNESCO Nykstančių pasaulio kalbų atlasas                       2009-03-24

 

2009 metais UNESCO svetainėje paskelbtame interaktyviame „Nykstančių pasaulio kalbų atlase“ yra įtraukta apie 2500 pasaulio kalbos, iš jų 233 kalbos visiškai išnykę (nuo 1950 metų). Tarp nykstančių kalbų pateko ir keturios Lietuvoje naudojamos kalbos – karaimų, jidiš, baltarusių ir čigonų. Didžiausias pavojus išnykti gresia karaimų kalbai, kuria kalba tik 50 Trakų rajono gyventojų.

 

 

2002 metais UNESCO subūrė tarptautinę lingvistikos ekspertų grupę, kuri 2003 metais parengė nykstančių pasaulio kalbų atlaso koncepciją  „Kalbos gyvybingumas ir grėsmė išnykti“ (LanguageVitality and Endangement). Naudojantis šiame dokumente išdėstyta metodologija, nustatomas kalbos gyvybingumas. Pasaulio kalbos vertinamos pagal devynis kriterijus:

 kalbos perdavimas iš kartos į kartą;

absoliutus kalbančių žmonių skaičius;

kalbančių žmonių ir bendro gyventojų skaičiaus santykis;

kalbos naudojimo srities (sferos) pasikeitimas

reakcija į naujas sritis ir žiniasklaidos priemones;

kalbos mokymosi priemonių prieinamumas ir raštingumo lygis;

vyriausybės ir institucijų požiūris ir politika, įskaitant oficialų statusą ir naudojimą;

bendruomenės narių santykis su savo kalba;

dokumentacijos tipas ir kokybė.

 

Kiekvieno atskiro faktoriaus nepakanka kalbos būklei įvertinti, tačiau visi kartu jie leidžia nustatyti kalbos gyvybingumą, jos funkcijas visuomenėje ir priemones, kurios padėtų atgaivinti nykstančią kalbą.

2009 metų interaktyviame „Nykstančių pasaulio kalbų atlaso“ leidime kalbų išnykimo grėsmė įvardijama šiek tiek kitaip nei ankstesnėse spausdintose Atlaso versijose, kurias 1996 m. ir 2001 m. išleido Stephen Wurm. Nauja terminologija remiasi UNESCO suburtų ekspertų parengta metodologija „Kalbos gyvybingumas ir grėsmė išnykti“, kuri nustato šešias kalbos gyvybingumo kategorijas (grėsmės išnykti laipsnius) pagal devynis kriterijus. Esminis kriterijus kalbos gyvybingumo nustatymui – kalbos perdavimas iš kartos į kartą. Saugios kalbos, t.y. kalbos, kurias naudoja visos atitinkamos bendruomenės kartos, kurias iš kartos į kartą tėvai perduoda savo vaikams, į „Nykstančių pasaulio kalbų atlasą“ neįtraukiamos. Į Atlasą įtraukiamos kalbos, suklasifikuotos kaip „nesaugios“, „keliančios susirūpinimą“, „ kalbos, kurioms kyla rimtas pavojus išnykti“, „kritinės būklės kalbos”, t.y. kalbos, kurioms kyla ypač didelis pavojus išnykti, „išnykusios kalbos“ (nuo 1950 m.).

 

 1 kriterijus. Kalbos perdavimas iš kartos į kartą 

Gyvybingumo kategorija (grėsmės išnykti laipsnis) Klasė Kalbos perdavimas iš kartos į kartą
saugi 5 Kalbą naudoja visos kartos; kalbos perdavimas iš kartos į kartą nenutrūkęs(šios kalbos į „Nykstančių pasaulio kalbų atlasą“ neįtraukiamos)
nesaugi 4 Daugelis vaikų kalba savo kalba, tačiau šios kalbos naudojimo sritis yra ribota (pvz., kalbama tik namuose)
kelianti susirūpinimą (akivaizdi grėsmė išnykti) 3 Vaikai nebesimoko šios kalbos kaip gimtosios kalbos namuose
rimtas pavojus(didelė grėsmė išnykti) 2 Kalbą naudoja seneliai ir vyresnioji karta, tėvų karta gali šią kalbą suprasti, bet jie nekalba šia kalba su vaikais bei tarpusavyje
kritinė būklė (ypač didelis pavojus išnykti) 1 Kalbą naudoja tik seneliai ir vyresnioji karta, jie kalba dalinai ir nedažnai
išnykusi 0 Nebėra šia kalba kalbančių žmonių( įtrauktos į „Nykstančių pasaulio kalbų atlasą“, jei išnyko  nuo 1950 metų)

 2 kriterijus. Absoliutus kalbančių žmonių skaičius

Neįmanoma pateikti absoliučių skaičių, bet kalbai, kuria kalba nedidelis žmonių skaičius, kyla daug didesnė grėsmė išnykti nei toms kalboms, kuriomis kalba didelės populiacijos. Šis skaičius gali daug greičiau sumažėti dėl nepalankių išorinių veiksnių (pvz., ligų, karų, stichinių nelaimių). Mažos bendruomenės gali susijungti su kaimyninių šalių bendruomenėmis, prarasdamos savo kalbą ir kultūrą.

 3 kriterijus.  Kalbančių žmonių ir bendro gyventojų skaičiaus santykis

 Tai yra kalbančių ta kalba gyventojų skaičiaus santykis su bendru grupės (etninės, religinės, nacionalinės ir pan.) gyventojų skaičiumi.

Gyvybingumo kategorija (grėsmės išnykti laipsnis) Klasė Kalbančių žmonių ir bendrą grupės gyventojų skaičiaus santykis
saugi 5 Visi kalba ta kalba
nesaugi 4 Beveik visi
kelianti susirūpinimą (akivaizdi grėsmė išnykti) 3 Dauguma
rimtas pavojus(didelė grėsmė išnykti) 2 Mažuma
kritinė būklė (ypač didelis pavojus išnykti) 1 Labai mažai
išnykusi 0 Niekas nekalba

 4 kriterijus. Kalbos naudojimo srities pasikeitimas

Gyvybingumo kategorija (grėsmės išnykti laipsnis) Klasė Kalbos naudojimo srities pasikeitimas 
universalus naudojimas 5 Kalba naudojama visose srityse ir visoms funkcijoms
daugiakalbis paritetas 4 Dvi ar daugiau kalbų naudojamos daugelyje socialinių sričių ir daugeliui funkcijų
siaurėjančios sritys 3 Kalba naudojama namuose ir įvairioms funkcijoms, bet dominuojanti kalba pradeda skverbtis net ir į bendravimo namuose sferą
ribota arba formali sritis 2 Kalbos naudojimas apsiriboja socialine sfera ir tik keliomis funkcijomis
labai ribota sritis 1 Kalba naudojama tik labai siaurose srityse it vos kelioms funkcijoms
išnykusi 0 Kalba nenaudojama jokiose srityse ir jokioms funkcijoms

5 kriterijus. Reakcija į naujas sritis ir žiniasklaidos priemones

Gyvybingumo kategorija (grėsmės išnykti laipsnis) Klasė Kalbos naudojimo sritys
dinamiška 5 Kalba naudojama visose naujose srityse
tvirta/aktyvi 4 Kalba naudojama beveik visose naujose srityse
imli 3 Kalba naudojama daugelyje naujų sričių
susidorojanti 2 Kalba naudojama kai kuriose naujose srityse
minimaliai gyvybinga 1 Kalba naudojama keliose naujose srityse
neaktyvi 0 Kalba nenaudojama jokiose naujose srityse

6 kriterijus. Kalbos mokymosi priemonių prieinamumas ir raštingumo lygis

Klasė Rašytinių kalbos mokymosi priemonių prieinamumas
5 Nusistovėjusi ortografija, raštingumo tradicijos (gramatika, žodynai, tekstai, literatūra, žiniasklaida). Šia kalba rašoma oficialiose institucijose ir mokymo įstaigose
4 Rašytinės kalbos mokymosi priemonės egzistuoja, mokykloje vaikai naudoja šią kalbą, tačiau kalba nenaudojama oficialiose institucijose
3 Rašytinės kalbos mokymosi priemonės egzistuoja, vaikai mokyklose gali būti supažindinami su šia medžiaga. Kalba nenaudojama žiniasklaidoje
2 Rašytinės kalbos mokymosi priemonės egzistuoja, tačiau jomis naudojasi tik kai kurie bendruomenės nariai, kitiems jų reikšmė tik simbolinė. Kalbos mokymasis neprivalomas mokykloje
1 Praktinė ortografija yra žinoma bendruomenei, yra keletas rašytinių mokymosi priemonių
0 Ortografija bendruomenei neprieinama

