Totorių nepriklausomybės supratimas

2009 m. Totorijoje 5 tūkst. egzempliorių tiražu išleista Nurula Garifo knyga,,Totorių tautos išsivaduotojiškasis karas“ vaikams. Knygoje yra paveikslas: juodas varnas su dviem galvomis, labai panašus į valstybinį Rusijos herbą, plėšikiškai atakuoja totorių Simbike bokštą – totorių nepriklausomybės simbolį. Knyga dėl tautinės neapykantos skleidimo buvo apskųsta prokuratūrai, bet ekspertai davė neigiamą išvadą ir viskas nutilo.

Citatos iš šios knygos:

,,Kai tik rusai įėjo į miestą, tuoj pat pradėjo plėšikauti.“

,,Rugsėjo mėnesį rusai prieš Kazanę pasiuntė didžiulę kariuomenę“.

,,Rusų būriai be gailesčio naikino šalį“.

,,Rusai, kelis kartus viršiję kazaniečius, žingsnis po žingsnio judėjo pirmyn, viską veikę ugnimi ir kardu.“

,,Rusų kolonizatoriai atėjo prie Kamos ir pradėjo grobti geriausias žemes.“

,,Pravoslavų dvasininkai perėjo prie kruvinų pogromų taktikos“.

,,Nepaisant neįsivaizduojamų išbandymų, kuriuos prisiėjo išlaikyti totorių tautai, pradedant 1552 metais, ji sugebėjo išsisaugoti, liko nesulaužyta ir išdidi. Kova už valstybės nepriklausomybės atstatymą tęsiasi ir mūsų dienomis.“

 

Pagal Jan Staškevič (,,Nezavisimaja gazeta“, 2009-08-19).

Parašykite komentarą