IŠMINTIES KRISLAI 15

,,Keičiasi įvairių rūšių korporacijų ir neformalių organizacijų, nematerialaus kapitalo, atsiradusio netgi dėl materialių aktyvų, o tai protui teikia šachmatų partijos būseną: figūros auka dėl kokybės. Kaip rezultatas – geopolitika keičiama į geoekonomiką ir geokultūrą, o jos, kartu paėmus, – kontroliuoja socialinio laiko civilizacijos prasmingumo infrastruktūrą, trajektoriją ir socialinio laiko dinamiką. Aukščiausio registro vertybių pakeitimas į žemesnes – neekvivalentinis sumanymas, vedantis prie pasiekimų profanacijos ir subjekto virtimą į instrumentą.“

Aleksandras Neklesa, INTERLOS – Intelektualioji Rusija grupės vadovas.

,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-09-05, p. 5

 

,,Ateitis turi būti sukurta dabarties.“

Georgas Kristoferas Lichtenbergas

,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-09-05, p. 5

 

,,Darbininkų visuomet buvo pervirš, nes kaip liesybės savo tėviškės, savo tikybos ir prigimtą kalbą apginti nuo vokiečių, – lenkų buvo dėl mūsų prosenių dalykas šventas, todėl ir pilių statyti ėjęs kiekvienas – senas ir jaunas su didžiausiu noru iš viso pavieto.“

J. Basanavičius, lietuvių patriarchas

J.Jurginis, ,,Istorija ir poezija“, Vilnius, 1969, p. 258

 

,,Visų lietuvių idealu turinti būti savystovė Lietuva. Ir todėl reikia siekti, kad :,,a) Lietuva lietuviška taptų; b) idėjos apie Lietuvos savystovystę ant tautiško pamato išsiplatintų kunigų ir bajorų tarpe; c) apšvietimo kalba visų Lietuvos luomų taptų lietuviškoji kalba; d) sandora ir meilė viešpatautų tarp visų Lietuvos gyventojų ir idealu visų luomų taptų – lietuvystė.“

J.Basanavičius, Lietuvos patriarchas

J. Jurginis, ,,Istorija ir poezija“, Vilnius, 1969, p. 268

 

,,Dabar gi kalbėti apie tai, kodėl Europos Sąjunga bloga – dar didesnę frustraciją sukeliantis užsiėmimas, nes Vidurio ir Rytų gyventojai tiesiog nevertina dalyko racionaliai. Jiems Europa pirmiausia svajonė.“

Vladimiras Bukovskis, sovietų politinis kalinys, gim. 1942 m.

2003-04-11

 

,,Visai neseniai, kai Airijoje pakartotas referendumas Nicos sutarties klausimu, visa šalis buvo aplipdyta Europos Sąjungos peršamais plakatais, kuriuose buvo parašyta, jog tuo atveju, jeigu jūs nepasirinksite Europos Sąjungos, turėsite badą ir vargą.“

Vladimiras Bukovskis, sovietų politinis kalinys, gim. 1942 m.

2003-04-11

 

,,Ir tas, kuriam neužteks drąsos net savo dvasiai apginti – tegul nesididžiuoja savo pažangiomis pažiūromis, nesipuikuoja, kad jis akademikas ar liaudies artistas, nusipelnęs veikėjas ar generolas, – tegul taip ir pasako sau: aš – galvijas ir bailys, man kad tik sotu ir šilta būtų.“

Aleksandras Solženicinas, rusų rašytojas

,,Lietuvos profsąjungos“, 1989-05-03, p. 7

 

,,Kai smurtas įsiveržia į taikingą žmonių gyvenimą – jo veidas liepsnoja nuo pasitikėjimo savimi, jis toks ir ant vėliavos, ir šaukia: ,,Aš  – Smurtas! Išsiskirstyti, pasitraukti, sutraiškysiu!“ Bet smurtas greitai sensta, keletas metų – jis jau nebepasitiki savimi, ir kad jau nebepasitiki savimi, ir kad išsilaikytų, kad padoriai atrodytų, – būtinai pasikviečia į sąjūdininkus Melą. Nes: smurtas neturi kuo prisidengti, išskyrus melą, o melas gali išsilaikyti tik smurtu. Ir ne kiekvieną dieną, ne ant kiekvieno peties uždeda smurtas savo sunkią leteną: jis reikalauja iš mūsų tik nuolankumo melui, kasdien dalyvauti meluojant – ir čia visa ištikimybė.“

Aleksandras Solženicinas, rusų rašytojas

,,Lietuvos profsąjungos“, 1989-05-03, p. 7

 

,,Ir čia yra mūsų nevertinamas, pats paprasčiausias, prieinamiausias būdas mums išsivaduoti: asmeniškai nedalyvauti mele! Te melas viską užgula, te melas viską užvaldo, bet pačiame mažiausiame užsispirkime: te valdo ne per mane!“

Aleksandras Solženicinas, rusų rašytojas

,,Lietuvos profsąjungos“, 1989-05-03, p. 7

 

 

,,Nacionalinės jausenos yra patys stipriausi žmones siejantys socialiniai klijai. Tų klijų negalime pakeisti jokiomis pilietiškumo ugdymo programomis. Didžiosios valstybės, aiškiai suvokiančios savo nacionalinius interesus, nors ir laikydamosi ES nuostatų, viduje imasi stiprinti nacionalinę kultūrinės kūrybos ir tapatumo tvirtinimo plotmę. Labai aiškiai suprantama, kad tauta, kultūra ir teritorija yra pačios valstybės esminis sandas. Naujos ekonomikos ir postmodernaus kapitalizmo sąlygomis svarbiausias tampa kultūros veiksnys, veikiantis kaip socialinės sanglaudos, valstybių ir tautų išlaikymo būdas. Jeigu tautai dar neišnykęs išgyvenimo instinktas, tai ji suvokia, kad tik kultūrinė kūryba ir kultūros plėtra jai laiduoja išlikimą, gyvastingumą ir jo stiprinimą. Jei kiti stiprina, o tu tik palaikai, tai nepaliaujamai silpnėji jų atžvilgiu.“

Vytautas Rubavičius, rašytojas

www.bernardinai.lt, 2012-11-08

 

,,Jeigu jūs pastebėjote, kad esate daugumos pusėje. Tai aiškus ženklas, kad laikas keistis.“

Markas Tvenas, amerikiečių rašytojas

,,Valdžia žmonėms ir žmonės valdžioje“, OLMA Media grup, 2012, p. 15

,,Propaganda yra vulgari hipnozės forma.“
N. Berdiajevas, rusų filosofas

 

 

,,Valdžia žmonėms ir žmonės valdžioje“, OLMA Media grup, 2012, p. 206

,,Daugiau nei dešimt kraštutinio marazmo metų, kai Lietuvoje valstybė buvo beveik nevaldoma, tad matome rezultatą.“

Algis Kasperavičius, istorikas

,,Respublika“, 2010-04-06

 

,,Pirmiausia, vergai negali mokyti mūsų vaikų. Jie neturi teisės mokyti laisvos šalies piliečių. Jeigu mokytojas yra vergas, jis turi būti išmestas iš mokyklos.“

Bronislovas Burgis, mokyklos direktorius

,,Kauno diena“,2014-11-08, p. 2

 

,,Pirmas dalykas, yra visiškai nesutvarkyta atestacijos sistema. Ji korumpuota ir nemokšiška.“

Bronislovas Burgis, mokyklos direktorius

,,Kauno diena“,2014-11-08, p. 2

 

Parašykite komentarą