 7 kriterijus. Vyriausybės ir institucijų požiūris ir politika, įskaitant oficialų statusą ir naudojimą

Pagalbos laipsnis Klasė Vyriausybės ir institucijų požiūris ir politika
vienoda pagalba 5 Visos kalbos saugomos
diferencijuota pagalba 4 Mažumos kalba yra išskirtinai saugoma, šios kalbos naudojimas – prestižo reikalas
pasyvi asimiliacija 3 Jokios išskirtinės politikos mažumų kalboms, viešajame gyvenime vyrauja dominuojanti kalba
aktyvi asimiliacija 2 Vyriausybė skatina asimiliaciją. Nėra mažumų kalbų apsaugos.
priverstinė asimiliacija 1 Dominuojanti kalba yra vienintelė oficiali kalba, nedominuojančios kalbos nepripažįstamos ir nesaugomos
draudimas 0 Mažumų kalbos draudžiamos 

8 kriterijus. Bendruomenės narių požiūris į savo kalbą

Klasė Bendruomenės narių požiūris į savo kalbą
5 Visi bendruomenės nariai vertina savo kalbą ir nori, kad ji būtų puoselėjama
4 Dauguma bendruomenės narių remia kalbos puoselėjimą
3 Daug bendruomenės narių palaiko kalbos puoselėjimą, kiti yra abejingi arba net gali skatinti kalbos praradimą
2 Kai kurie bendruomenės nariai palaiko kalbos puoselėjimą, kiti yra abejingi arba net gali skatinti kalbos praradimą
1 Tik keletas bendruomenės narių palaiko kalbos puoselėjimą, kiti yra abejingi arba net gali skatinti kalbos praradimą
0 Niekas nesirūpina kalba. Visi teikia pirmenybę dominuojančiai kalbai 

9 kriterijus. Dokumentacijos tipas ir kokybė

Dokumentacijos kokybė (pobūdis) Klasė Dokumentacijos tipas ir kokybė
aukščiausia 5 Egzistuoja išsamios gramatikos, žodynai, skaitlingi tekstai, nuolatinis lingvistinės literatūros srautas. Gausiai anotuoti aukščiausios kokybės garso ir vaizdo įrašai
gera 4 Egzistuoja viena gera gramatika ir nemažas kiekis panašių gramatikų, žodynų, tekstų, literatūra, kasdieninės žiniasklaidos šaltiniai. Pakankamai anotuoti aukščiausios kokybės garso ir vaizdo įrašai
pakankama 3 Gali egzistuoti pakankamai geros kokybės gramatika ar pakankamas kiekis panašių gramatikų, žodynų ir tekstų, bet nėra kasdieninės žiniasklaidos šaltinių. Gali egzistuoti vaizdo ir garso įrašai su įvairios kokybės anotacijomis
fragmentiška 2 Egzistuoja keletas paviršutiniškų gramatikos knygelių, žodžių sąrašų ir tekstų, naudingų ribotiems lingvistiniams tyrimams, bet jų nepakankamas kiekis. Vaizdo ir garso įrašai gali būti su įvairios kokybės anotacijomis arba be jų
nepakankama 1 Tik kelios paviršutiniškos gramatikos knygelės, trumpas žodžių sąrašas, tekstų fragmentai. Garso ir vaizdo įrašu arba iš viso nėra, arba jie labai blogos kokybės, arba visiškai neanotuoti
nedokumentuota 0 Dokumentų nėra 

Suklasifikuotų pasaulio kalbų sąrašas

Lentelė parengta, naudojant interaktyvaus UNESCO „Nykstančių pasaulio kalbų atlaso“ duomenis, kurie buvo paskutinį kartą atnaujinti  2009-02-24 d. Lentelėje kalbų pavadinimai pateikti anglų kalba (taip, kaip pateikta „Nykstančių pasaulio kalbų atlase“).

 

Nesaugi Kelianti susirūpinimą (akivaizdi grėsmė) Rimtas pavojus (didelė grėsmė) Kritinė būklė (ypač didelis pavojus) Išnykusi(nuo 1950 m.)
 607 kalbos   652 kalbos    528 kalbos  574 kalbos  233 kalbos
AbkhazAcatepec MazatecAchi’Adabe

Adi

Adyge

Aivilingmiutut

Akatek (Guatemala)

Akatek (Mexico)

Akawaio (Brazil)

Akwáwa

Alemannic

Alune

Amba

Amis

Ampibabo Lauje

Anal

Andio

Angami

Angika

Anindilyakwa

Ao

Apalai

Apatani

Apinajé

Arara do Pará

Araweté

Arguni

Arrernte

Aruaco

As

Ashaninka (Brazil)

Ashaninka (Peru)

Asurini doXingu

Atikamekw

Auye

Avar

Awajun

Awakatek (Guatemala)

Awera

Aweti

Awyi

Ayautla Mazatec

Aymara

Bade

Baheng (China)

Baheng (Viet Nam)

Baima

Bainouk-Gunyaamolo

Bakairi

Baki

Balti

Banawá Yafi

Bandial

Bangni

Baníwa do Içana

Bantawa

Bara (Brazil)

Barí

Bashkir

Basque

Bassari

Bavarian

Bayot

Bedoanas

Belarusian

Besoa

Bhumji

Biak

Bierebo

Bishnupriya Manipuri

Creole

Blablanga

Boano

Bodo

Bokar

Bora

Bosilewa

Brahui

Bribri (Costa Rica)

Budibud

Bukiyip

Bumbita Arapesh

Bumthang

Bunun

Burji

Burunge

Burushaski

Busoa

Bussa

Caaac

Cabécar

Cashinahua (Brazil)

Central Alaskan Yupik (2)

Central Alaskan Yupik (NuniakIsland)

Central Cagayan Agta

Central Cuicatec

Central Náhuatl

Central Pame

Central Tlapanec

Chamorro

Chang

Chara

Chechen

Chepang

Chichimec

Chilchotla Mazatec

Chimané

Choctaw (Louisiana)

Choctaw (Mississipi)

Choctaw (Oklahoma)

Chokri

Chru

Chuj (Guatemala)

Chuvash

Cinta Larga

Cubeo (Colombia)

Culina (Brazil)

Cuona Menba

Dabra

Dakka

Damal

Dargwa

Dâw

Dene

Dení

Dimasa

Dimme

Dogrib

Dondo

Dongotono

Drubea

Dubu

Dupaninan Agta

Duwet

Dzala

Dzongkha

East Franconian

Eastern Cuicatec

Eastern Montagnais

Eastern Popoloc

Eastern Slovak

Eastern Tlapanec

Ediamat

Eloxochitlán Mazatec

Emae

Embera (Colombia)

Embera (Panama)

Enawenê-Nawê

Enggano

Erokwanas

Fagauvea (Northern)

Fagauvea (Southern)

Faghani

Faroese

Fayu

Feroge

Figuig

Filomeno Mata Totonac

Fwâi

Galibi Marworno

Galo

Gao

Garhwali

Garífuna (Belize)

Garífuna (Guatemala)

Garífuna (Honduras)

Gavião de Rondônia

Gavião do Pará

Gebe

Gera

Ghadames

Ghale

Gondi

Gongduk

Grass Koiari

Guajá

Guajajara

Guajiro

Guaraní Boliviano

Guaymí

Guichong

Gupapuyngu

Gurrgoni

Gusilay

Gutob

Guugu Yimidhirr

Habu

Hadza

Heiban

Higher Reservoir

Mazatec

HighlandMazatec

Hixkaryána

Hlersu

Hmar

Ho

Hoava

Hodi

Hopi

Hrangkhol

Hualapai

Huasteca Náhuatl

Huehuetlán Mazatec

Huichol

Hupda (Brazil)

Ikpeng

Ingush

Irula

Isirawa

Isthmus Náhuatl

Itik

Iwaidja

Ixcatlán Mazatec

Ixil (Guatemala)

Jamamadí

Jarawára

Jawe

Jemez

Jero

Jola-Kassa

K’iche’ (Guatemala)

Ka’apór

Kabard-Cherkes

Kabui

Kahumamahon Saluan

Kaiep

Kaiowá Guarani

Kairui-Midiki

Kaiy

Kaki Ae

Kalapalo

Kamaiurá

Kandas

Kanela Apaniekra

Kanela Rankokamekra

Kaningara

Kaqchikel (Guatemala)

