Dėl žmonių elektromagnetinės apšvitos

SAMBŪRIS PATIRTIS

Dėl žmonių elektromagnetinės apšvitos

 2011 m. birželio 18 d.

 J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai GRYBAUSKAITEI
LR Seimo pirmininkei Irenai DEGUTIENEI
LR Ministrui pirmininkui Andriui KUBILIUI

 

Bevielių ryšių technologijos sparčiai didina aplinkos elektromagnetinę taršą. Mobiliųjų ryšių antenos statomos ant namų stogų ir mikrobangas spinduliuoja į langus ir miegamuosius, o mobilieji telefonai prie ausies –į vaikų ir suaugusiųjų smegenis ir jas žaloja. Europos Komisija prieš 10 metų paskelbė „atsargumo principą“, kuris ,,privalo būti taikomas ten, kur moksliniai duomenys yra nepakankami, negalutiniai arba neaiškūs, bet preliminarūs moksliniai įvertinimai rodo, jog yra pagrindo susirūpinti, kad potencialiai pavojingi poveikiai žmonių sveikatai gali būti nepakankami apsaugoti” (http://ec.europa.eu/environment/docum/20001_en.htm).

2009 m. 14 šalių 45 mokslininkai paskelbė 45 psl. dokumentą „Cellphones and Brain Tumors: 15 Reasons for Concern“, kuris patiekia išsamią informaciją apie mobilių telefonų spinduliuotės riziką smegenų augliams. Jis teigia, kad: a) nepriklausomi tyrimai aiškiai rodo, kad mobilių telefonų naudojimas kelia didelę smegenų auglių riziką; b) elektromagnetinių laukų (EML) poveikio normos pagrįstos klaidinga prielaida, kad mobilių telefonų elektromagnetinė spinduliuotė neturi kitokio poveikio, išskyrus šiluminį. Tūkstančiai mokslinių tyrimų rodo, kad yra pavojingi EML biologiniai efektai, nesukeliantys šiluminio poveikio.

Priežastys, verčiančios susirūpinti:

1) pramonės tyrimai parodė, kad mobilieji telefonai sukelia smegenų auglius. Mobilių telekomunikacijų pramonės asociacijos (CTIA) vadovas Dr. George Carlo 25 mln. JAV dolerių tyrimų projekte parodė, kad smegenų vėžio rizika padvigubėja po 6 metų naudojimosi mobiliuoju telefonu, atsiranda akustinės neuromos rizika ir genetinis poveikis žmogaus kraujui.

2) Pakartotiniai pramonės tyrimai (2000-2002) taipogi rodė 20% padidėjusią telefonų sukelto vėžio riziką kiekvieniems telefono naudojimo metams. Kuo ilgiau naudojiesi telefonu, tuo didesnė vėžio rizika.

3) Nepriklausomi tyrimai taipogi rodo, kad mobilūs telefonai sukelia smegenų vėžį. Švedijos profesorius Lennart Hardell nustatė žymų smegenų vėžio rizikos padidėjimą naudojantis 10 ar daugiau metų mobiliu ar bevieliu telefonu: kiekvieni telefono naudojimo metai padidina vėžio riziką 8%; po 10 ar daugiau metų rizika padidėja 280%; vaikams ir paaugliams ši rizika padidėja 420%.

4) Didžiausias mobiliųjų telefonų spinduliuotės pavojus smegenų augliams yra vaikams. Dažnai vaikai miega, pasidėję po pagalve mobilų ar bevielį telefoną. Būdami įjungti ryšių tinkle, telefonai spinduliuoja elektromagnetines bangas visą naktį į vaiko smegenis. Izraelio vaikų smegenų auglių tyrimai parodė, kad vaikams, kurie naudojosi telefonais jaunesni nei 5 metų smegenų, auglių rizika buvo padidėjusi 356%, kurie naudojo telefonus tarp 5 ir 10 metų, padidėjusi smegenų auglių rizika buvo 224%, o kurie naudojo telefonus vyresni nei 10 metų, smegenų auglių rizika padidėjusi 47%. Švedų tyrimai taipogi parodė 420% padidėjusią vaikų smegenų auglių riziką, naudojant mobilius telefonus ir 340% riziką, naudojant bevielius telefonus.

