PETICIJA

Okupacijos metais persekioti piliečiai

Dėl Lietuvos teisminės valdžios moralinio pakrikimo

 

Mes, okupacijos metais dažnai ir lietuviškas pavardes turinčių okupacinių marionetinių LSSR KGB, milicijos ir teismų įstaigų pareigūnų persekioti asmenys, pasiremdami savąja gyvenimo patirtimi, taip pat daugiau kaip du dešimtmečius besitęsiančiu nepriklausomos Lietuvos teisminės valdžios (su prokuratūra ir operatyvinėmis tarnybomis) stebėjimu bei pritardami sesės Nijolės Sadūnaitės š. m. .Sausio 13-osios raginimui Lietuvos žmonėms ir valstybės Prezidentei pradėti analizuoti, kas ir kokiais tikslais stumia visuomenę teismokratinių pareigūnų savivalėn, suvokdami tą ypatingą reikšmę, kurią valstybės gyvavimui turi normalų visuomenės vystymąsi užtikrinanti teisinė sistema, konstatuojame:

1. Didžiulės išorinės ir vidinės įtampos sąlygomis 1992 metų referendume priimtos Konstitucijos 2 str. nurodė: ,,Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.“ Konstitucijos 5 str., numatęs Teismą atskirąja valdžia, nustatė: ,,Valdžios galias riboja Konstituciją.“ Tačiau pagrindinis valstybės įstatymas nenumatė atkurtos valstybės saugojimo nuo vidinio griovimo mechanizmų, o sukompromitavus nusikaltimus okupacijos laikais dariusiųjų liustravimo idėją, atvėrė kelius į aukščiausius teisminės, valdžios lygmenis (įskaitant ir Konstitucinį Teismą) žemos pilietinės ir moralinės kondicijos asmenims.

2. Per nepriklausomybės dvidešimtmetį ši teisminė valdžia nedarė žygių suvalstybinto turto apsaugai, skaidriam ir teisingam tokio turto privatizavimui, išlikusio valstybės piliečių nekilnojamojo ir kitokio turto teisingam grąžinimui, su jo (ne)grąžinimu susijusių teisminių procesų analizėms, paieškai pasaulyje plačiai naudojamų būdų grobstymams bei korupcijai užkardyti.

Kaip rašo žurnalistas T.Čyvas, ,,sovietijos čiuptuvuose užduso Seimas ir teisėsauga“.   Fiktyvių skandalingų bylų, keltų savanoriams, dalyvavusiems 1990-1991 metų įvykiuose atkuriant valstybę, juos net įžeidžiai rakinant prie radiatorių, provokacijoms prieš juos naudojant VSD, Sausio.13-osios, Medininkų žudynių, Bražuolės tilto sprogdinimo (ne)tyrimo, EBSW aferos, nužudymų, kilusių atskleidus pedofiliją Kaune, pagaliau VSD pulkininko V.Pociūno sunaikinimo dėl sąžiningos tarnybos ar skandalingo E.Kusaitės ,,terorizmo“ kurpėjai yra Lietuvos prokuratūroje, specialiosiose tarnybose bei teismuose. Pavardės teisininkų, kurie nebaudžiami diskredituoja Lietuvą, kartojasi byla iš bylos.

Teisininkų bendruomenės ,,etatinių bylotojų“ E.Kūrio ar V.Nekrošiaus kalbėjimai nieko nebeįtikina. Visuomenė jau labai plačiai yra išreiškusi nepasitikėjimą Lietuvoje sukurta teisine sistema ir teismine valdžia. Žymūs žmonės viešai apkaltino VSD veikimu prieš Lietuvos valstybę, Tautos interesų išdavimu, o Generalinę prokuratūrą – bendrininkavimu su nusikaltėliais. Tačiau į šiuos kaltinimus paprasčiausiai neatsakoma.