Karachay-Balkar

Karajá

Karang

Karbi

Karipuna do Amapá

Karitiana

Karo

Karone

Karore

Katukína-Kanamarí

Katxuyana-Xikuyána

Kayabi

Kekchí

Khalaj

Khampti

Kharia

Khasi

Kheng

Kheza

Khiamngan

Khmin

Khoirao

Khorasani Turk

Khowar

Kisêdjê

Kivallirmiutut

Koda

Kodeoha

Kogui

Kohi

Koitabu

Kokborok

Koneraw

Konni

Konyak

Korku

Korúbo

Korwa

Kowiai

Krahô

Krikati

Kui

Kuikuro

Kukatja

Kulung

Kumak

Kumaoni

Kumyk

Kuna (Panama)

Kunwinjku

Kuot

Kurripako (Brazil)

Kurtöp

Kurux (Bangladesh)

Kurux (India)

Kurux (Nepal)

Kwama

Kwansu

Labo

Ladakhi

Lak

Lakon

Lalo

Lamgang

Langrong

Latgalian

Lauje

Laxudumau

Legenyem

Lehali

Lemolang

Lezgian

Lhota

Liangmai

Limburgian-Ripuarian

Lisela

Lola

Low Saxon

Lower Mixe

Lower Northwestern

Otomí

Lowland Mazatec

Löyöp

Machineri (Brazil)

Macuna (Brazil)

Macushi (Brazil)

Macushi (Guyana)

Magori

Maiya

Malinaltepec Tlapanec

Malmariv

Mam (Guatemala)

Mancagne

Manchad

Mao

Maonan

Maori

Maram

Maring

Martuwangka

Marúbo

Matís

Maung

Mawé

Maxakali

Mayoruna (Brazil)

Mayoruna (Peru)

Mazatlán Mazatec

Mbya Guarani  (Brazil)

Mebengokre

Mehináku

Meithei

Micmac (Canada)

Miju

Mikasuki

Minyong

Miskito (Honduras)

Miskito (Nicaragua)

Mizo

Momuna

Mon

Moose Cree

MoselleFranconian

Mountain Guarijío

Muda

Mulam

Mundari

Mundurukú

Murik

Mursi

Muya

Myky

Mzieme

Naluo

Nambiquara do Norte

Nambiquara do Sul

Namuyi

Ñandeva Guarani

Nanti

Napu

Naskapi

Natsilingmiutut

Naueti

Nauna

Nauruan

Navajo

Nayi

Ngaanyatjarra

Ngäbere (Panama)

Nguon

Ninam (Brazil)

Ninam (Venezuela)

Nivaclé

Nocte

Noon

Norfolk-Pitcairn (Pitcairn)

Northern Algonquin

Northern Cuicatec

Northern East Cree

Northern Popoloc

Northern Tlapanec

Northwestern Ojibwe

Northwestern Otomí

NorthwesternTarahumara

Northwestern Tlapanec

Nruanghmei

Numbani

Nunavimmiutitut

Nung Ven

Nupbikha

Nyangumarta

Nyishi

Obokuitai

Ocopetatillo Mazatec

Oji-Cree

Onin

Onjab

Ormu

Ossete

Oyda

Padam

Padoe

Padri

Paite

Paiter

Paiwan

Palikur (Brazil)

Paloor

Panamahka

Panará

Panare

Pashayi

Patamona (Brazil)

Patamona (Guyana)

Patani Malay

Pauwi

Pemon (Brazil)

Pemon (Venezuela)

Pendau

Phom

Phula (China)

Phunoi

Phurhepecha

Piaroa (Venezuela)

Picuris

Pilagá

Pintupi

Pirahã

Pisaflores Tepehua

Pitjantjatjara

Plains Cree

Pochuri

Polesian

Poqomchi’

PueblaMazatec

Pukobyê

Purik

Pyuma

Q’aanjob’al

Q’eqchi’

Qikiqtaaluk nigiani

Qikiqtaaluk uannangani

Quechua ofCuzco

Quechua of Northern

Bolivia

Quechua of Peruvian

Amazonia

Quechua of Southern

Bolivia

Rabha

Rahambuu

Rarotongan

Rengma

Reshe

Rhenish Franconian

River Guarijío

Rongpo

Rotuman

Rukai

Rusyn

Sak (Myanmar)

Salar

Sampang

San Andres Creole

San MateodelMar

Huave

Sanema (Brazil)

Sanema (Venezuela)

Sangkong

Sangtam

Santa

Satār

Saulteau

Scanian

Scots

Seke

Senggi

Sengseng

Sepa

Seri

Serili

Shanenawa

SharkBay

Sherdukpen

Sherpa

Shingsaba

Shughni

Sicilian

Sierra Otomí

Sierra Popoluca

Sikuani

Simi

Sioux

Siriano (Brazil)

Sora

South Italian

Southeastern Tarahumara

Southern East Cree

Southwestern Tepehuan

Southwestern Tlapanec

Soyaltepec Mazatec

Spiti

Stoney

Suba

Sunwar

Suruahá

Swampy Cree

Taba

Tabasaran

Tacenwit

Tafi

Tagin

Tai Daeng

Tai Neua

Tajio

Talu

Talysh

Tamahaq  (Algeria)

Tamajeq

Tamang

Tamzabit

Tangkhul

Tanglang

Tangsa

Tapirapé

Taroko

Taruang

Taulil

Tause

Taworta

Tayal

Tayurayt

Tecóatl Mazatec

Tennet

Thado

Thakali

Thuri

Tialo

Tiwi

Tofanma

Tombelala

Torlak

Totoli

Trio (Brazil)

Trio (Suriname)

Tshangla

Tsou

Tucano (Brazil)

Tucano (Colombia)

Tulu

Tuvan

Tuwuli

Tuyuca (Brazil)

Uhunduni

Upland Yuman

Urarina

Uru-eu-au-au

Uspantek

Venetan

Vidunda

Wab

Waimirí-Atroarí

Waiwai (Brazil)

Waiwai (Guyana)

Wajãpi

Wambule

Wampis

Wanano / Kotiria(Brazil)

Wanch

Waotdedo

Wapshana (Guyana)

Warlpiri

Wauja

Waunana (Colombia)

Waxiang

Wayana (Brazil)

Wayana (Suriname)

Welsh

West Flemish

West Frisian

West Greenlandic

Western Cham

Western Mazatec

Western Montagnais

Western Tarahumara

Western Tlapanec

Western Zoque

Wichi

Wik Mungkan

Woods Cree

Wotu

Wuse

Xaragure

Xavante

Yakut

Yami

Yaminahua (Brazil)

Yanomám

Yanomami (Brazil)

Yanomami (Venezuela)

Yaqui (Mexico)

Yawanawá

Yecuana (Brazil)

Yecuana (Venezuela)

Yem

Yimas

Yimchungru

Yudja

Yuhup (Brazil)

Yukpa

Yulu

Zaozou

Zazaki

Zeme

Zhaba

Zo’é

Zoró

Zuni

’Nyenkha

//Gana

/Gui

 

A’ingae / Cofan (Ecuador)Abai SungaiAbazaAché

Achuar

Acoma-Laguna

Adnyamathanha

Agul

Aheu

Aikana

Aka

Akawaio (Guyana,Venezuela)

Akeu

Akhvakh

Alabama

Alabugat Tatar

Algherese Catalan

Alpine Provençal

Aluo

Amami

Amblong

Andi

Antakirinya

Anuki

Apurinã

Aragonese

Arbëresh

Arbore

Archi

Aromanian

Ashkun

Ashtiani

Asturian-Leonese

Asur

Atemble

Athpahariya

Austral dialects

Ava-Guaraní

Ayoreo

Badaga

Baga Manduri

Bagupi

Bagvalal

Bahing

Bahonsuai

Bai

Baleasang

Bambassi

BanatBulgarian

Banka

Bashkardi

BataanAyta

Batak

Bateri

Bawm

Bayso

Beaver

Belanda Bor

Beli

Benga

Benggoi

Bezhta

Bhadravahi

Bhalesi

Bharmauri

Biete

Bisu

BlackMountain

Blackfoot (Canada)

Blackfoot (United States of America)

Bola

Bolo

Bonan

Bong’om

Bongo

Boni

Bori

Boro

Bororo

Botlikh

Brokkat

Brokpa

Brokshat

Bru

Buglé

Bukharic

Bulgebi

Bunan

Burgenland Croatian

Buryat (Manchuria)

Buryat (Trans-Baikal)

Bwisi

Byangsi

Campidanese

Camsá

Candoshi

Caquinte Campa

Carapana (Colombia)

