Savastis – Identitate

DĖL BENDRADARBIAVIMO

Mes, Latvijos klubo IDENTITĀTE.LV ir Lietuvos klubo SAVASTIS atstovai,

–         įvertindami mūsų tautų ir valstybių istorinį likimą ir patirtį;
–         suvokdami pasaulio moralinių vertybių nunykimą, sąlygotą turtingiausios visuomenės dalies savimone siekiant turto ir valdžios;
–         matydami globalizmo agresyvų siekį naikinti idealistinius dvasios pradus ir išpažinti materializmą, kuris paverčia žmogų rinkos elementu ir juslinių įgeidžių garbintoju;
–         patirdami kasdieninį globalizmo siekį sugriauti tautų per amžius sukurtas kultūras kaip gyvenimo patikrintą ir priimtiną gyvenseną, o apgaulingus eksperimentus ir mutacijas pateikti kaip pažangą;
–         suprasdami, kad mūsų tautomis ir valstybėmis niekas nesirūpino ir nesirūpins, nes tai yra tik mūsų pačių prerogatyva;
–         įsitikinę, kad tautinės valstybės demokratija ir laisvė garantuojama jos nepriklausomybės ir savasties;
–         teigdami, kad mūsų valdantysis elitas vasališkai linkęs atmesti nacionalinės valstybės prasmę;
–         vertindami, kad nacionaliniai interesai, kaip tautos gyvybingumo pagrindas, neįmanomas be valstybės tautinių idealų bei vizijos;
–         akcentuodami demografinę problemą kaip esminę savo tautų tęstinumo sąlygą;
–         pripažindami, kad latvių ir lietuvių kalbos, kultūra, papročiai, tradicijos ir patriotizmas, kaip pagarba protėviams ir nenutrūkstama šių dienų prasmė reiškia mūsų indėlį į pasaulinę kultūrą ir jos humaniškumą;
–         įveikdami daugiamatės tragiškos okupacijos pasekmes, suniokojusios mūsų idealus, savigarbą, orumą, turime nusiteikti sunkiam darbui, kad visiems laikams liktume savoje žemėje;

pareiškiame susitarią:

1.      Esminių mūsų likimo klausimų nagrinėjimui ir vertinimui palaikyti intensyvius ryšius, Latvijos, Lietuvos ir tarptautine informacija bei patirtimi, keičiantis per  konferencijose, apskrituosiuose staluose ir kituose renginiuose.
2.      Skelbti bendrą informaciją ir ją platinti.
3.      Būtinais atvejais vykdyti bendrai suderintas akcijas ir įstatymleidystės iniciatyvas, kartu ginti nacionalines idėjas, o taip pat istorinei tiesai nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.
4.      Pasiūlyti į bendrą klubą pakviesti Estijos ir kitų šalių atstovus.

Susitarimas priimtas ir pasirašytas Lietuvoje, Panevėžyje  2010 m. birželio 20 d.

Latvijos IDENTITĀTE.LV klubo atstovai
Juris Putriņš, Irēna Deģe, Edvards Ratnieks, Andris Ruģēns,

Lietuvos SAVASTIS klubo atstovai
Algirdas Endriukaitis, Vitalija Budvidis, Sigitas Marčiukaitis, Arvydas Damijonaitis.

Adresai
Latvijos IDENTITĀTE.LV klubo
Latvija, LV 10-26
Rīga, Gaujas iela 32-32,
Andris Rugens
jaunbeerzs@gmail.com

8-371-295-599-04

Lietuvos SAVASTIS klubo
LT-01046, Vilnius, Gedimino prospektas 53,
LRS, Signatarų klubas
Algirdas Endriukaitis
misrig@lrs.lt
8-370-601-95-809

Parašykite komentarą