Vidmantė Jasukaitytė

Mirties kultūra kelia koją į Lietuvą

Lietuvoje mirties kultūrą administruoja socialdemokratai.

Seimo narės socialdemokratės prof. Marijos Aušrinės Pavilionienės spaudos konferencija, skirta „Vizija 2020“ įgyvendinimui. Dalyvaus sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, Seimo narės dr. Giedrė Purvaneckienė, Birutė Vėsaitė Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos direktorė gyd. Esmeralda Kuliešytė. (2014 05 13, 11.55)

 http://www3.lrs.lt/audio01/2/sk140513mp.asf

Tokią štai informaciją radau internete. Pažiūrėjau www.lrs.lt ir susiradau nuorodą apie spaudos konferencijas.

Ten štai Lietuvos socialdemokratų partijos pranešimas:

„Reprodukcinės sveikatos įstatymas užtikrins reprodukcines žmogaus teises, kurios yra pamatinės“. 2014 m. gegužės 13 d. pranešimas VIR Seime vykusioje Seimo narės socialdemokratės prof. Marijos Aušrinės Pavilionienės spaudos konferencijoje, skirtoje „Vizija 2020“ įgyvendinimui, kalbėta apie Seime planuojamą priimti Reprodukcinės sveikatos įstatymą. Gegužės 13 d. yra Pasaulinė veiksmo diena, kuria politikos formuotojai skatinami įgyvendinti „Viziją 2020“, paremti jos manifesto pirmąjį siekį – iki 2015 m. sukurti tarptautinę plėtros programą, pabrėžiančią seksualinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises kaip vieną iš prioritetų. Sveikatos apsaugos ministras dr. Vytenis Povilas Andriukaitis akcentavo, kad „reprodukcinės teisės yra tarp pamatinių žmogaus teisių, kurios pagal Konstituciją turi būti gerbiamos, įgyvendinamos ir ginamos. Reikalinga nuosekli reprodukcinės sveikatos politika, o ne veidmainiškas požiūris, kai, viena vertus, siūlomi įvairūs draudimai, kaip abortų, o, kita vertus, kategoriškai pasisakoma prieš lytinį ugdymą mokyklą, šiuolaikinę kontracepciją ir kitas pažangias iniciatyvas. Lietuvoje būtina priimti visapusišką Reprodukcinės sveikatos įstatymą, kartu numatant finansavimą kontracepcijos ir dirbtinio apvaisinimo kompensavimui“.
Prof. A. M. Pavilionienė pabrėžė, kad Lietuva dar 1994 metais prisijungė prie Jungtinių Tautų (JTO) Kairo konferencijos, skirtos žmogaus sveikatai (ypač lytinei ir reprodukcinei), veiksmų programos, įsipareigodama priimti nacionalinę strategiją, tačiau iki šiol to nepadarė. „Labai tikimės, kad pagaliau Lietuvoje pavyks pakeisti atmosferą, kuri trukdo įvesti modernią lytinio ugdymo programą“, – teigė socialdemokratė. Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos narė dr. Birutė Vėsaitė priminė, kad Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas buvo užregistruotas dar 2000 metais: „Reprodukcinis ugdymas yra tiesiog būtinas Lietuvos mokyklose. Gydytojai pripažįsta, kad ypač sudėtingos problemos kyla katalikiškose mokyklose, kur ugdomos „gerosios mergaitės“, nes ten niekas nekalba apie lytinį švietimą. Seksualinės abstinencijos propagavimas neveikia, o lytinio ugdymo, kuris turi būti privalomas mokyklose, efektyvumą įrodo kitų valstybių patirtis.“
Seimo narės dr. Giedrės Purvaneckienės, kurios parengtas Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas yra užregistruotas Seime, įsitikinimu, reikia priimti ne tik įstatymą, bet ir strategiją. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat rengia Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą, kurį planuojama pateikti Seimui rudenį, derinant su Seime parengtu projektu. Projektuose numatytas reprodukcijos pasirinkimas, ugdymas, švietimas ir konsultavimas reprodukcinės sveikatos klausimais, saugi motinystė, lytiškai plintančių ligų kontrolė, priemonės prieš seksualinę prievartą ir smurtą, prekybą žmonėmis.
                      Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos direktorė gyd. Esmeralda Kuliešytė tvirtino, kad „pasaulyje kasdien kas valandą miršta 33 gimdyvės, 222 mln. moterų vis dar neprieinama kontracepcija, daugėja ŽIV užsikrėtusių moterų, daug ankstyvų mergaičių santuokų, nėštumų ir gimdymų, smurto prieš moteris, neįgyvendinta lyčių lygybė.
Įgyvendintos visuomenės lytinės reprodukcinės teisės padės pažaboti skurdą, badą, smurtą ir leis pasiekti realią lyčių lygybę, visuomenės lytinę reprodukcinę sveikatą“.
Kontaktams:
LSDP infocentras
Morta Vidūnaitė
Mob. 8 612 01 121″