Cashibo-Cacataibo

Cashinahua (Peru)

Cavineña

Central Asian Arabic

Central Ojibwe

Central Otomí

Central Siberian Yupik (St. Lawrence Island)

Central Zoque

Ch’orti’ (Guatemala)

Cha’palaa

Chácobo

Chali

Chamalal

Chambeali

Chamling

Chantyal

Chatino of the western lowlands

Chatino of Zacatepec

Chatong

Chawte

Chayahuita

Che Wong

Chepya

Cherokee (Oklahoma)

Chesu

Cheyenne(Montana)

ChihuahuaLower Pima

Chilcotin

Chipaya

Chiquihuitlán Mazatec

Chiquitano (Bolivia)

Chɨlɨng

Cho-ca-nga-ca-kha

Choyi

Chrau

Churahi

Cimbrian

Cocopa (Mexico)

Côông

Corsican

Cosung (China)

Cosung (Viet Nam)

Creek

Crow

Cubeo (Brazil)

Culina (Peru)

Dagur (Hailar)

Dagur (Nonni)

Dakkang

Dakota

Dakpa

Dalecarlian

Damana

Dampelas

Dari

Darma

Demisa

Dengalu

Deori

Desano (Brazil)

Desano (Brazil)

Desano (Colombia)

Dhaiso

Dilling

Djinang

Doga

Dol-po

Dolgan

Dorig

Duguza

Dungan

Dungmali

Dzhidi

East Greenlandic

Eastern Cham

Eastern Khanty

Eastern Mari

Eastern Mazahua

Emilian-Romagnol

Emplawas

Erzya

Ese eja

Faetar

Francoprovençal

Friulian

Gadang

Gagauz (Bessarabia)

Gallo-Sicilian

Gallurese

Gangte

Garuwahi

Gascon

Gats’ama – Ganjule – Harro

Gawar-Bati

Gazhuo

Gazi

Godoberi

Gorap

Gorum

Guambiano

Guarayu

Guayabero

Gurung

Gutnish

Gyasumdo

Gyele

Ha-lung Tibetan

Hachijō

Harakmbut

Harsusi

Havasupai

Hawrami

Hidatsa

Hill Miri

Hinukh

Hiw

Homshetsma (Turkey)

Hozo

Hu

Huehuetla Tepehua

Huitoto (Colombia,Peru)

Hung

Hunzib

Hupda (Colombia)

Idu

Imeraguen

Inkhokvari

Inuinnaqtun

Irish

Jad

Jakaltek (Guatemala)

Jangshung

Jaunsari

Javaé

Jinuo

Jiongnai Bunu

Jirel

Jitnu

Jone

Juang

Juhur (Caucasus)

Juhur (Israel)

Juk

K’iche’ (Mexico)

Kachari

Kaco’

Kadai

Kadaru

Kadiwéu

Kāgate

Kaibobo

Kaike

Kaingang

Kalao

Kalaw Lagaw Ya

Kalmyk

Kamara

Kanashi

Kangdi

Kao

Karagash

Karata

Karelian (Karelia)

Karelian (Tver)

Kari’ña (French Guyana)

Kari’ña (Brazil)

Karipuna

Karko

Kathu

Kati

Katla

Kendeje

Khaccaḍ Bhoṭe

Khakas

Khaling

Kham

Khamba

Khamnigan Mongol

Khasali

Khowa

Khunsari

Khvarshi

Khwe

Kinnauri

Koasati (Louisiana)

Koasati (Texas)

Koch

Kodagu

Kokota

Kolami

Kom

Komi

Komo

Konda

Koreguaje

Koro

Koroni

Krongo

Kua

Kujarge

Kuk

Kulfa

Kului

Kundal Shahi

Kunigami

Kurripako (Colombia,Venezuela)

Kurru

Kuurinji

Kuvi

Lachi

Ladin

Laghuu

Laha (Lao Cai)

Laha (Son La)

Lai

Laiyolo

Lajia

Lakha

Laomian (China)

Laomian (Myanmar)

Lari

Laro

Lavua

Laz

Lepcha

Lhokpu

Ligurian

Likum

Limbu

Limirong Tibetan

Limonese creole

Lisela

Lishpa

Logudorese

Lombard

Lua

Lumun

Machiguenga

Macuna (Colombia)

Mafea

Magar

Mahasui

Mak

Maká

Malecite

Maleng

Malto

Mandeali

Mang (China)

Mang (Viet Nam)

Manihiki

Maniq

Manjui

Mapuche (Chile)

Mara

Maremgi

Matlatzinca

May

Mbya Guarani (Paraguay)

Mehri

Menik

Meriam Mir

Mescalero-Chiricahua

Apache (New Mexico)

Mezquital Otomí

Micmac (Massachusetts)

Miji

Milang

Mingrelian

Minhe Monguor

Miqie

Mising

Mixtec ofSanta CruzItundujia

Mixtec of Santa Inés de Zaragoza

Mixtec of the central Ravine

Mixtec of the Puebla-Oaxaca border

Mixtec of the southwest ofPuebla

Mixtec of Tlaltempan

Mixtec of Villa de Tututepec

Miyako

Mlabri

Mo’ang (China)

Mo’ang (Viet Nam)

Mòcheno

Mocoví

Mohawk (Akwesasne, St. Regis)

Mohawk (Ganienkeh)

Mohawk (Kahnawake)

Mohawk (Kanatsiohareke)

Mohawk (Kanesatake)

Mohawk (Six nations)

Mohawk (Tyendinega)

Mohawk (Wahta)

Mojo

Mok (China)

Mok (Lao PDR)

Mok (Myanmar,

Thailand)

Moklen

Moksha

Moro

Moroccan Judeo-Arabic

(Israel)

Mortlockese

Mosquitia Creole

Motuo Menba

Moyon

Mpi

Mt.IrayaAgta

Muinane

Muji

Musom

Mussau-Emira

Mwatebu

Nadëb

Nahali

Nahukwa

Nalu

Narim

Nemi

Newar

Ngarinyin

Ngatikese Men’s Creole

Ngombe

Nila (SeramIsland)

Niuean

Nogay (Caucasus)

Norfolk-Pitcairn

(Norfolk)

North Greenlandic

North Saami

North Slavey

Northern Khanty

Northern Paiute

(Nevada)

Northern Pame

Northern Tepehuán

Northern Tutchone

Nukak

Nukuoro

Numao Bunu

Nunatsiavummiutut

Nupri

Nyah Kur

Nyoe

O’odham (Mexico)

O’odham (Akimel)

O’odham (Tohono)

Oirata

Okanagan

Okinawan

Olonetsian

Orang Hulu

Ordos

Ormuri

Orowe

Oyrat

Páez

Pakan

Palu’e

Pana

Panamanian Creole

Panasuan

Papantla Totonac

Papapana

Parachi

Pareci

Pasi

Pasing

Permyak

Phalura

Phong

Phula (Viet Nam)

Phuthi

Piapoko

Piaroa (Colombia)

Piedmontese

Piu

Plautdietsch

Polci cluster

Polonomombauk

Pong

Pontic Greek

Poqomam

Prasun

Puinave

Pukapukan

Pukur

Pume

Pupeo

Pwaamèi

Quechan

Quechua of Ancash and Huánuco

Quechua of  Ayacucho

Quechua ofSantiagodel

Estero

Quichua of Cotopaxi,               Tungurahua and             Chimborazo

Quichua of Imbabura

Quichua ofNapo

Quichua of Pastaza

Quichua of Salasaca

Rama Cay Creole

Rao

Razihi

Repanbitip

Resian Slovene

RioGrande Keresan

Ritharrngu

Romani

Romansh

Ruc

Rushani

Rutul

Saba

Sach

Saek

Sakapultek

San DionisiodelMar Huave

Sanapaná

Saparua

Sarikoli

Sarwa

Sassarese

Savi

Savo

Sayultec

Scottish Gaelic

Semnani

Shipibo-Conibo

Shixing

Shuar chicham

Shuswap

Siberian Tatar

Sierra de Puebla Náhuatl

Sila

Singpho

Sinkiang Dagur

Siona / Secoya (Peru)

Sipakapense

Siriano (Colombia)

Sivandi

Siwi

Sobei

Soi

Solon

Somm

Sorbian

South Jutish

South Slavey

Southern Altay

Southern Tiwa (Isleta Pueblo)

Southern Tiwa (Sandia Pueblo)

Southern Zoque

Suarmin

Sulung

Suret

Svan

Swoeng

Tacana

Taikat

Taloki

Talondo

Tamaceq

Tamahaq (Lybia)

