Vidmantė Jasukaitytė

Kreipimasis į Seimo narius

 GERBIAMI SEIMO NARIAI,

Seimo darbe akivaizdžiai pastebimas skubėjimas įteisinti valstybės pagrindams kenksmingus pokyčius, – kėsintis į nusistovėjusias kalbos bei rašto taisykles, lietuvišką abėcėlę, asmens dokumentuose panaikinti tautybę žymintį įrašą. Matomos ryškios tendencijos nesiskaityti su deklaruotomis Europos Sąjungos vertybėmis bei lygių galimybių teise tarp visų Europos valstybių, išlaikant savo tautinį savitumą, kalbą, raštą ir teisę kiekvienam piliečiui, o taip pat ir tautai laisvai reikšti savo nuomonę.

Leiskite nuoširdžiai padėkoti tiems garbingiems Seimo nariams, kurie per praėjusį balsavimą dėl Tautinių mažumų įstatymo, matydami jame galimas grėsmes kurios atveria kelius teritorinio vientisumo išlaikymui bei pavojų valstybinei kalbai, principingai palaikė teisingą nuostatą. Linkiu išlikti tvirtiems ir toliau – per šiandieninį balsavimą likti ištikimiems mūsų valstybei, kurios pagrindų pagrindas yra mūsų kalba, seniausia Europoje, tūkstantmečius sauganti nepakartojamai savitą mūsų kultūrą.

Tačiau noriu visu atsakingumu atkreipti Jūsų dėmesį, kad šių metų liepos mėnesio 11 dieną Konstitucinio Teismo sprendimas grubiai pasikėsino į Lietuvos Konstituciją. Šis nutarimas yra vienas iš Lietuvos suverenumą naikinančių faktorių, nes šis Konstitucinio Teismo sprendimas duoda tam pilną pagrindą. Konstitucinis Teismas panaikino piliečių teisę savo valią išreikšti referendumais. Nuo šiol piliečiai, kaip jau yra buvę okupacijos laikotarpiu, turės teisę balsuoti tik nuleidžiant problemą „iš viršaus“, ją patvirtinus Seime, o pagrindinė iešmininko teisė, užkertant kelią tautai išreikšti savo nuomonę, paliekama Vyriausiai Rinkimų Komisijai, kuri seniai tautoje nebeturi gero vardo.

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Konstitucinis Teismas neturi prerogatyvos keisti Lietuvos Konstitucijoje numatytas normas bei kėsintis į numatytas teises. Nutarimo tekste demagogiškai manipuliuojama Konstitucija, tačiau iš tikrųjų jis reiškia brutalų antikonstitucinį Lietuvos piliečių teisių suvaržymą.

Šis nutarimas turi būti atsakingai įvertintas politikų ir Lietuvos visuomenės. Kreipiuosi į Jus, gerbiami Seimo nariai, kviesdama nedelsiant imtis aktyvių Seimo nariui leidžiamų veiksmų, kad toks Konstitucinis Teismas, kaip institucija veikianti prieš valstybę, būtų panaikintas. Jei dėl referendumo Lietuvos žemės išpardavimo klausimu prasmės kas nors turi teisę ginčytis, tai Lietuvos piliečių teisių apribojimas, kurį atliko savo neginčijamu ir neapskundžiamu nutarimu Konstitucinis Teismas, yra principinis blogis, veikiantis prieš laisvų piliečių prigimtinę teisę išreikšti savo nuomonę.

Tokia sprendžiamąją galią turinti institucija yra pavojinga, žalinga ir nereikalinga Lietuvos valstybei nes ji imasi veikti penktosios kolonos ar kitų, kol kas neįvardytų įtakų naudai. Gerbiami Seimo nariai, šį savo kreipimąsi rašau tam, kad atėjus istoriniam valstybės pagrindų griovimo įvertinimo laikui niekas negalėtų pasakyti, jog „nepastebėjo, kaip praslydo“, „jog artėjo atostogos ir atbuko dėmesys“ ar pan. Šiam faktui leidę įvykti ir niekaip nepasipriešinę Seimo nariai, ypač šio Seimo dauguma, istoriškai turės tik vieną galimą įvertinimą – kaip atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės griovėjai, kurie turės konkrečius vardus ir pavardes. Nuo to įvertinimo bus neįmanoma pabėgti ar pasislėpti, tai atneš gėdą jums ir jūsų vaikams.

Linkiu visiems atrasti savyje stiprybės ir pradėti aktyvius Valstybės stiprinimo bei Konstitucinių teisių sugražinimo veiksmus, pirmiausiai panaikinant Konstitucinį Teismą kaip politiškai korumpuotą ir itin aukštame teisinime lygmenyje veikiančią Lietuvai pavojingą instituciją. Šiems veiksmams neturi būti atostogų.

Nuoširdžiai pasitikinti Jumis,

Rašytoja, Kovo 11 –osios Akto signatarė Vidmantė Jasukaitytė

2014-07-15

 

Parašykite komentarą