 

Šioje citatoje, žinoma, neatsispindi „taktinės“ priemonės. O jos štai tokios: vardan lytinio ,,švietimo“ numatoma mokyklose vaikučiams dalyti prezervatyvus, o merginoms iki dvidešimties metų nemokamai daryti abortus. Šios ,,procedūros“ bus kompensuojamos ligonių kasų (jei galėtų ligonių kasos drauge su prezervatyvais nemokamai dalinti ir kalio cianidą, būtų įvykdyta žmogžudysčių programa maximum).

Nebesistebime socialdemokratais. Drįstu dar kartą visiškai atvirai teigti, kad ši partija amorali ir tapo pavojinga Lietuvai. Net nebekeista, kad po šios partijos vėliava susiburia ne tik melagiai, negerbiantys savo tautos kultūros, bet ir didžiausio nužmogėjimo lygmens personažai, kurių didelę dalį sudaro moterys. Giliai dramatiškas ir apgailėtinas reiškinys, kurio grėsmė sunkiai įvardijama Valstybės mastu, nekalbant jau apie dvasinius bei moralės dalykus…

Pirmiausia, yra naikinama būsimoji, galima žmonijos ar tautos dalis, tautos kamienas ir šakos, kurios paskirtis turi atsiskleisti ateityje. Tai šiems vyrams ir moterims, kurie įkūnija du esminius visatos principus – vyriškąjį ir moteriškąjį bandoma neleisti gimti ir įsilieti į žmogišką gyvenimą, papildant mūsų kultūrą ir stiprinant iš begalinių laiko tolių ateinančią metakultūrą. Kadangi žmogui gyvenimas šioje realybėje yra tobulėjimo mokykla bei galimybė patirties, kuri viena leidžia kaskart atskleisti ir ugdyti vis aukštesnes, dieviškesnes žmogiškas savybes, draudimas gimti, pakeliant ranką prieš pradėtą gyvybę, yra Visatos nusikaltimas, vykdomas neišsivysčiusio, nedvasingo proto, kuris, kaip bebūtų gaila, šiuo metu dominuoja visoje politinėje valdžios sferoje visame Žemės rutulyje. Išskyrus retas išimtis. Nes ne kas kitas, o ateities žmogus turi pataisyti pažeistą santykį tarp žmogaus, Motinos Žemės ir visos jos gamtos, tuo pačiu paliudydamas Evoliucijai savo dievišką prigimtį per aukščiausią dvasingumą, per dvasingumo reguliuojamą santykį su visa jo aplinka. Žmogaus tikslas Evoliucijoje – sudvasinti materiją. Gyvename laike, kai bedvasės technologijos įgavo viršenybę prieš žmogų, kuriam vienam duota kūrybinė galia ir teisė, ir jis neturi jos panaudoti savęs paties naikinimui, nes jo tobulėjimas yra viena svarbiausių nenutrūkstamo evoliucijos proceso grandžių. Tačiau žmogus vis labiau pavergiamas technologijų, kurios kaskart tampa vis labiau priešiškos paties žmogaus išlikimui ir kurioms vadovauja kažkur susitelkęs satanizuotas, anomališkas, bedvasis protas. Kai, tuo tarpu, žmogus su visa savo paskirtimi ateina kurti ateities savo aplinkoje taip, kaip tą daro aukščiausios galybės, kurias žmonės nuo amžių vadina Dievu, Visatos ir Galaktikų lygmenyje. Šis kūrybiškumas – išimtinai dieviška savybė ir būtent žmogaus dieviškumas šia prasme sudaro jo pasididžiavimo savo prigimtimi bei paskirtimi kvintesenciją.

