Klausimai generolui J. Jurgeliui ir jo pirmtakams

2012-01-16

Generolas bus vienintelis generolas Lietuvos istorijoje, bandęs kartu spręsti tris uždavinius: abejoti Lietuvos priešokupacinio partizaninio judėjimo natūralaus atsiradimo ir veikimo prasme, reikalavimu jam taikyti šių dienų teisines procedūras ir kartu pripažinti stribų bei kagebistų, kurių kiekvienas judesys buvo nusikaltimas, teisėtumą.

Sunkioje partizanų dalioje reguliarios okupantų kariuomenės ir stribų kankinimų, trėmimų, plėšimų apsuptyje, nepavalgius šaltyje, stresinėje ir afekto būsenoje buvo ir klystama, nekalbant apie jų vardu smogikų įvykdytus žudymus. Šimtai ,,miškinių“, ,,žaliukų“, ,,girinių“ dainų ir nei vienos apie skrebus.

Jeigu po 4 vokiečių Prancūzijos okupacijos metų jų įstatymuose buvo įvesta nauja sąvoka ,,tautinės savigarbos neturėjimas“ (indignite nationale), kolaborantams buvo įvykdytos 767 mirties bausmės, Belgijoje karo stovio įstatymai kolaborantams veikė iki 1949 metų, tai po 50 Lietuvos okupacijos metų pirmoji genocido byla teismą pasiekė tik 1994 metais ir iš viso dešimtyje bylų nuosprendžiai teisėjų sukąstais dantimis buvo priimti vištų ar dviračių vogimo vertinimo lygmens, nekalbant, kad dalis stribų šiandien gauna valstybines pensijas.

Generolas daro sisteminę teisinę klaidą – remiamasi ir samprotauja neįrodytais ir neteisėtais nusikalstamos KGB organizacijos raštais. Jis kaltina A. Kraujelį. Hipotetiškai, jeigu partizanas ir padarė klaidą, tai nepateisina ir nereabilituoja KGB pareigūnų veiksmų ir tai ne kagėbistams ar stribams vertinti, nes partizanas atsakytų pagal partizanų teisę, o okupantų pareigūnai – pagal deokupacinę Lietuvos teisę už kovą prieš partizaninį judėjimą.

Be to, generolas ,,užmiršta“, kad toje pat byloje yra M. Misiukonis, kuris 1988 metais organizavo ,,bananų balių“ ir po to A. Andreikos ir kitų badaujančių prie Arkikatedros suėmimą bei mušimą. KGB pulkininkas M. Misiukonis 1988-10-01 interviu ,,Provokacinių išpuolių neturi būti“ ,,Tiesoje“ apie tai pareiškė: ,,Milicijos darbuotojai atliko pareigą, laikydamiesi tarybinių įstatymų ir socialistinio teisėtumo“.

Ar galėtų generolas taip rūpestingai ir teisiškai samprotauti apie M. Misiukonio istorinę veiką, A. Andreikos suluošinimą, partizano A. Ramanausko bylos 19 metų ,,tyrimą“?

Komunistų broliai apsigynė ir puola stribų dvasia. Čia ir yra šuo pakastas.

 

Nepriklausomybės Akto signatarai                               Pasipriešinimo 
                                                                                             okupacijai organizacijų atstovai

 

Vladas Terleckas                                                                 Jonas Algirdas Antanaitis
Algirdas Endriukaitis                                                          sesuo Nijolė Sadūnaitė
Liudvikas Narcizas Rasimas                                             kun. Robertas Grigas
Algimantas Ulba                                                                  Petras Musteikis
Algirdas Patackas                                                               Jonas Burokas
Juozas Dringelis                                                                  Antanas Terleckas
Petras Giniotas                                                                    Edvardas Burokas
Balys Gajauskas                                                                  Petras Gvazdauskas
Vilius Baldišis                                                                       Albinas Kentra
Romualda Hofertienė                                                         Mons. Alfonsas Svarinskas
Povilas Varanauskas
Vidmantas Povilionis
Pranas Tupikas
Klemas Inta
Stasys Malkevičius
Zita Šličytė

1 komentaras

  1. Dėl ekskursijų į lietuvių masinių žudynių vietas: NKVD-KGB,“raudonieji naciai“, panaudojo „trėmimus“ kaip pigiausią masinių žudynių,tautų naikinimo būdą. Paranojinė sovietinės Rusijos imperija „trėmimus“ naudojo kaip lietuvių masinių žudynių priedangą.. Pvz., 1941 birželio 14 dieną į mirties traukinių vagonus Lietuvoje buvo užkalta pagal „oficialius“ NKVD-KGB žudikų duomenis 17,6 tūkstančiai lietuvių inteligentų.Prie Laptevų jūros sušalę į ledą lavonai buvo iškrauti,galvų skaldytojai suknežino galvas,kad „litovcai“ neatgytų . Ar tai buvo lietuvių trėmimas (deportacija)?Tai buvo ypatingo žiaurumo masinės žudynės. Analogų pasaulyje nėra.
    Lietuvių ekskursijos (pvz. Misija Sibiras) į masinių žudymų(„trėmimų“) vietas galėtų būti paruoštos aiškiai suvokiant kagebistų putinų Rusijos vykdomą naivių lietuvių dezinformaciją,dangstant žiauriausias masines lietuvių žudynes „trėmimais“. Po 1945 metų NKVD-KGB Lietuvoje sunaikino milijoną lietuvių. Kompensacijos problema – niekinga rusų imperija,naudoja primityvią dezinformaciją,naudojasi Lietuvos valdžios naivumu.Būtini žymiai griežtesni lietuvių veiksmai,priverčiant Rusiją susiprotėti.

Parašykite komentarą