Tamazight (BeniIznassen)

Tangwang

Taos

Tati

Tatuyo

Tchitchege

Te’un (SeramIsland)

Teanu

Tektitek

Temiar

Teribe (Panama)

Tewa (Arizona)

Thaayorre

Thangmi

Thavung (Laos)

Thulung

Ticuna

Tilung

Tinan

Tindi

Tingal

Tiri

Tiwa

Tlachichilco Tepehua

Toba

Tolomako

Tomadino

Toratán

Torwali

Triw

Trukhmen

Ts’amay

Ts’ixa

Tsa’fiki

Tsakhur

Tsez

Tsum

Tuamotuan

Tum

Tundra Nenets

Tunebo

Tupari

Turi

Tutuba

Tuvaluan

Tuyuca (Colombia)

Tz’utujil

U

Udmurt

Ujir

Urak Lawoi (Malaysia)

Urak Lawoi (Thailand)

Urum

Ushojo

Utsat

Vafsi

Valle Nacional Chinantec

Vedda

Vera’a

Voh-Koné dialects

Vojvodina Rusyn

Võro-Seto

Vumbu

Waigali

Waima’a

Wakhi

Walloon

Walmajarri

Wanano / Kotiria (Colombia)

Wano

Wapishana (Brazil)

Warao

Wari

Wari

Waru

Western Apache

Western Armenian (Middle East)

Western Armenian (Turkey)

Western Mazahua

Western Neo-Aramaic

Wik Ngathan

Wotapuri-Katarqalai

Wunai Bunu

Wutun

Yaghnobi

Yagua

Yamphu

Yan-nhangu

Yankunytjatjara

Yaqui (United States of America)

Yasa

Yaw

Yeyi

Yiddish (Europe)

Yiddish (Israel)

Yidgha

Yine

Younuo Bunu

Yucatec

Yucuna

Yuhup (Colombia)

Yuracaré

Yurt Tatar

Yurutí (Colombia)

Zaiwa

Zangskari

Zapotec of Petapa

Zapotec of San Antonino el Alto

Zapotec of the Southern mountains, eastern lowlands

Zapotec of the Southern mountains, northeast

Zapotec of the Southern mountains, northwest lowlands         Zapotec of the Valleys, middle northwest

Zapotec of the Valleys, west

Zapotec of Zimatlán deÁlvarez

Zaramo

Zazao

Zirenkel

!Xoon

’Langthang Tibetan

’Loke Tibetan

’Narpa

’Nyishangba

//Ani

 

 

 

 

A’ingae / Cofan (Colombia)A’tongAchaguaAcheron

Afitti

Ainba

Aiton

Ajuru

Ak

Aleut (Western)

Alutor

Amahuaca

Andoke

Anung (Myanmar)

Anus

Arabela

Araona

Arapaho (Wyoming)

Arawun

Arbanasi

Arem

Ari

Aruá

Arvanitika

Asumboa

Auvergnat

Awa’pit

Awjila

Badiaranke

Baga Sitemu

Bainouk-Samik

Bana

Baniva

Banjima

Baraba Tatar

Baras

Barasana (Brazil)

Bardi

Bartang

Bashkarik

Bati

Bats

Beeke

Beezen

Bepour

Besme

Bikaru

Bohtan Neo-

Aramaic

Bom

Bonggo

Bonjo

Bothar

Brao

Breton

Bribri (Panama)

Bubia

Budukh

Bundjalung

Bunuba

Burate

Burgundian

Buryat (Cis-Baikal)

Buyang

Cacua

Camarines Norte Agta

Capanahua

Carapana (Brazil)

Carrier

Central Popoloc

Central Siberian Yupik (Chukotka)

Champenois

Cherokee (North Carolina)

Cheyenne(Oklahoma)

Chickasaw

Chilisso

Chimila

Chintang

Chong

ChontalTabasco

Chorote Iyojwa’ja

Chukchi

Cocama-Cocamilla (Peru)

Cocopa (Arizona)

Comanche

Crimean Tatar (Crimea)

Crimean Tatar (Dobruja)

Crimean Turkish

Csángó Hungarian

Cuiba

Cypriot Arabic

Dahalo

Dair

Dameli

Danuwar

Darai

Dhimal

Djeoromitxi

Domaaki

Domari

Dorro

Doutai

Dukha

Eastern Chocho

Eastern Ojibwe

Ebang

Ega

El Hugeirat

Eliri

Eman

Émérillon

Even (Kamtchatka)

Even (Siberia)

Evenki (Manchuria)

Evenki (Northern Siberia)

Evenki (Sakhalin)

Evenki (Southern Siberia)

Faire Atta

Faita

Fania

Fongoro

ForestNenets

Franc-Comtois

Fyem

Gagauz (Maritime)

Gagauz (South Balkans)

Gallo

Gambiri

Ganan

Gangou

Gardiol

Garrwa

Geji cluster

Geta?

Gitksan

Gong

Gooniyandi

Gorovu

Gowro

Griko (Calabria)

Griko (Salento)

Guatuso

GuernseyFrench

Gura

Gurdu-Mbaaru

Gwich’in (Canada)

Gwich’in (United States of America)

Halkomelem

Helong

HighlandChontal

Hobyot

Homshetsma (Caucasus)

Hulaula (Israel)

Huzhu Monguor

Hya

Ik

IliTurk

Inari Saami

Indri

Inga

Ingrian

Iresim

Ishkashimi

Istriot

Istro-Romanian

Isu

Iteri

Ixtenco Otomí

Iyive

Jah Hut

Jakaltek (Mexico)

Jaminjung

Jaqaru

Jawoyn

Jaya

Jeri

JerseyFrench

Jibbali

Jicarilla Apache

Jingulu

Jonkor Bourmataguil

Judeo-Berber (Israel)

Judezmo (Europe)

Judezmo (Israel)

K’emant

Kaande

Kadu

Kalamo

Kalasha

Kami

Kanga

Kangjia

Kanowit

Kapingamarangi

Karaim (Lithuania)

Karas

Karelian (Tikhvin)

Kari

Kari’ña (Guyana,Suriname)

Kari’ña (Venezuela)

Karuk

Kashubian

Kaska

Katukina doAcre

Keder

Keiga

Kendem

Kensiw

Ket

Khang Quang Lam

Khinalug

Khojki

Kickapoo (Kansas)

Kickapoo (Oklahoma)

Kickapoo (Texas)

Kija

Kildin Saami

Kili

Kiowa

Kofei

Koke

Koko Bera

Kona

Korandje

Koryak

Kosraean

Kri

Kristang

Krueng

Kryz

Kuay

Kuku Yalanji

Kulina Páno

Kumāle

Kumzari

Kuna (Colombia)

Kunbarlang

Kung

Kutenai

Kwatay

Laemae

Lafofa

Langa

Languedocian

Lengua

Lillooet

Limousin

Lishan Didan (Israel)

Lishana Deni (Israel)

Lishanid Noshan (Israel)

Logol

Lohorung

Lokono (Suriname)

Lorrain

Lowland Chontal

Lude

Lule Saami

Machineri (Bolivia)

Mah Meri

Mahongwe

Majhi

Makurap

Maliseet-Passamaquoddy

Mam (Mexico)

Mambai

Manchurian Ölöt

Mangareva

Maniwaki Algonquin

Mapuche (Argentina)

Mari

Maricopa

Mariupolitan Greek

Maslam

Mbara

Mbya Guarani (Argentina,Uruguay)

Mech

Megleno-Romanian

Mewahang

Mindiri

Miraña (Colombia)

Mixtec of San Miguel Piedras

Mixtec of San Pedro Tidaá

Mixtec of the northeast lowlands

Mixtec of Zapotitlán

Moere

Mohave (Arizona)

Mohave (California)

MoliseCroatian

Mopán (Belize)

Mopán (Guatemala)

Mor

Moraori

Mores

Moroccan Judeo Arabic (Morocco)

Morokodo

Mosetén

Mosimo

Movima

Mru

Mudburra

Mulao

Munji

Musan

Nachiring

Nafi

Nafusi

Nakkara

Namonuito

Nanay

Narau

Natanzi

Nayini

Ndunda

Neku

Ngaatjatjara

Ngäbere (Costa Rica)

Ngalkbun

Nganasan

Ngangikurunggurr

Ngarinman

Ngile

Ngwaba

Nheengatu / Yeral (Brazil)

Nheengatu / Yeral (Venezuela)

Ningalami

Nisga’a

Nivkh (Sakhalin)

Njalgulgule

Nogay (Crimea)

Nogay (Dobruja)

