SAVASTIES KLUBAS

PAREIŠKIMAS

TAUTOS KONFERENCIJOS KVIETIMO REIKALU

Įvertinant šiandieninę Lietuvos valstybės vidaus ir geopolitinę politiką atvirai regisi Lietuvos valstybės nykimo slinktis. Nedeklaruojant, bet tyliai valstybiniu lygiu atsisakoma valstybės demokratinio gyvenimo, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios idėjų, nuvertinamas suverenitetas, pasiduodama globalizmui bei susitaikoma su dabarties ir ateities būsena, kurią popiežius Benediktas XVI įvertino kaip ,,Pasaulį apniko dvasinės kultūros dykuma“. Istorinių vertybių sąvokos lyg ir lieka, bet tik fantominiu, inerciniu, formaliu ir paviršutiniu lukštu. Tokioje būsenoje reikia būdrauti ir aktyviai veikti. Anglų istorikas A. Toinbi sakė, kad ,,Civilizacijų niekas nesunaikina, jos baigiasi savižudybe.“ Būkime drąsūs ir atviri: stovime ties tokia riba.

Valstybės institucijos ir realią valdžią turinčios partijos neformuluoja nepriklausomos Lietuvos būsenos, o palieka neapibrėžtai savieigai.

Žinant tai, kad lietuviai sunkiais ir lemtingais momentais rinkdavosi bendrai aptarti savo rūpesčius ir prisimenant istorinę 1917 m. rugsėjo 18-22 d. lietuvių Vilniaus konferenciją, siūlome šiemet pradėti ruoštis ir sušaukti panašią konferenciją, kurioje įvertinti Lietuvos valstybės politinę, istorinę ir moralinę padėtį, realias grėsmės tendencijas, idėjos fix, jungiančios ir skatinančios išdidumą, nepriklausomybę ir savastį, aptarimą ir sudėstymą. Reali sisteminė politikos, teisės ir moralinė krizė reikalauja veikti: aiškinti, svarstyti ir spręsti.

Mes kreipsimės į istoriją gerbiančius piliečius, pirmiausia į jaunimą, į tuos idealistus, kurie tiki savo valstybe, pasirengę negailėti jėgų. Kursime organizacinį komitetą, rengsime momerandumą arba deklaraciją kaip Lietuvos nepriklausomos ir demokratinės valstybės gynimo, išsaugojimo ir kūrimo išdidžiai ir laisvai ateičiai.

Netrukus paskelbsime adresą talkininkams ir lauksime patarimų bei idėjų.

 

 

Algirdas Endriukaitis

Klubo Savastis pirmininkas,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

 

2012-12-21

Parašykite komentarą