Algirdas Endriukaitis

D I A G N O Z Ė 1

1990 m. kovo 11 d.: ,,Suvereniteto karštligė” (Nepaprastai sunki būklė).

2004 m. lapkričio 11 d.: ,,Persirgtas suverenitetas” (Visiškas pasveikimas, be pirminių požymių).

2002 m. birželio 20 d.

Piliečio sąvokos išplovimas

2002 m. birželio 20 d. buvo pakeistas Lietuvos Konstitucijos 119 straipsnis dėl rinkimų teisės savivaldybių rinkimuose. Iš šio straipsnio buvo išbraukta nuostata, kad savivaldybių tarybas renka tik Lietuvos piliečiai. Naujoje įstatymo redakcijoje savivaldybių rinkimų teisę įgyja visi nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, tai yra ir ne Lietuvos piliečiai.

  ,,Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.”Lietuvos Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalies nauja redakcija (pabraukta A. E).

 Už balsavo 105, prieš – 14, susilaikė – 4. Priėmimas truko 35 min.

Už balsavo: V. Andriukaitis, O. Babonienė, G. Babravičius, V. Baravykas, M. Bastys, A. Baura, J. Bernatonis, B. Bradauskas, J. Budrevičius, A. Butkevičius, J. Čekuolis, G. Dalinkevičius, S. Dmitrijev, R. Dovydėnienė, V. Einoris, V. Fiodorov, K. Glaveckas, V. Greičiūnas, A. Gricius, A. Indriūnas, G. Jakavonis, J. Jučas, J. Juozaitienė, J. Jurkus, Č. Juršėnas, E. Kaniava, V. Karbauskis, E. Karečka, J. Karosas, G Kirkilas, A. Klišonis, G. Kniukšta, J. Korenka, J. Kraujelis, K. Kriščiūnas, S. Kružinauskas, A. Kunčinas, K. Kuzmickas, V. Kvietkauskas, S. Lapėnas, A. Lydeka, A. Macaitis, Z. Mačernius, V. Martišauskas, E. Masiulis, A. Medalinskas, N. Medvedev, A. Melianas, G. Mikolaitis, D. Mikutienė, G. J. Mincevič, A. Monkevičius, J. Narvilienė, V. Nekrašas, J. Olekas, V. Orechov, J. Palionis, P. Papovas, A. Paulauskas, R. Pavilionis, A. Plokšto, A. Poplavski, V. Popovas, M. Pronckus, K. Prunskienė, A. Pulokas, J. Raistenskis, A. Ramanauskas, A. Rimas, K. Rimšelis, V. Rinkevičius, R. Ruzas, J. Sabatauskas, A. Sadeckas, A. Sakalas, A. Salamakinas, V. Saulis, E. Savickas, R. Sedlickas, V. Simulik, R. Sinkevičius, A. Sysas, K. Skamarakas, A. Skardžius, V. Stankevič, N. Steiblienė, G. Steponavičius, E. Šablinskas, I. Šiaulienė, G. Šileikis, G. Šivickas, R. Šukys, D. Teišerskytė, V. Tomaševski, V. Tretjakov, V. Uspaskich, J. Utovka, R. Valčiukas, R. Vaštakas, D. Velička, V. Velikonis, B. Vėsaitė, J. Veselka, P. Vilkas.

Prieš balsavo: K. Bobelis, S. Buškevičius, I. Degutienė, P. Gražulis, P. Jakučionis, R. Juknevičienė, E. Klumbys, A. Kubilius, V. Landsbergis, A. Matulevičius, A. Saudargas, A. Stasiškis, V. Šustauskas, A. Vidžiūnas.

Susilaikė: A. Kašėta, J. Matulevičius, G. Vagnorius, A. Vazbys.

Iš posėdžio stenogramos:

P. Gražulis: ,,Šitas pavyzdys akivaizdžiai iliustruoja, kad nėra jokių ideologinių nuostatų, o yra tik interesai.

Mes negalime pritarti tokiai Konstitucijos pataisai, kai Lietuvoje daugiau kaip 10 metų gyvenantys žmonės piktybiškai nepriima Lietuvos pilietybės, savotiškai protestuodami prieš tai, kad Lietuva tapo nepriklausoma.”

D. Kutraitė-Giedraitienė: ,,Mes manome, kad Konstitucijos nuostatos negali būti taikomos tik šios dienos situacijai, todėl prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo metu Europos Sąjungos valstybėse yra 18 mln. nepiliečių, keliančių daug rūpesčių toms valstybėms, kuriose jie gyvena. Kas galėtų paneigti, kad dalis šių nepiliečių, tapus Lietuvai Europos Sąjungos nare, galės apsistoti Lietuvoje ir, gavę nuolatinio gyventojo statusą, dalyvauti savivaldybių rinkimuose. Taip pat turėčiau priminti, kad Konstitucijos straipsnis buvo pateiktas be lydinčiųjų dokumentų.“

A. Matulevičius: ,,…kodėl mes taip paknopstomis skubame, nors mūsų niekas neverčia duoti teisę ir nepiliečiams…

…daroma tai kaip kažkokiems ponams patinka, tai yra biurokratams iš vadinamosios Europos Sąjungos.

Tai, kas šiandien vyksta Seime, yra antipilietiškas veiksmas.

Galbūt mano balsas ir bus šauksmas tyruose, bet tegul kai kas susimąsto, kad paprastai viską nuspręsti už šalies piliečius negalima.”

J. Razma: ,,Aš stebiuosi Seimo narių drąsa taip bravūriškai keitinėjant Konstituciją.”

S. Buškevičius: ,,Gerbiamieji Seimo nariai, šiuo veiksmu – šiuo Konstitucijos pakeitimu jūs įeisite į istoriją kaip tautos ir valstybės išdavikai.” (Triukšmas salėje).

A. Kubilius: ,,Kiek galima šiame Seime sąmoningai tęsti absurdus, aš dar kartą klausiu. Sąmoningai darome absurdus. Sąmoningas absurdas vis tiek lieka absurdas, prieštaraujantis Konstitucijai”.

119 Konstitucijos straipsnio pakeitimo procedūra truko 35 minutes. Dar 29 minutes truko šio pakeitimo taikymo įstatymo priėmimas.

Europos Sąjunga pareikalavo tokią balsavimo teisę suteikti tik ES piliečiams. Šis Konstitucijos keitimas patvirtina pastebėjimą, kad mūsų politinis elitas yra labai uolus nurodymų iš viršaus vykdytojas: jeigu paprašo tik bulvių, tai skubiausiai tai įvykdo ir būtinai papildomai užpila ir spirgių.

Tokiu būdu rinkėjo teises įgavo 18 tūkst. nepiliečių. Kokia prasmė ir kam tai naudingi tie balsai?

      ,,Europos institucijų gebėjimą sudaryti sąlygas platesnei integracijai silpnina įsitvirtinęs prieštaringas ir seniai atgyvenęs idealas – tautinė valstybė, kaip politinio pagrįstumo ir suvereniteto pagrindas…      Bendrai pilietybei visai nebūtinas bendro gyvenimo modelis, bendros egzistencinės vertybės ar bendra istorinė praeitis.”

Julianas Nida Rumelinas, Vokietijos kultūros ministras, filosofijos profesorius.
(,,Lietuvos rytas”, 2002-01-26).
,,Šveicarija nenori būti priebėga.”

,,Kommersant”, 2002-11-26

Parašykite komentarą