5) Daugelio šalių vyriausybės draudžia vaikams naudotis mobiliais telefonais. Prancūzijoje draudžiama juos pardavinėti vaikams ir naudotis jais pradinėse mokyklose. Rusijos vadovai rekomendavo vaikams iki 18 metų jais nesinaudoti. Didžioj Britanija, Izraelis, Belgija, Vokietija ir Indija suvaržė galimybę vaikams naudotis mobiliais telefonais. Suomija įpareigojo tėvus būti per daug atsargesnius dėl mobilių telefonų spinduliuotės poveikio. Prancūzijos vyriausybė tapo pirmąja Europoje, viešai paskelbusi draudimą įstatymu reklamuoti mobilius telefonus vaikams iki 12 metų ir naudotis jais iki 6 metų. Ji pareikalavo gamintojų sukurti vaikams telefonus, kuriais jie galėtų tik siųsti ir priimti žinutes, bet negalėtų kalbėtis. Toronto Valstybinis sveikatos departamentas patarė, kad vaikai iki 8 metų amžiaus gali naudoti mobilius telefonus tik nepaprastais atvejais, o paaugliai – ne ilgiau kaip 10 minučių. 2009 Suomijos Radiacinio ir branduolinio saugumo vadovybė rekomendavo vaikų telefonus apriboti tik žinučių siuntimu, tėvams apriboti skambučių skaičių, naudoti laisvų rankų įrangą, vengti skambučių iš judančių mašinų bei traukinių ir kaimo vietovių (kur telefonai daugiau spinduliuoja dėl tolimos bazinės stoties).2009 m. Korėjos sostinės taryba uždraudė naudoti mobilius telefonus pradinėse ir vidurinėse mokyklose.

6) JAV Federalinės ryšių komisijos ir Tarptautinės nejonizuojančios spinduliuotės apsaugos komisijos nustatytos leistinos spinduliuotės normos klaidingai remiasi tik šiluminiu poveikiu smegenims ir kūnui. Ne mažiau pavojingas nešiluminis poveikis ignoruojamas.

7) 2009 m. Europos Parlamentas 559 balsais prieš 22 nubalsavo:

a) peržiūrėt leistinas elektromagnetinės spinduliuotės ribas;

b) Šalims Narėms paruošti žemėlapius, rodančius poveikį aukštos įtampos elektros perdavimo linijų, radijo ir mikrobangų telekomunikacijos bokštų, bei telefonų antenų;

c) skelbti elektromagnetinės spinduliuotės lygmens metines ataskaitas;

d) finansuoti plataus masto informavimo priemones jaunimo poveikio elektromagnetine spinduliuote sumažinimui;

e) Šalys Narės turi padidinti tyrimų finansavimą mobilių telefonų spinduliuotės žalingo poveikio sveikatai, ypač vaikų, įvertinimui;

f) pasmerkti mobilių telefonų reklamą vaikams;

g) įvesti reikalavimą rašyti visų bevielių įrenginių spinduliuojamą galią.

8) Mobilių telefonų spinduliuotė žaloja DNR ir sukelia vėžį. Verslas stengiasi paneigti šį faktą. Kai tik nepriklausomi moksliniai tyrimai parodo rezultatus, nepalankius telekomunikacijų bendrovių finansiniams interesams, pastarosios inicijuoja tyrimus, sukeliančius abejones originaliems tyrimams.

9) Lundo universiteto profesorius Leif Salford įrodė, kad mobilių telefonų net silpna spinduliuotė sukelia tokį kraujo nuotėkį pro smegenų barjerus ir skatina smegenų auglius. Vos 0.01 W/kg smegenų savitoji sugertiems galia (SAR) ženkliai padidina albumino nuotėkį per barjerus, sunaikina neuronus ir sukelia demenciją (silpnaprotystę).

10) Telefonų gamintojai rekomenduoja kalbant laikyti telefoną 15 –25 mm atstu nuo kūno, tuo pripažindami, kad jo spinduliuotė yra žalinga, jei telefonas yra arčiau kūno.

11) JAV Federalinė Komunikacijų Komisija įspėja dėl belaidžių telefonų. Šie telefonai turi būti laikomi mažiausiai20 cm. nuo kūno. Jų bazinės stotys nuolat spinduliuoja 24 valandas per dieną. Jų spinduliuotė analogiška mobilių telefonų spinduliuotei.

