TAUTOS NAMAI Rezoliucija 2012-02-15

 

DĖL TAUTOS NAMŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VASARIO 16-OSIOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO 100-ČIUI PAMINĖTI 2018 METAIS

 

2012 m. vasario 15 d. Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, v a d o v a u d a m a s i Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu,

a t s i ž v e l g d a m a į tai, kad kultūros, mokslo, politikos ir visuomenės veikėjai, visuomeninė organizacija „Tautos namų santara“ Vilniaus miesto savivaldybei ir aukščiausioms valstybės institucijoms yra pateikę siūlymą įprasminti Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto 100 metu sukaktį įgyvendinant Tautos namų projektą, kad Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos 2011 m. birželio 2 d. vykusiame pasitarime „Dėl Tautos namų projekto įgyvendinimo“ priimtas nutarimas siekti iki 2018 metų įgyvendinti Tautos namų projektą nepaisant sudėtingos valstybės ekonominės būklės, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 1994 m. kovo 9 d. priėmė sprendimą Nr. 33 „Dėl Tautos namų saugotinos teritorijos ribų nustatymo projektavimo laikotarpiu“, 2006 m. liepos 26 d. – sprendimą Nr. 1-1251 „Dėl pastato V.Mykolaičio-Putino g. 5 pirkimo“, o 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2015 m. numatė visuomeninę Pamėnkalnio (Tauro kalno) teritorijos paskirtį ir 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1778 patvirtino Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį planą, kuriame numatyta vykdant 1.5.3 uždavinį „Kurti ir modernizuoti kultūros ir meno traukos centrus“ įgyvendinti Jono Basanavičiaus idėją, įkuriant ant Tauro kalno tautinės kultūros daugiafunkcį centrą,

p a ž y m ė d a m a , kad 2018 metais Lietuvos valstybė ir jos sostinė Vilnius minės reikšmingą naujųjų laikų istorijos sukaktį – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto 100-ąsias metines, kai šis Aktas paskelbė Lietuvą kaip nepriklausomą demokratinę valstybę, įtvirtino jos istorinę sostinę ir sudarė politines prielaidas Lietuvai būti tarp Europos moderniųjų tautų ir valstybių,

v e r t i n d a m a tai, kad su istorine Tautos namų idėja yra susiję Jonas Basanavičius, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, žymiausi Lietuvos naujojo valstybingumo ir moderniosios lietuvių kultūros kūrėjai Vaclovas ir Mykolas Biržiškos, Kazys Grinius, Martynas Yčas, Antanas Smetona, Stasys Šilingas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Jonas, Petras ir Antanas Vileišiai ir daugelis kitų, kad 1911-1912 metais už suaukotus pinigus buvo nupirktas sklypas Tautos namams statyti Vilniuje, ant Tauro (Pamėnkalnio) kalno, laikytinas visos tautos – visuomenės nuosavybe ir teisine, ir moraline prasme,

s i e k d a m a, kad naujasis kultūros centras Tautos namai prisidėtų prie Lietuvos ir Vilniaus kultūros infrastruktūros ir viešosios erdvės plėtotės, Lietuvos ir Vilniaus euroregioninių galimybių, o kartu būtų vienas iš naujojo Lietuvos valstybingumo simbolių:

laiko Tautos namų idėją istorijos testamentu Vilniaus miestui;

pripažįsta šiuolaikinį Tautos namų projektą kaip visuomenės užsakymą Lietuvos valstybei ir jos sostinei Vilniui;

kviečia Lietuvos nevyriausybines organizacijas ir valstybės institucijas, visuomenę ir bendruomenes prisidėti prie Tautos namų projekto įgyvendinimo;

įsipareigoja siekti įgyvendinti šį projektą iki 2018 metų – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto 100-ųjų metinių.

Viktorija Daujotytė,

profesorė, „Tautos namų santaros“ narė

Parašykite komentarą