Todėl, būdami įsitikinę, kad visuomenė iki begalybės negali būti laikoma nežinioje;       atsižvelgdami į tai, kad žmonių pastangos pasiremiant Konstitucija siekti teisminės valdžios visuomeninės kontrolės liko be rezultatų;

pabrėždami, kad per valstybingumo dvidešimtmetį yra išaugusi nauja teisininkų karta, ir keliai šių jaunų specialistų profesinei karjerai uždaryti susikompromitavusių bei giliai ešelonuotų posovietinių teisininkų klano, kuris yra įsitikinęs, jog dėl tokio negatyvaus veikimo sugebės apsisaugoti su Konstitucinio Teismo teisėjų Konstitucijos interpretacijomis;

remdamiesi ta pačia Lietuvos Konstitucija ir Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, kuri numato žmonėms galimybę gyventi teisiškai saugiai, kviečiame: Lietuvos valstybės Prezidentę Dalią Grybauskaitę dekretu sudaryti iš pasaulio nepriklausomų lietuvių teisininkų ir visuomenės atstovų komisiją situacijai teisminėje valdžioje ištirti,

Lietuvos Seimo ir Vyriausybės narius pasisakyti dėl tokio visuomenės reikalavimo valstybės Prezidentei, kaip aukščiausiam moraliniam autoritetui, atsakingam už piliečių konstitucinių teisių apsaugą,

visuomenę – pasirašyti šią peticiją, regionuose organizuoti komitetus, skirtus teisminės valdžios darbo analizei rinkti, apibendrinti žinias apie teisminės valdžios pareigūnų reputaciją ir veiklą savo regionuose visu šių pareigūnų darbo valstybinėje tarnyboje laikotarpiu. Surinktus, duomenis (dokumentuotus ir nurodant liudytojus) teikti Lietuvos Prezidentės dekretu sudarytai komisijai.

 

2011 m. vasario 15 d.,
Vilnius

Peticiją teikia okupacinio režimo persekioti asmenys:

 Antanas Terleckas, Vladas Terleckas, Algirdas Endriukaitis, mons. Alfonsas Svarinskas, s. Nijolė Sadūnaitė.

 

Adresatai: Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, Lietuvos Respublikos Seimo nariai

 
Pasirašiusiųjų po peticija sąrašas
Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta,
el. paštas
 
 

1 komentaras

  1. Donatas Gegužė 2 d, 2010Pritariu, tikrai yra daug tsieos. Gyvenau Anglijoj virš 5 metų, ir jau ne kaip užsienietis ar europietis, o kaip vietinis gyventojas. Nebuvo nei kalbos barjero, nei kultūros supratimo barjero. Patys anglai gan atvirai, gal net su juoku šiek tiek diskutuoja klausimus kas liečia ES ir NATA. Ne kartą teko paklausti jų, ką jie mano kaip jų šalis reaguotų į pvz. staigia Rusijos agresiją prieš Lietuvą, atsakimas buvo labai paprastas aišku, kad D.B. net piršto nepajudintu. Nes tai tik politika, o anglai garsėja savo dviveidyste kaip žiūrima ir sakoma vieni dalykai, o iš tikro galvoje sukasi visai kitokios mintys. Aišku nenuostabu, nes jų valstybė labai suvaržyta, daug užsieniečių, didelis kultūrinis nesuderinamumas, kartais vyrauja neapykanta, rasizmas, kurių pasekoje valstybė pradeda kištis į žmonių gyvenimus, labai suvaržydama juos. Ar nekeista, kad Anglijoj dėl didelio kiekio musulmonų, valdžia kaip vaikų daržely turėjo uždrausti pvz aerouostų darbuotojams nešioti tiek musulmoniška simboliką, tiek ir katalikišką. Tai reiškia norėdami įteisinti lygybę, jie turėjo nutautinti save. Manau, kad Anglija dėl resursų stygiaus, dar strategiškai nežino prie ko prilipti ES ar JAV. Visą laiką jie laikėsi su JAV, bet manau mato, kad ateityje būti tarp EU yra labai naudinga. Patikėkite nieks nesiruožtų investuoti tokiu pinigų į ES narystę tik dėl idėjos. Yra kažkoks strateginis ilgalaikis siekis, kurį narystės pinigai turi pateisinti. O dėl pirmų įspūdžių tai pasakyčiau tiek, pradžioje Anglija atrodė kaip kažkokių bestuburių, bekultūriu , degradavusių žmonių kraštas (Čia daugiau turiu omeny Pietų anglija Londonas, southamton’as, etc.). Tik užsieniečiai palaikė šalies įvaizdį. Šis požiūris tikrai nepasikeitė, kaip tik pagyvenęs ilgiau supratau, kad visgi ne veltui buvo statomas Babelio bokštas. Nepamirškit anglai save laiko ypatingais europiečiu atžvilgiu, taip jie sustiprina savo tapatybe. Tačiau tai yra gerai, nes tokiu būdu jie nustoja tobulėti ir neužtruks daug laiko kai jie pradės padus mums laižyt.

Parašykite komentarą