12) 2011-02-03 penkių šalių (Seletuno) mokslininkai pareiškime reikalauja, kad telekomunikacijų technologijos, įskaitant mobilaus ryšio ir kitas bevieles, reikšmingai sumažinti žmonių apšvitą elektromagnetine spinduliuote, remdamiesi patikimais ir vis gausėjančiais duomenimis apie biologinį šios spinduliuotės poveikį

(http://www.iemfa.org/index.php/publications/seletun). Jie įsitikinę, kad:

a) viso kūno apšvita neturėtų viršyti 33 µW//kg. Ji apytiksliai 2400 kartų mažesnė nei dabartiniai galiojantys ICNIRP/FCC standartai.

b) egzistuoja pakankamai mokslinių įrodymų, jog standartą, taikomą visam kūnui ir turintį apsaugoti nuo neigiamo poveikio sveikatai, reikia sumažinti iki 0.017 µW/cm2. Tai apytiksliai 50 000 – 60 000 kartų mažiau nei nurodo dabartiniai galiojantys ICNIRP/FCC standartai. Lietuvoje leidžiama apšvitos norma yra 10 µW/cm2.

c) gyventojams taikomi standartai yra milijardus kartų didesni už natūralią apšvitą, kuriai esant vystėsi visos gyvybės formos. Klaidinga manyti, kad bevielio ryšio prietaisų skleidžiama spinduliuotė yra nekenksminga. Dar neseniai žmonės manė, kad jonizuojanti spinduliuotė ir radarai yra nekenksmingi.

Lietuvos spaudoje jau 10 metų rašoma (www.esmogas.lt) apie mobilių telefonų spinduliuotės keliamą didelę smegenų vėžio riziką, kad esančios leistinos spinduliuotės normos remiasi klaidinga prielaida tik apie šiluminį spinduliuotės poveikį ir kadangi šios spinduliuotės poveikis yra didžiausias vaikams,

kviečiame Jus, Ekscelencija Prezidente, Seimo pirmininke ir ministre Pirmininke, neignoruoti primygtinų pasaulio mokslininkų rekomendacijų ir stabdyti verslo finansinių interesų skatinamą Lietuvos žmonių, ypač vaikų, žalojimą mobilių telefonų elektromagnetine spinduliuote ir augančios kartos vėžio ligų neužkrauti ant visuomenės pečių.

 

 

Sambūris PATIRTIS

 

Pirmininkas                            Jonas Kubilius, Lietuvos MA tikrasis narys, profesorius,

 

Nariai:        Ž. ū. m. dr. doc. Zigmas Urbonas,  gydytoja Liudvika Knizikevičienė, LR MA narys korespondentas, prof. habil. dr. Jonas Grigas, žurnalistė Nijolė Baužytė, med. m. dr. doc. Jonas Stankus, Petras Plumpa, g. m. dr. Romas Pakalnis, prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, prof. M. Romerio univ. civ. proc. katedros vedėjas Stasys Vėlyvis, prof. Algirdas J. Motuzas, aktorius Donatas Banionis, inž. Albinas Jasiūnas

 

 

P.S.  Nuo mobiliųjų telefonų skiriasi belaidžiai telefonai, t.y. kambaryje nešiojami priedai prie laidinio telefono. Jų elektromagnetinis spinduliavimas stipresnis ir veikia visas 24 valandas.

 

PRIEDAS

Žemiau yra rašte išdėstytų mokslinių faktų originalūs šaltiniai.

