LIETUVIŲ KONFERENCIJOS SUKVIETIMO REIKALU

PAREIŠKIMAS

2013-05-29

LIETUVIŲ KONFERENCIJOS SUKVIETIMO REIKALU

Lietuvių tauta sudėtingiausiais ir sunkiausiais laikais susirinkdavo į konferencijas aptarti savo reikalus. Mes manome, kad šiandien plėšraus materializmo valdomame pasaulyje lietuvių tauta ir valstybė yra katastrofiškų tendencijų padėtyje.

Mūsų politinis elitas rūpinasi savo nauda. Biudžetinės partijos negali, nenori ir nepajėgia atsigręžti į lietuvių tautos istorinę patirtį, žmogiškumą ir idealizmą, kurio dėka ir buvo du kartus atkurta Lietuvos valstybė. Ideologinės klišės, kuriomis bandoma pridengti savo veidą, kiekvieną dieną šalį gramzdina į skandalus, kurie nieko nekeičia ir nepakeis.

Politinis elitas neatstovauja didelei daliai žmonių ir skęsta kasdieninėse smulkmenose užuot svarstęs lietuvių tautos ir valstybės grėsmes ir tendencijas.

Tautai pačiai reikia apsibrėžti savo valstybės raidos kryptį, nes šiandien esame pajungti ir užčiaupti.

Europos ir JAV valstybių vertybinė praktika patvirtina kultūros ir dvasingumo griūtį, todėl šiandien negalima tylėti ir laukti, reikia išdidžiai ir oriai pasakyti kuo buvome, kas esame ir kuo norime būti ar išnykti.

Prisimindami 1917 m. lietuvių Vilniaus konferenciją, tvirtiname, kad atėjo valanda Lietuvai pasakyti garsiai: quo vadis, Lietuva ir įgalioti grupę žmonių rūpintis konferencijos sprendimų įgyvendinimu.

Konferencija numatyta 2013 metų rugsėjo 22 dieną.

 

Algirdas Endriukaitis
Elvyra Žebertavičiūtė
Kęstutis Ramonas
Daiva Tamošaitytė
Romualdas Ozolas

Informacija: 8-601-95-809

misrig@lrs.lt

Parašykite komentarą