Antra pragaištinga šio šėtoniško per prievartą, primygtinai propaguojamo proceso pusė ta, kad degradacijai bei moralinei kančiai pasmerkiama visuomenės dalis, kuri ryžtasi jame dalyvauti arba įtraukiama nesusivokiant.

Gyvybės prasidėjimo, kaip ir mirties paslaptis yra giliai sakralūs faktoriai ir negali būti bent apypilniai suvokti neišsiskleidusio intelekto, stokojančio dvasinės apšvietos. Šių dalykų neįmanoma suvokti atskirai nuo transcendencijos. Veiksmo, kurį lydi gyvybės pradėjimo galimybė, joks bent kiek su dvasia ar kultūra susilietęs protas neišdrįstų prilyginti dviejų epidermio lopinėlių trinčiai, praktikuojamų bet kur, bet kada, su bet kuo, be atsakomybės ir, juo labiau, neskatintų to daryti mokykliniame amžiuje, kada žmogus kaip esybė dar nesusiformavusi, kada jo fizinis, dvasinis ir psichoemocinis lygmenys nesubalansuoti, o vertybių sistema nenusistovėjusi. Tai, kas šiuo metu siūloma įvesti Valstybės lygmeniu į Lietuvos Švietimo sistemą, panaudojant politines partijas kaip patikimiausius svertus, yra ne kas kita, kaip juodžiausių globalizacijos tikslų eksportas visur, kur tik įmanoma. Tai yra pasaulinė korupcija, nuodinga žmonijos išlikimui, apvagianti pasaulio genofondą ir triuškinančiai naikinanti šviesiosios pasaulio sąmonės organizmą. Kad tai nė iš tolo netarnauja žmonijos progresui, matome kad ir iš Sovietinės Rusijos pavyzdžio, kur jau buvo partinio elito vaikams įsteigti lopšeliai-darželiai, kuriuose, neva laikantis tada dar naujo Froido mokymo, masturbacija ir visokie kitokie panašūs veiksmai buvo nuo vaikystės laisvo sovietinio žmogaus saviraiškos elementas. Tačiau partinis elitas, kažkodėl tuos darželius labai greitai panaikino, deja su lytinės laisvės ideologija nebuvo skubama susidoroti. Taigi, bandymai, kaip instinktų generavimas veikia sociumą, jau atlikti. Dabar vyksta tęsinys – žymiai globaliau, deja.

Kas iš to tikisi laimėti, šiandien galime tik nujausti. Tačiau akivaizdu, kad tai labai juodos psichologinės technologijos, – užpulti augančius, nesubrendusius, tik pradedančius kurti vertybių piramidę, vaikus, kada jie ir taip turi sunkų moralinį uždavinį – atsilaikyti prieš jauname organizme siautėjančias fiziologines audras ir neleisti joms sugriauti nuo amžių nusistovėjusios etinės bei moralinės vertybių darnos, kurios įsilieja į jų pasaulio suvokimą per tradicijas. Tai puolimas prieš žmoniją. Tradicija – stabilumo garantas. Kiekviena tradicija gerbia gimties procesą. Tad visa šėtoniška jėga puolamos griauti tradicijos, ir tai vyksta per partiją, kurios ideologijos pasididžiavimas buvo klasių kova ir ateizmas. Ko gero, čia ir nekalbama apie mums suprantamą naudą. Čia greičiau vykdoma iškreipčiausio proto idėja – pasaulio užvaldymo, idėja, sunaikinant etinius – dorovinius pagrindus ir panaikinant sąmonės barjerą tarp to kas nepavojinga giminės, tautos, žmonijos išlikimui ir tarp to, kas veikia kaip pasaulio darną griaunanti antikristiška jėga. Todėl ir pasirinkta partija, kuri kovojo su religija, griovė bažnyčias, kuriai pavojingiausia buvo dekalogo kultūra, nes ji vienintelė sugebėjo priešintis amoraliai žemiausius kūno pojūčius suabsoliutinusiai revoliucinei ideologijai. Kova prieš valdovą – tik aisbergo viršūnė. Visas aisbergas buvo – kova prieš tikintį į Dievą žmogų, nes jis yra nenugalimas siekiančiai užvaldyti pasaulį sistemai.