Nomatsiguenga

Nootka

Norman

North Alaskan Inupiaq (Canada)

North Alaskan Inupiaq (Kotzebue Sound)

North Alaskan Inupiaq (North Slope)

North Frisian

Northern Alta

Northern Altay

Northern Mansi

Northern Selkup

Northern Tujia

Nubaca

Nunggubuyu

Nyamal

Nyikina

Ocaina (Colombia)

Ocoyoacac Otomí

Ojibwe

Olultecan

Orang Seletar

Orejón

Oroha

Otoro

Ottawa(Canada)

Ottawa(WalpoleIsland)

Paafang

PacificGulfYupik

Paipai

Palaung

Pale

PalenqueCreole

Palikur (FrenchGuyana)

Papi

Parya

Patla-Chicontla Totonac

Paumarí

Pear

Pech

Penrhyn

Phnong

Piame

Picard

Pije

Pingelapese

Piratapuya (Brazil)

Poitevin-Saintongeais

Provençal

Puluwat

Puma

Pwapwa

Pyu Quechua

of Cajamarca

Quechua of Cajatambo,Pascoand northern Junín

Quechua of San Martín

Quichua of Cañar and Azuay

Quichua of Loja

Raji

Rapa

Rapanui

Raute

Remo

Rikbaktsa

Roshorvi

Rumai

Sahaptin

Saisiyat

Sak (Bangladesh)

Sake

Sakurabiat

Salas

Sáliba

Sām

Samei

Samosa

Sanglechi

Santa MaríadelMar Huave

Sanyi

Saryg Yugur

Satawal

Saterlandic

Sause

Segeju

Semai

Semelai

Seneca (United States of America)

Sera

Shabo

Sharanahua

Shatt

Shawnee

Shira Yugur

Shor

Shoshoni (Idaho)

Shoshoni (Nevada)

Shoshoni (Wyoming)

Shumashti

Sian

Sibe

Sierra Totonac

Sighu

Siglitun

Siona / Secoya (Ecuador)

Sirionó

Ske

Skolt Saami

SonoraLower Pima

Sonsorol

Soqotri

South Saami

Southern Chocho

Southern Paiute

Southern Tlapanec

Southern Tujia

Stieng

Straits Salish

Sumariup

Tagargrent

Tagoi

Tai Phake

Taiap

Tamazight(Tunisia)

Tambotalo

Tanaina

Tanimbili

Tanimuca-Letuama

Tapayuna

Tapieté

Tarpia

Tasnusit

Tat

Tawahka

Taznatit

Tazy

Teko

Tembé

Temein

Tempuan

Temuan

Tenharim

Terena

Tetserret

Tewa (New Mexico)

Texistepecan

Thavung (Thailand)

Theen

Thompson

Tilapa Otomí

Tima

Tipai (Mexico)

Tipai (United StatesofAmerica)

Tlahuica

Toba-Maskoy

Tobati

Tocho

Töitschu

Tokelauan

Toram

Touggourt Tamazight

Transylvanian Saxon

Tuahka

Tulishi

Tumtum

Tunisian Judeo-Arabic (Israel)

Tuotomb

Turoyo

Ubi

Udi (Azerbaijan)

Udi (Georgia)

Ukhwejo

Ulithian

Ulwa

Umpila

Usu

Ute (Colorado, Southern Ute)

Ute (Colorado,UteMountain)

Ute (Utah)

Valley Yokuts

Vehes

Veps

Vilamovian

Wa

Wagiman

Wajarri

Wanka Quechua

Warapu

Wardaman

Warekena (Venezuela)

Warnang

Warnman

Warumungu

Washo

Waunana (Panama)

Western Chocho

Western Mari

Western Náhuatl

Western Otomí

Western Popoloc

White Gelao (China)

White Gelao (Viet Nam)

Wik Ngencherr

Winnebago (Nebraska)

Winnebago (Wisconsin)

Woleaian

Xerente

Yaeyama

Yaminahua (Bolivia,Peru)

Yanesha

Yanyuwa

Yapunda

Yarawata

Yatê

Yavapai

Yawarana

Yazgulami

Yazva Komi

Yerong

Yoki

Yonaguni

Yuki

Zapotec of San Bartolo Yautepec

Zapotec of the Valleys north

Zapotec of the Valleys, central

Zay

Zenaga (Mauritania)

 

 

AbagaAchumawiAhtnaAinu (Hokkaido)

Aja

Aka

Akie

Akum

Akuntsu

Akuriyo

AlabatIslandAgta

Alawa

Aleut (Eastern)

Aleut (Western,CommanderIslands)

Amahai

Amok

Anambé

Andoa (Ecuador)

Andoa (Peru)

Anfillo

Angku

Animere

Añu

Anung (China)

Apiaká

Aputai

Aqaw Gelao

Arabana

Araki

Arára Shawãdáwa

Argobba

Arha

Arho

Arikapu

Arikara

Arta

Assiniboine (Canada)

Assiniboine (United States ofAmerica)

Ata

Aurê-Aurá

Ava-Canoeiro

Aveteian

Awa Cuaiquer

Awakatek (Mexico)

Ayapanec

Ayizi

Badala

Baga Mboteni

Baghati

Bakole

Bakpinka

Baldemu

Bangani

Bangsa

Bara (Colombia)

Barām

Barasana (Colombia)

Baré (Brazil)

Baré (Venezuela)

Barzani Jewish Neo-Aramaic (Israel)

Batek

Bathari

Baure

BayIslandsCreole

Bella Coola

Bellari

Berbice Dutch Creole

Bieria

Bikya

Bilakura

Birhor

Birri

Bishuo

Boguru

Bonerif

Boor

Boruca

Budong-Budong

Buga

Bung

Bungee

Busuu

Cabiyarí

Caddo

Cahuilla

Callahuaya

Cambap

Cappadocian Greek (Greece)

Carijona

Cayuga (Canada)

Cayuvava

Central Pomo

Central Selkup

Central Sierra Miwok

Chamacoco

Chamicuro

Chaná

Chemehuevi

Chinook Jargon

Chintaw

Chiquitano (Brazil)

Chorotega

Chortí

Chuang

Chuj (Mexico)

ChulymTurk

Chung (Cambodia)

Chung (Thailand)

Coastal Chontal

Cobiana

Cocama-Cocamilla (Brazil)

Coeur d’Alene

Columbian

Comox/Sliammon

CopperIslandAleut

Corfiot Italkian

Dagur (Amur)

Dahaalik

Dampal

Danaw

Danisi

Defaka

Dharawal

Dharug

Dhurga

Diahói

Dimbong

Dulbu

Dumi

Dumun

Duriankere

Dusner

Dyirbal

East CapeYupik

Eastern Mansi

En

ForestEnets

ForestYukagir

Foya

Gadaba

Gagauz (Deli Orman)

Gajerrong

Gamilaraay

Ganggalidda

Garífuna (Nicaragua)

Geme

Ghomara

Gottscheerish

Goundo

Green Gelao (China)

Green Gelao (Viet Nam)

Gros Ventre

Guaná

Guarasu

Guató

Gumbaynggirr

Guranalum

Gweno

Gyem

Haisla

Han (Canada)

Han (United States of America)

Handuri

Hawaiian

Hayu

Heiltsuk

Hermit

Hértevin

Hijuk

Holikachuk

Hoti

Huilliche

Hulung

Hupa

Huron-Wyandot (Canada)

Ibu

Iduh (Lao PDR)

Iduh (Viet Nam)

Ilue

Iñapari

Ingalik

Ipai

Iquito

Iranxe

Isarog Agta

Itelmen

Itonama

Itzá

Ixcatec

Ixil (Mexico)

Jahai

Jarawa

Javindo Creole

Jebero

Jilbe

Jorá

Juma

Kaixána

Kalispel

Kamarian

Kamasa

Kanakanabu

Kanoê

Kapori

Kaqchikel (Mexico)

Karaim (Western Ukraine)

Karajarri

Karo

Kasanga

Kashaya

Kasong

Katawixi

Kaurna

Kavalan

Kawaiisu

Kawucha

Kaxarari

Kayardild

Kayupulau

Kelo

Kembra

Kensiw

Kentak

Khövsgöl Uryangkhay

Kickapoo (Mexico)

