Antanas Šilingas

AR MES DAR LIETUVIAI?

     Per visus karus, marus ir badus labiausiai kentėdavo miestai ir miesteliai, o lietuviai visada pakildavo vėl iš savo kaimų ir tarpgirių. Kai po 1918 metų vasario 16-osios kūrėsi Lietuva, kaimuose steigėsi mokyklos, o išeiviai grįžo į laisvą Tėvynę. Šiandien masiškai uždarinėjamos mokyklos, savivaldybės išregistruoja ištisus kaimus, tauta išvažiavo. Ar mes dar lietuviai?

     Labai norėtume dvigubos pilietybės ypač tie, kuriems gera Lietuvoje dantis taisytis ir gydytis, bet kaip įsižeidžia emigrantas, gavęs šaukimą atlikti karinę tarnybą Tėvynėje! Garsus lietuvių krepšininkas už Atlanto labai pergyveno dėl Lietuvos pilietybės, bet už Lietuvos rinktinę pažaisti taip ir neprisiruošė. Žinomas ledo ritulininkas pats prisipažino, kad nei vienas iš jo šešių vaikų lietuviškai nemoka. Ar mes dar lietuviai?
     Paklausykite televizijoje ,,Lietuvos balso“, kuris skamba naująja imperine kalba. Lietuviškai neišgirsi, o tūlas laidos vedėjas vaikšto lyg koks jankis ranką kišenėn įgrūdęs. Žinomas dainininkas jau ir savo pavardės gėdijasi – prisilipino žydelio Montelio pravardę. Kad tik nelietuviškai! O kita panelė kraipo lūputes, lyg karšta bulvė burnoje būtų, mat, nori anglišką akcentą išspausti… Ne kokie nors debilai, o tikro protmūšio dalyviai portrete Justino Marcinkevičiaus neatpažįsta. Ar mes dar lietuviai?
     Jau seniai skaitome Gėtę ar Šekspyrą, bet lietuviškai parašytas jų pavardes retai beišvysi. Kai JAV prezidentavo Ronaldas Reiganas, Lietuvoje niekam nekilo minčių jo pavardę lietuviškame tekste rašyti kitaip. Dabar belieka konstatuoti, kad nuo 1991 metų kovo 11-osios nutautėjome labiau, negu per visą sovietmetį, jei šitaip negerbiame gimtosios kalbos. Labai gaila, bet net tautinis kostiumas pasidarė politinių intrigų objektu. Ar mes dar lietuviai?
     Lietuva gyvena šventės laukimu. Šimtmečio idėjas išsakė tie, kurie turėjo ką pasakyti, ir tie, kuriems labai svarbu save parodyti, nors naujų minčių tenai ir nėra. Todėl šiandien aš, paprastas lietuviško pagirio kaimo pensininkas, siūlau idėją DELFI‘ui.
     Gerbiami žurnalistai, man nesvarbu, trumpas ar ilgas Jums atrodo JAV prezidentas, bet Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga pradėkite rašyti lietuviškai – Donaldas Trampas. Gal tada ir visi paseks didžiausio žinių šaltinio pavyzdžiu. Kol Lietuvių kalbos komisija kapanojasi politinių apsispardymų agonijoje, kol lietuviška šneka mažai kam rūpi, pradėkite nuo savęs.
     Žinoma, jei dar Zauerveino giesmę prisimenate.

2018-03-03

Antanas Šilingas buvo vienas iš aktyvių Šakių rajono Lietuvos Sąjūdžio darbininkų. Ir šiandien jis mato Lietuvos valdžios globalistinį materialistinį mentalitetą paviršiutiniškai, tik pramogiškai paminint Lietuvos valstybės atstatymo šimtmetį ir veidmainiavimą atsisakant tautiškumo tarnauti kosmopolitiniam tarptautiniam kapitalui.
Algirdas Endriukaitis

Parašykite komentarą