 European Parliament Takes Stand on Health Hazards of Wireless Technologies (2009) (http://sn.im/ksrev).
Lahkola et al., Meningioma and mobile phone use, Int. J. Epidemiol. August 2 (2008).
Lahkola et al., Mobile phone use and risk of glioma, Int. J. Cancer 120, 1769–1775 (2007).
Lönn et al., Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma, Epidemiology 15 (6 Nov 2004).
Christensen et al., Cellular telephone use and risk of acoustic neuroma, Am. J. Epidemiol. 159, 277–283 (2004).
Lönn et al., Long-term mobile phone use and brain tumor risk, Am. J. Epidemiol. 161, 526–535 (2005).
Christensen et al., Cellular telephones and risk for brain tumors. Neurology 64, 1189–1195 (2005).
Schüz et al., Cellular phones, cordless phones, and the risks of glioma and meningioma, Am. J. Epidemiol. 163, 512–520 (2006).
T. Takebayashi, S. Akiba, K. Kikuchi et al., Mobile phone use and acoustic neuroma risk in Japan, Occup. Environ. Med. 63, 802–807 (2006).
Hepworth et al., Mobile phone use and risk of glioma in adults: case–control study, BMJ 332, 883–887 (2006).
Klaeboe et al., Use of mobile phones in Norway and risk of intracranial tumours, Eur. J. Cancer Prev. 16 158–164, (2007).
Takebayashi et al., Mobile phone use, exposure to radiofrequency electromagnetic field, and brain tumour, Br. J. Cancer 98, 652–659 (2008).
Morgan LL. Estimating the risk of brain tumors from cellphone use. Pathophysiology (Apr 6 2009).
Cell Phones, Invisible Hazards in the Wireless Age, An Insiders Alarming Discoveries About Cancer and Genetic Damage, Dr. G. Carlo and M. Schram, Carrol & Graf Publishers, Inc. N. Y. (2001).
Hardell et al., Case–control study on radiology work, medical X-ray investigations, and use of cellular telephones as risk factors for brain tumors, MedGenMed. 2 (2000).
Muscat et al., Handheld cellular telephone use and risk of brain cancer, J. Am. Med. Assoc. 284, 20 (2000).
Inskip et al., Cellular-telephone use and brain tumors, N. Engl. J. Med. 344, 79–86 (2001).
Muscat et al., Handheld cellular telephones and risk of acoustic neuroma, Neurology 58, 1304–1306 (2002).
Auvinen et al., Brain tumors and salivary gland cancers among cellular telephone users, Epidemiology 13, 356–359 (2002).
Schüz et al. Cellular Telephone Use and Cancer Risk. J. Nat. Cancer Institute, 98, No. 23 (2006).
Hansson M. et al., Studies on the use of mobile and cordless telephones and the risk of brain tumours during 1997–2003, Int. J. Occup. Safety Ergon. 13, 63–71 (2007).
Hardell et al. Studies on use of cellular and cordless telephones and the risk for malignant brain tumours diagnosed in 1997–2003. Int. Arch. Occup. Environ. Health 79, 630–639 (2006).
Hardell and Carlberg. Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours. Int. J. Oncology 35, 5-17 (2009).
Kundi M. The Controversy about a Possible Relationship between Mobile Phone Use and Cancer. (http://dx.doi.org/ (2008).
Hardell et al., Use of cellular telephones and brain tumour risk in urban and rural areas, Occup. Environ. Med. 62, 390–394 (2005).
Hardell et al., Studies on the use of cellular and cordless telephones and the risk of benign brain tumours during 1997–2003, Int. J. Oncol. 28, 509–518 (2006).
Hardell et al., Cellular and cordless telephone use and the association with brain tumors in different age groups, Arch. Environ. Health 59, 132–137 (2004).
Cell Phone Warning: Nations Warning against and Banning Cell Phone Use in Children (www.chetday.com/cellphonewarning.htm, 2009).
French government bans advertising of mobiles to children, 2009 (http://sn.im/k14u1).
Bremner Ch., Mobile phones to be banned in French primary schools to limit health risks, The Times, (May 27, 2009).
Radiation and Nuclear Safety Authority: Children’s mobile phone use should be limited, 2009 (http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/en_GB/news_527/).
Cell Phone Ban in Korea (http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2009/07/117_48198.html
The text adopted by the European Parliament can be found at http://sn.im/k2tjz (2009).
Phillips et al., Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology (Mar 3 2009).
Salford et al. Non-thermal Electromagnetic Fields from Mobile Phones and Base Stations do have Effects Upon the Mamalian Brain. BioEM 2009 Meeting, Davos, Switzerland (16 June 2009).
Baste et al. Radiofrequency electromagnetic fields; male infertility and sex ratio of offspring. Eur J Epidemiol. (Apr 16 2008).
Argarwal et al. Effect of cell phone usage on semen analysis in men attending infertility clinic, Fertil Steril. 89, 124-8 (2008).
Hardell et al. Use of cellular and cordless telephones and risk of testicular cancer. Int. J. Androl. 30, 115–122 (2007).
Bawin S.M. at al. Effects of modulated VHF fields on the central nervous system. Ann. NY Acad. Sci. 247, 74-81 (1975).
Blackman C.F. et al. Effects of ELF fields on calcium-ion efflux from brain tissue in vitro. Radiation Research 92, 510-520 (1982).

Visuomeninė organizacija PATIRTIS

Minties g. 1c-6, LT-08233, Vilnius, tel. 275 87 61

1 komentaras

Parašykite komentarą