Kiksht

Kilen

Kiliwa

Kim

Kings RiverYokuts

Kinikinau

Kiong

Kiowa Apache

Klallam

Ko

Konkow

Koraga

Korana

Koroshi

Kota

Kowaki

Koyukon

Kraol

Kravet

Krenak

Kudu-Camo

Kujubim

Kunjen

Kurrama

Kuruáya

Kuruba

Kusunda

Kuuku Ya’u

Kwak’wala

Kwazá

Kwegu

Kwerisa

Laal

Lacandón

Laghu

Laji

LakeMiwok

Lakota

Lamongse

Lamu

Lanoh

Lardil

Laua

Leco

Lemerig

Lengilu

Liki

Livonian

Logorik

Lokono (Guyana)

Lolak

Lom

Lorediakarkar

Loun

Luiseño

Luri

Luro

Lushootseed

M’lomp

Mairi

Madngele

Maidu

Majera

Makah

Mako

Makolkol

Maku’a

Malak Malak

Manchu (Amur)

Manchu (Nonni)

ManchurianKirghiz

Manda

Mandaic

Mandan

Mander

Mangarla

Mangarrayi

Mani

Mansim

Maringarr

Marrisyefin

Marrithiyel

Massalat

Massep

Matanvat

Matipu

Mawak

Mawayana (Brazil)

Mawayana (Guyana)

Mayo

Menominee

Menri’

Mescalero-Chiricahua Apache (Oklahoma)

Michif

Miltu

Miraña (Brazil)

Mirití Tapuia

Miriwoong

Misantla Totonac

Mo’da

Moghol

Mokilese

Molo

Mono

Mono (Eastern)

Mono (Western)

MontanaSalish

Moré

Motocintlec

Mra

Munichi

Munsee (Canada)

Munsee (United States of America)

Muot

Mvanip

Mwesen

N/uu

Na

Naati

Naiki

Naman

Nasarian

Nataoran

Navwien

Ndai

Nding

Negidal

Nemadi

Nez Perce

Ngalakan

Ngaliwuru

Ngandi

Ngardi

Ngarluma

Ngbinda

Nihali

Nisvai

Nivat

Niviar

Nivkh (Amur)

Njerep

Nonuya

Northern Haida

Northern Paiute  (Idaho)

Northern Paiute (Oregon)

Northern Pomo

Northern Sierra Miwok

Northern Straits Salish

Northern Totonac

Noy

Nusa Laut

Ocaina (Peru)

Ofayé

Olrat

Omagua (Brazil)

Omagua (Peru)

Omaha-Ponca

Omotik

Oneida(Canada)

Oneida(New York)

Oneida(Wisconsin)

Ongamo

Onge

Onondaga (Canada)

Onondaga (New York)

Opuuo

Oro Win

Oroch

Orok

Osage

Ottawa(Michigan)

Ouma

Ozomatlán Totonac

Paakantyi

Pacahuara

Panamanian Creole English

Panamint

Pangvali

Parintintin

Parji

Patua

Patwin

Paulohi

Paunaca

Pawnee

Pazeh

Peco’ Creole

Pémono

Pengo

Pipil

Piratapuya (Colombia)

Pisamira

Pite Saami

Potawatomi (Canada)

Potawatomi (Kansas)

Potawatomi (Michigan)

Potawatomi (Oklahoma)

Potawatomi (Wisconsin)

Poyanawa

Pu

Puari

Punan Batu

Puruborá

Purum

Qawasqar

Quechua of Chachapoyas

Quechua of Pacaraos

Quechua of Yauyos

Rama

Red Gelao (China)

Red Gelao (Viet Nam)

Rembarrnga

Resígaro

Reyesano

Riang

Rigolet Inuktitut

Ririo

Ruga

Saaroa

Sabanê

Salamãy

Samatao

Samatu

Sambe

Samrai

Samray

Samre

San FranciscodelMar Huave

Sanenyo

Sapé

Saponi

Sarcee

Sauk-Fox

Sawkna

Sechelt

Sekani

Semaq Beri

Senaya

Sene

Seneca (Canada)

Sentilese

Seward Peninsula Inupiaq (KingIsland)

Seward Peninsula Inupiaq (Little Diomede Island)

Seward Peninsula Inupiaq (Norton Sound)

She

Shiwiar

Shompen

Shwai

Sia Pedee

Sikïiyana

Siona / Secoya (Colombia)

Sirmaudi

Sissano

So-ng

Sogoo

Somyev

Soo

Sorsorian

Southern Ayta

Southern Haida

Southern Pomo

Southern Selkup

Southern Sierra Miwok

Southern Tutchone

Sowa

Spokane

Squamish

Surel

Susuami

Taap

TabascoNáhuatl

Tagish

Tahltan

Tai Nora

Tai Rong

Tailoi

Taje

Takahanyilang

Talodi

Tamazight (Arzew)

Tamki

Tanacross

Tanana

Tanema

Tangam

Tape

Tariana (Brazil)

Tariana (Colombia)

Taruma

Taushiro

Tchumbuli

Tehuelche

Tench

Ter Saami

Teribe (Costa Rica)

Tese

Thao

Tharkarri

Tidikelt

Tinigua

Tirahi

Tirma

Tlingit (Canada)

Tlingit (United States of America)

Tobian

Toda

Tofa

Tol

Tolowa

Toto

Totoró

Trumai

Tsakonian

Tsimshian

Tubatulabal

Tule-Kaweah Yokuts

Tundra Enets

Tundra Yukagir

Tunisian Judeo-Arabic (Tunisia)

Turaka

Tuscarora (Canada)

Tuscarora (United States of America)

Tuzantec

Udege

Ulcha

UmeSaami

Upper Kuskokwim

Upper Tanana (Canada)

Upper Tanana (United States of America)

Ura

Uruak

Usku

Vacacocha

Vano

Volow

Vote

Waanyi

Waiwai (Suriname)

Wali

Wambaya

Wanai

Wangaaybuwan

Wangkumara

Warekena (Brazil)

Western Abenaki (Canada)

Wichita

Wintu-Nomlaki

Wiradjuri

Woria

Worrorra

Wunambal

Xambioá

Xetá

Xinka

Xipáya

Xiri

Xokleng

Yahgan

Yakkha

Yangkam

Yarawi

Yawalapiti

Yiiji

Yuchi

Yurok

Zaparo

Zapotec of Asunción Tlacolulita

Zapotec of Mixtepe

Zapotec of San Felipe Tejalapan

Zenaga (Western Sahara)

Zenatiya

Zidgali

Zumaya

‘Ongota

/Xaise

=/Hoa

 

 

 

AasaxAhomAimolAinu (Kuril)

Ainu (Sakhalin)

Akkala Saami

Alderney French

Amanayé

Andro

Antoniano

Aore

Apolista

Arapaho(Oklahoma)

Arapáso

Aribwatsa

Arman

Atacameño

Atsugewi

Babuza

Baga Kalem

Barbareño

Barzani Jewish Neo-Aramaic (Iraq)

Basay

Baygo

Berakou

Berti

Bina

Birgid

Boro

Cacaopera

Canichana

Cape Khoekhoe

Cappadocian Greek (Turkey)

Carabayo

Catawba

Cayuga (Oklahoma)

Cayuse

Central Kalapuyan

Chairel

Chiwere

Cholon

Coptic

Cowlitz

Culle

Cupeño

Dalmatian

Deti

Dicamay Agta

Dororo

Duli

Dungidjau

Dura

Eastern Abenaki

Eastern Pomo

Eel River

Athabaskan

Elmolo

Eotile

Eyak

Gaagudju

Gafat

Ge’ez

Getmata

Gey

Gule

Guliguli

Gününa Küne

Hanis

Hoanya

Homa

Horo

Hpun

Huitoto (Brazil)

Hukumina

Hulaula (Iran)

Huron-Wyandot (United States of America)

Ifo

Ineseño

Island Carib

Island Chumash

Judeo-Berber (Morocco)

Kamas

Kamas Turk

Kaniet

Kansa

Karaim (Crimea)

Karami

Karelian (Valday)

Katabaga

Kato

Kayeli

Kazukuru

Kede

Kenaboi

Kerek

Ketangalan

Kilit

Kinare

Klamath-Modoc

Kolhreng

Konomihu

Kore

Krenjê

Kulun

Kurtjar

Kw’adza

Kwadi

Kwisi

Lae

Lenca

Li-Ngbee

Liliali

Lipan

Lishan Didan (Iran)

Lishana Deni (Iraq)

Lishanid Noshan (Iraq)

Lorkoti

Lower Chehalis

Macaguaje

Mahigi

Máku

Malin

Mapia

Maragus

Marrgu

Matagalpa

Mattole

Miami-Illinois

Migueleño

Mlahso (Syria)

Mlahso (Turkey)