Taigi šis planas dabar vykdomas jau išbandytu būdu. Tobulai sukurta naikinanti karinė technika nebeužtikrintų išlikimo patiems idėjos sumanytojams. Užvaldyti pasaulį per neįmanomai išdidintas ir hiperbolizuotas pojūčių laisves, suteikiant joms įvairiausius pavadinimus – kaukes, štai kas dabar efektyviai naudojama. Tai ypač paranku taikyti postsovietiniam mentalitetui, kur griausmingai ir fasadiškai atsisakyta visko, kas sovietiška, tačiau neatsisakyta ateistinės pasaulėjautos, nors kaip tik ši pasaulėjauta ir buvo Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos masalas. Kodėl tai liko nesuprasta ir nedemaskuota? Todėl, kad pakeisti ateizmą Dekalogo kultūra – reiškė atlikti didelį darbą su savimi. Visiems visur ir visada norisi kurti sistemą, valstybę, verslą, tačiau niekas nenori perkurti savęs, nes tai reikalauja nuoseklaus ir labai sunkus darbo.

Pasibaisėtina, tačiau labai palengvina žudymo kultūros uždavinį tai, kas negarsinant tebevyksta mūsų gimdymo namuose, skyriuose ir panašiose vietose. Teko skaityti, kad prieš keletą metų Jungtinėje Karalystėje Lordų rūmai svarstė pasibaisėtiną reiškinį – paaiškėjo kad keli neišnešioti kūdikiai galėjo likti gyvi, jei būtų buvę tuo pasirūpinta. Teko skaityti, kad JAV buvo surinka per šešiasdešimt analogiškų atvejų ir buvo svarstoma aukščiausiose institucijose, beveik kaip nusikaltimas žmonijai.

Mūsų gimdymo skyriuose – tą pasakojo akušerė, kuri pati atlieka šias procedūras – kai kurie itin vėlyvi abortai vyksta taip: moteriai pritaikoma kažkokia diagnozė – na, pavyzdžiui, inkstų nepakankamumas. Ir šešių mėnesių kūdikis priverčiamas gimti. Prasidėjus gimdymui, jis apsukamas kojytėmis į priekį ir, kojytėms pasirodžius, bet jau pasibaigus sąrėmiui, naujagimiui į duobutę kaukuolės pagrinde įbedamas didelis švirkštas su atitinkama adata ir ištraukiamos smegenys. Galvutė subliūkšta, moteris lieka nesužalota, kūdikis – išimamas. Kai paklausiau, o kas daroma, kai gimsta dar gyvas kūdikis, išgirdau, kad jeigu jis ,,dar knerkia“, – paguldomas į kriauklę, ant veiduko uždedama palutė ir paleidžiamas vanduo. Ką tuo metu daro gydytojas, jis stebi visa tai? Ne, gydytojas ,,nieko nemato“, jis kažką rašo ligos istorijoje.

Teko skaityti ir apie abortus, panaudojant druskos rūgštį. Vaikas, kuris jau juda, pasmerkiamas baisioms kančioms, nes į gimdą, ištraukus vaisiaus vandenis, suleidžiamas kažkoks druskos rūgšties tirpalas. Motina, kuri iš ,,moksliško“ šio metodo pavadinimo nesuprato, ką tai reiškia, turi visą galimybę jausti, kaip jos kūne daužosi baisiose kančiose mirštantis kūdikis. Ta informacija prieš kelis metus apėjo visą internetą. Žinoma, tokios žiaurios žmogžudystės gali vykti tik ten, kur viešpatauja ateizuotas protas.

