IŠMINTIES KRISLAI 2

                      ,,Seime įsitikinau, kad šitie politikai nepajėgūs ne tik spręsti valstybės esminių sisteminių ir giluminių problemų – dauguma jų net nepajėgūs jų suvokti. Politinės partijos daugiausia yra tapusios įdarbinimo ir verslo klubais, kuriuose svarbiausi yra interesai ir viešieji ryšiai, o valstybės valdymui ir reikalams skiriama mažoji dalis dėmesio bei laiko. Nėra kompetencijos, atsakomybės, tęstinumo.“
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
,,Veidas“, 2015-01-16

                      ,,Akivaizdu, kad mūsų politinę sistemą reika gydyti.“
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
,,Veidas“, 2015-01-16
                      ,,Žmonės yra prisiderinę prie politinės konjunktūros, naudojasi ES pinigais, yra susitvarkę savo asmeninį gyvenimą ir nemato prasmės, reikalo bei galbūt galimybių kažką keisti.“
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
,,Veidas“, 2015-01-16
                      ,,Deja, ši koalicija tuo nepasižymi. Ji nemato valstybės vizijos, neįsivaizduoja, kas bus po penkerių ar penkiolikos metų ir bando išgyventi prisiderindama prie rinkėjų lūkesčių, prie vienas kito įgeidžių.“
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
,,Veidas“, 2015-01-16
                      ,,Valstybei svarbu ne tik žmonių skaičius, jų sudėtis, bet ir kokie tai žmonės. Ji turi būti pilietiškai aktyvūs, apsišvietę, drąsūs, nebijantys valdžios, vieni kitų. Ir tai gali duoti stipri šeima, auklėjimas, švietimo sistema. Todėl švietimo sistemos pertvarka yra būtina sąlyga norint geriau gyventi.“
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
,,Veidas“, 2015-01-16
                      ,,Pati politinė sistema turi būti keičiama, nes dabar bet kas, turintis pinigų, šoumeno sugebėjimų, gali patekti į politiką ir valdyti valstybę. Turi būti filtrai politikams, turi būti filtrai ir rinkėjams.‘
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
,,Veidas“, 2015-01-16
                      ,,Mes turime vyriausybę, prezidentūrą ir parlamentą, kurie tarpusavyje kovoja ir visur trūksta kompetencijos.“
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
,,Veidas“, 2015-01-16
                      ,,Finansų ministerijoje nėra komandos, nėra kompetentingų žmonių, kurie jam padėtų spręsti konkrečias finansines problemas.” (Apie ministrą R. Šadžių).
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
http://jakeliunas.lt/demesio-centre-pokalbis-su-buvusiu-ministro-pirmininko-patareju-s-jakeliunu/  2015-01-15
                      ,,Pagrindinės problemos ne finansinės, o politinės. Nes politikai yra nekompetentingi ir nemotyvuoti spręsti ilgalaikes problemas.”
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
http://jakeliunas.lt/demesio-centre-pokalbis-su-buvusiu-ministro-pirmininko-patareju-s-jakeliunu/  2015-01-15
                      ,,Politinėje sistemoje trūksta ir kompetencijos, ir atsakomybės, todėl sunku tikėtis, kad bus vykdomos svarbios reformos – mokesčių, pensijų, švietimo.”
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
http://jakeliunas.lt/demesio-centre-pokalbis-su-buvusiu-ministro-pirmininko-patareju-s-jakeliunu/   2015-01-15
                            ,,Premjeras bando prisiderinti prie įvairių interesų, nuomonių. Jis norėjo įtikti ir rinkėjams, ir komerciniams bankams, ir prezidentūrai. Tai ir nulėmė svyravimus, nuomonių keitimus.”
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
http://jakeliunas.lt/demesio-centre-pokalbis-su-buvusiu-ministro-pirmininko-patareju-s-jakeliunu/   2015-01-15
                      ,,Iš tiesų nieko nenuveikta, išskyrus kai kuriuos kosmetinius pakeitimus. Matyt, premjeras ir ši Vyriausybė nenori ir nėra motyvuota daryti esminių pakeitimų, nes tie pakeitimai gali kažkam nepatikti ir neįtikti.“
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
http://jakeliunas.lt/demesio-centre-pokalbis-su-buvusiu-ministro-pirmininko-patareju-s-jakeliunu/  2015-01-15
                      ,,Lietuvos bankas netyrė ir skandinaviškų bankų veiklos bei jų vaidmens sukeliant krizę Lietuvoje. Didesnės ar mažesnės apimties tyrimai yra atlikti kai kuriose kitose pasaulio šalyse, tačiau pas mus – vėl tyla ir ramybė.”
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
http://jakeliunas.lt/ar-lietuvos-bankas-yra-swedbank-padalinys/#more 1252            20141015
                      ,,/…/ atrodo, kad Lietuvos bankas – stipresniųjų pusėje. Tarp tų stipresniųjų, be abejo, yra ir įtakingasis Swedbankas. Galbūt jis stipresnis ir už patį Lietuvos banką, kuris, pats to nesuvokdamas, dirba jo labui? /…/ ar Lietuva netapo Swedbanko padaliniu?“
Stasys Jakeliūnas, buvęs premjero patarėjas
http://jakeliunas.lt/ar-lietuvos-bankas-yra-swedbank-padalinys/#more-1252        20141015
                      ,,Valstybės vyrus reikia gerbti, o kam gi gerbti mokytojus, gaisrininkus, policininkus, menininkus, slaugos darbuotojus ir daug kitų? Man baisu. Sugriauti esminiai žmogiškumo pagrindai, pagarba žmogui, dirbančiam švenčiausius darbus.“
Kristina Kazlauskaitė, aktorė
,,Savaitė“, 2014-09-10, 23
                      ,,Prokuratūra tampa stovinčia ir dvokiančia upe.“
Vitalijus Gailius, Seimo narys
,,Lietuvos rytas“, 2015-02-27, 3
                      ,,Didžiausia iš įmanomų mūsų darytų ir tebedaromų klaidų – sėdėti pasyvai ir aimanuoti. Dėl prarandamo identiteto. Deja, sėdint jis nestiprėja. Jis stiprėja veikdamas ir patirdamas iššūkius. Reikia veikti taip, kad tas identitetas tvirtėtų. Identitetui pavojų nėra, kai jis eina, skina kelius, kai jis demonstruojamas. Kai jis tampa veikiančia jėga.“
Gintaras Beresnevičius, lietuvių religijotyrininkas, etnologas, prozininkas, publicistas, eseistas.
,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 221
                      ,,Mano patologinis geismas europeizuotis – atavizmas, erzinantis uodegikaulis.”
Herkus Kunčius, rašytojas
(,,Kultūros barai”, 2002, Nr.5, p. 41)

2015-09-15

Parengė A. Endriukaitis      8-601-95-809       misrig@lrs.lt    www.savastis.lt

Parašykite komentarą