Mo-peng

Mochica

Moksela

Molala

Mulaha

Múra

Nagumi

Naka’ela

Napore

Natchez

New River Shasta

Ngarla

Ngong

Nila (Nila Island)

Nisenan

Nooksack

Northeastern Pomo

Nukiní

Nyang’i

Obispeño

Odut

Old Sirenik

Ona

Ongkor Solon

Opon-Carare

Orang Kanaq

Palumata

Panobo

Papora

Pentlatch

Phalok

Pijao

Piru

Purisimeño

Pyu

Quapaw

Quileute

Quinault

Qwarenya

Rangkas

Sanhaja of Srair

Sei

Sened

Sengmai

Serrano

Seru

Seward Peninsula Inupiaq (Big Diomede Island)

Singa

Siraiya

Sishee

Siuslaw

Slovincian

Southeastern Pomo

Southern Khanty

Southern Mansi

Soyot

Subtiaba

Taman

Tamazight (Ait Rouadi)

Tandia

Taokas

Tarao

Te’un (Te’un Island)

Tetete

Tillamook

Tobada’

Togoyo

Tolcha

Tonjon

Torá

Torá

Traditional Cornish

Traditional Manx

Tsetsaut

Tunica

Tututni

Twana

Ubykh (Caucasus)

Ubykh (Turkey)

Umutina

Unami

Upper Chehalis

Upper Umpqua

Uru

Uruava

Urupá

Ventureño

Vilela

Wappo

Western Abenaki (United States of America)

Western Mansi

Wiyot

Xakriabá

Yaaku

Yameo

Yir Yoront

Yoba

Yug

Yuki

Yurutí (Brazil)

Zeem

!Gan!ne

/’Auni

//Ku //’e

//Kx’au

//Xegwi

/Xam

 

 

Nykstančios kalbos pagal šalis arba teritorijas, įtrauktas į interaktyvų „Nykstančių pasaulio kalbų atlasą“ (2009-02-17 d. duomenys).

Šalis arba teritorija Nesaugi Kelianti susirūpinimą (akivaizdi grėsmė) Rimtas pavojus(didelė grėsmė) Kritinė būklė (ypač didelis pavojus) Išnykusi
(nuo 1950 metų)
Bendras įtrauktų į Atlasą kalbų skaičius
Afganistanas 3 12 6 2   23
Airija   1     1 2
Albanija 1 2 1     4
Alžyras 4   6 3   13
Angola   1     3 4
Argentina 3 5 4 2 4 18
Armenija   2       2
Australija 17 13 30 42 6 108
Austria 2 3       5
Azerbaidžanas 1 4 5   1 11
Baltarusija 2 2       4
Bangladešas 3 1 1     5
Belgija 3 2 3     8
Belizas 2 1 1     4
Beninas       1   1
Bisau Gvinėja 1     2   3
Bolivija 6 11 8 10 4 39
Bosnija ir Herzegovina   1 1     2
Botsvana 2 5   3 1 11
Brazilija 97 17 19 45 12 190
Bulgarija 1 2 3     6
Burkina Faso   1       1
Butanas 10 9       19
Centrinės Afrikos Respublika 1 1 1 2   5
Čadas 1 7 11 8 2 29
Čekijos Respublika 2 2       4
Čilė 1 1 1 3 1 7
Danija 2 2       4
Dominika         1 1
Dramblio Kaulo Krantas     2   2 4
Egiptas   1 1   1 3
Ekvadoras 1 10 4 4 1 20
Eritrėja       1   1
Estija   3       3
Etiopija 8 8 3 6 3 28
Farerų Salos (Danijos Karalystė) 1         1
Fidži 1         1
Filipinai 2 3 3 5 2 15
Gabonas   4 4     8
Gajana 5 2 1 4   12
Gana 3 1   1   5
Graikija   3 4 3   10
Grenlandija (Danijos Karalystė) 1 2       3
Gruzija 2 6 3     11
Guamas (JAV) 1         1
Gvatemala 13 7 1 2   23
Gvinėja   3 2 2 1 8
Hondūras 2   2 3 1 8
Indija 84 62 6 35 9 196
Indonesija 56 30 19 32 10 147
Irakas 1 3   1 3 8
Iranas 3 15 2 3 2 25
Ispanija 1 3       4
Italija 5 22 4     31
Izraelis 1 3 8 1   13
Japonija   5 2 1   8
Jemenas   2 2     4
Jordanija 1   1     2
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 2 4 2   4 12
Jungtinės Amerikos Valstijos 11 25 32 71 53 192
Juodkalnija   1       1
Kambodža 1 1 8 9   19
Kamerūnas   3 13 16 4 36
Kanada 24 14 16 32 2 88
Kazachstanas   1       1
Kenija 1 2 1 3 5 12
Kinija 41 49 22 23 9 144
Kipras     1     1
Kirgizija   2       2
Kolumbija 12 27 13 12 4 68
Kongas   1 1     2
Kongo Demokratinė Respublika 1   2 2 1 6
Kosta Rika 3 1 2 3   9
Kroatija 1 2 4   1 8
Kuko Salos 1 2 1     4
Laoso Liaudies Demokratinė Respublika 3 22 5 1   31
Latvija 2 2   1 1 6
Lenkija 4 2 2   1 9
Lesoto   1       1
Libanas   1 1     2
Libija 1 1 3 1   6
Lietuva 1 2 1     4
Liuksemburgas 1 2       3
Makedonija (Buvusioji Jugoslavijos Respublika) 2 2 3     7
Malaizija   5 9 8 3 25
Malis   2       2
Marokas 1 1 2 1 2 7
Mauritanija   1 1 1   3
Meksika 52 38 33 21   144
Mianmaras 3 7 8 6 4 28
Mikronezijos Federacinės Valstijos    3 9 1   13
Moldovos Respublika   2       2
Monakas   1       1
Mongolija 1 3 3     7
Namibija   1       1
Naujoji Kaledonija (Prancūzija) 7 5 3 2 1 18
Naujoji Zelandija 1         1
Nauru 1   1     2
Nepalas 18 33 13 6 1 71
Nigerija 3 2 8 14 2 29
Nigeris 1   1     2
Nikaragva 2 2 2 2 3 11
Niujė   1       1
Nyderlandai 4 2       6
Norfolkas (Australija)   1       1
Norvegija   2 3 1   6
Omanas   2 4 2   8
Pakistanas 7 14 6     27
Palau     1 1   2
Palestininos teritorijos     1     1
Panama 3 3 2 1   9
Papua Naujoji Gvinėja 24 15 29 20 10 98
Paragvajus 1 5 4 2   12
Peru 10 18 14 15 5 62
Pietų Afrika       3 7 10
Pitkerno Salos (JK) 1         1
Portugalija   1       1
Prancūzija (metropolija) 5 8 13     26
Prancūzijos Gviana (Prancūzija)   1 3     4
Prancūzijos Polinezija (Prancūzija)   2 2     4
Pusiaujo Gvinėja   3       3
Rytų Timoras 4 1   1   6
Rumunija  2 3 6     11
Rusijos Federacija 21 47 29 20 19 136
Saliamono Salos 4 4 3 4 3 18
Salvadoras       1 1 2
San Marinas   1       1
Senegalas 10 1 2 2   15
Serbija 1 4 1     6
Siera Leonė     1 2 2 5
Sirijos Arabų Respublika 1 3 2   1 7
Slovakija 2 3       5
Slovenėnija 1 1   1   3
Sudanas 6 15 23 15 6 65
Suomija   5 2   1 8
Surinamas 2   2 4   8
Šri Lanka   1       1
Švedija 1 4 2 2   9
Šveicarija 2 5 1     8
Tadžikistanas 1 4 6     11
Tailandas 2 15 3 3 1 24
Tanzanijos Jungtinė Respublika 4 2 2 2 2 12
Togas         1 1
Tokelau (N.Z.)     1     1
Tunisas     1 1 1 3
Turkija 5 6 3 1 3 18
Tuvalu   1       1
Uganda 1   1 1 3 6
Ukraina 4 6 4 1   15
Urugvajus     1     1
Uzbekistanas   2 1     3
Vanuatu 9 10 3 21 3 46
Venesuela  12 7 7 8   34
Vengrija 2 3       5
Vietnamas 5 15 4 3   27
Vokietija 7 4 2     13

 

 

 

Šaltiniai:

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00207

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00142

http://www.unesco.org/culture/ich/UNESCO-EndangeredLanguages-Statistics-20090217.xls

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00206

 

 

 

 

Parengė:

Renata Blagnienė, Bendrosios informacijos skyrius, tel: 6189

 

Parašykite komentarą