Taigi, kaip sakė šviesiausia asmenybė Jonas Paulius II, mes negyvename krikščioniškoje kultūroje. Mirties kultūra per savo diversantus, kairiąsias partijas, ryja pasaulį, pradėdama nuo mūsų vaikų, – juos žudydama dar įsčiose, tvirkindama kūdikystėje, apgalvotai ardydama jų pasaulio suvokimą, naikindama Šeimos instituciją, kurdama sau galimybę nusavinti vaikus, gal net panaudoti juos kaip organinę medžiagą. Taip pat – ardydama jų pasaulėjautos audinį, sukiršindama su gimdytojais, žemindama mokytojo autoritetą priešpastatant suabsoliutintus, išdidintus, neapvaldytus nesubrendusio vaiko instinktus. Tai yra baisi nuodėmė. Tai yra Visatos reikšmės nusikaltimas. Ir jame dalyvauja mūsų šalies Seime esančios partijos. Neišvengiamai tai turės pražūtingas pasekmes mūsų tautai, žmonijai ir patiems šėtoniško pokerio dalyviams.

Mes, maža tauta, ne kartą stovėjusi akis į akį su išnaikinimo grėsme, turime didelį imunitetą. Privalome atlaikyti. Ten, kur suklupo Europa, mes neturime suklupti. Gyvybę į mūsų pasaulį atsiunčia aukščiausios Visatos kuriančiosios galios ir niekas neturi teisės jos nutraukti taip brutaliai, kaip šiandien bandoma įteisinti. Taip, Valstybė turi pasakyti savo žodį, – gerai tai ar blogai. Ir jos atsakymas turi būti, jog abortas – labai blogai. Abortas – nežmogiška ir amoralu. O tada gal būt – nedrįstu teigti – gal ir galima diskutuoti dėl išimčių, – kada motinai gręsia mirtis ar kas nors panašiai ekstremalu.

Tai, kad mūsų politikai numato jog abortus merginoms kompensuos ligonių kasos, liudija tiktai viena, jog kuriamas žmogžudysčių verslas – valstybė finansuoja, sakykime, privačius ginekologijos – akušerijos kabinetus, kur atiminėjama gyvybė. Tam skatinamas lytinis palaidumas. Tokio baisaus verslo nesugalvotų niekas, kas turi bent kiek žmogiškumo, o tokį pasibaisėtiną amoralumą įteisinti valstybine prasme – reiškia ne ką kita, kaip atvirą, žūtbūtinę kovą pieš savo valstybę, tautą, istoriją ir metaistoriją bei ateitį. Žmonės, kurie tame dalyvauja negali būti jokioje valdžioje. Šiais savo veiksmais socialdemokratai parodė savo tikrąją esmę. Atsiradę Europarlamente jie smarkiai sustiprintų estrelninkus ir kitokius iki šiol dominavusios nusistovėjusios Europoje kultūros, pasaulėžiūros bei pasaulėjautos naikintojus.

Atėjo laikas Lietuvoje tam pasipriešinti atvirai ir konkrečiai. Turime pakviesti Lietuvos žmones nebalsuoti nei per Prezidento, nei per Europarlamento rinkimus už socialdemokratų kandidatus. Tačiau to maža. Būtina sugražinti krikščioniškąjį požiūrį į žmogų, ne kaip į organinę ląstelių sankaupą, bet kaip į kūno ir sielos vieningą jungtį, kurį veda evoliucijos keliu Dvasios apšviestas protas. Tas darbas turi būti dirbamas aktyviai ir nuolatos, nes sovietinio laikotarpio liekanos – ateistinio požiūrio į žmogų mes nepajėgėme pakeisti, nes ši pokytis kelia mums, matyt, per aukštus moralinius reikalavimus, o Homo sovieticus jų atitikti nesugeba. Negimusios gyvybės gynyba – tai ateities gynyba, Tai kova už mūsų pačių žmogškąją kokybę, kurios nepasiekus – tiesiausias kelias į dvasinį susinaikinimą, kurį seka neišvengiama pasaulio griūtis. Ir tereikia tik vieno – kad žmonės sužinotų apie tai. Todėl prašau visų mano skaitytojų platinti šią informaciją, nes, atrodo, kad esu gerokai blokuojama. Tačiau pasitikiu kiekvienu, kas įeis į mano blog‘ą. Perduokite šią informacija ne keliems, o kelioms dešimtims savo pažįstamų ir draugų.

Ačiū, bičiuliai.

2014-05-28

Parašykite komentarą